دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول ۹۱-۹۲
دوشنبه , ۲۹ مرداد , ۱۳۹۷
 
فیلتر شکن
بک لینکها

خرید بک لینک

خوش آمدید...
قال رسول الله صلى ‏الله‏ عليه ‏و‏آله : طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است. خداوند جويندگان دانش را دوست دارد. (مصباح الشریعه،ص13)

Exam

نمونه سوالات دروس عمومی نیمسال اول ۹۱-۹۲ پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس . کد درس در برگه انتخاب واحد و یا در بالای ورقه امتحانی نوشته شده است . برای جستجوی بهتر دکمه Ctrl+F را  زده و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید.

 ۱۲۱۱۴۱۰٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۱۴۱۱٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۲۲۵۵٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۲۴۰۰٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۳۲۰۹٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۰۴۲۴٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۰۴۳۳٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۰۴۳۴٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۰۴۷۸٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۰۴۷۹٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۰۶۵۷٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۰۶۵۸٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۳۱۷۴٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۳۱۷۵٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۹۱۲۷٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۹۱۲۸٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۳۳۰۲۵٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۳۳۰۲۶٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۳۳۰۲۷٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۳۳۰۲۸٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۳۳۰۲۹٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۳۳۰۳۰٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۳۳۰۳۱-۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۳۳۰۳۱٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۳۳۰۳۲٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۳۳۰۳۳٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۳۳۰۳۷٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۳۳۰۳۸٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۳۳۰۳۹٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۳۵۰۳۱٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۳۵۰۴۷-۱۲۱۷۱۷۴-۱۲۱۷۱۷۳٫pdf  ۲۴
 _۱۲۱۲۲۵۵_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۲۲۵۶_۱۲۱۲۲۷۰_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۲۳۰۰_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۳۲۱۰_۱۲۱۳۲۱۶_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۵۱۵۲_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۷۰۲۰_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۰۶۵۸_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۳۳۰۲۷_۱٫pdf               ۲۴

نمونه سوالات رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات تمامی گرایش ها نیمسال اول ۹۱-۹۲ پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس

برای جستجوی راحتتر ابتدا دکمه Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس مورد نظر خود را بنویسید و جستجو کنید.

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد شما نوشته شده است.

  ۱۱۱۱۰۳۶٫pdf
 ۱۱۱۱۱۰۵٫pdf
 ۱۱۱۱۱۰۷٫pdf
 ۱۱۱۱۳۲۴-۱۱۱۵۰۶۷٫pdf
 ۱۱۱۱۴۰۷٫pdf
 ۱۱۱۱۴۱۲٫pdf
 ۱۱۱۱۴۱۶٫pdf
 ۱۱۱۳۱۹۰-۱۱۱۳۱۰۳٫pdf
 ۱۱۱۳۲۶۲٫pdf
 ۱۱۱۵۰۲۰٫pdf
 ۱۱۱۵۰۵۴٫pdf
 ۱۱۱۵۰۵۹٫pdf
 ۱۱۱۵۰۶۱٫pdf
 ۱۱۱۵۰۶۸٫pdf
 ۱۱۱۵۰۷۵-۱۱۱۵۱۷۹-۱۵۱۱۰۷۵-۱…
 ۱۱۱۵۰۸۲٫pdf
 ۱۱۱۵۰۸۸٫pdf
 ۱۱۱۵۰۸۸_۱۱۱۵۱۴۱_۱۱۱۵۱۶۹_۱…
 ۱۱۱۵۰۹۲٫pdf
 ۱۱۱۵۱۱۲٫pdf
 ۱۱۱۵۱۱۳٫pdf
 ۱۱۱۵۱۱۴٫pdf
 ۱۱۱۵۱۱۵-۱۱۱۵۱۵۰٫pdf
 ۱۱۱۵۱۲۷٫pdf
 ۱۱۱۵۱۳۵٫pdf
 ۱۱۱۵۱۴۴٫pdf
 ۱۱۱۵۱۵۴٫pdf
 ۱۱۱۵۱۵۵٫pdf
 ۱۱۱۵۱۵۷٫pdf
 ۱۱۱۵۱۶۳٫pdf
 ۱۱۱۵۱۶۶٫pdf
 ۱۱۱۵۱۷۴٫pdf
 ۱۱۱۵۱۹۲٫pdf
 ۱۱۱۵۱۹۵٫pdf
 ۱۱۱۵۲۰۲٫pdf
 ۱۱۱۵۲۰۴٫pdf
 ۱۱۱۵۲۰۵٫pdf
 ۱۱۱۵۲۱۱٫pdf
 ۱۱۱۵۲۵۱٫pdf
 ۱۱۱۷۰۲۰٫pdf
 ۱۱۱۷۱۲۴٫pdf
 ۱۱۱۷۱۴۴٫pdf
 ۱۱۱۹۰۰۶٫pdf
 ۱۱۱۹۰۱۰٫pdf
 ۱۱۱۹۰۱۵٫pdf
 ۱۱۱۹۰۱۷٫pdf
 ۱۲۲۵۰۰۸٫pdf
 ۱۵۱۱۰۰۵٫pdf
 ۱۵۱۱۰۱۲٫pdf
 ۱۵۱۱۰۱۵٫pdf
 ۱۵۱۱۰۱۶٫pdf
 ۱۵۱۱۰۱۹٫pdf
 ۱۵۱۱۰۳۳٫pdf
 ۱۵۱۱۰۶۷٫pdf
 ۱۵۱۱۰۷۹٫pdf
 ۱۵۱۱۰۹۳٫pdf
 ۱۵۱۲۰۰۱٫pdf
 ۱۵۱۲۰۰۲٫pdf
 _۱۱۱۱۰۲۵_۱۱۱۱۰۹۷_۱۱۱۱۱۰۰_…
 _۱۱۱۱۰۳۲_۱۱۱۱۰۸۴_۱۱۱۱۰۹۹_…
 _۱۱۱۱۰۳۶_۱۱۱۱۰۹۴_۱۱۱۱۱۰۱_…
 _۱۱۱۱۰۷۵_۱۱۱۱۴۱۴_۱۱۱۹۰۰۴_…
 _۱۱۱۱۰۹۶_۱۱۱۱۱۰۸_۱۱۱۱۴۰۷_…
 _۱۱۱۱۱۰۴_۱۱۱۱۳۲۴_۱۱۱۵۰۶۷_…
 _۱۱۱۱۲۷۶_۱۱۱۵۰۷۹_۱۱۱۵۱۶۷_…
 _۱۱۱۳۰۸۹_۱۱۱۳۰۹۴_۱۱۱۳۰۹۸_…
 _۱۱۱۳۰۹۰_۱۱۱۳۰۹۵_۱۱۱۳۱۰۳_…
 _۱۱۱۵۰۲۰_۱۱۱۵۰۲۱_۱۵۱۱۰۱۸_…
 _۱۱۱۵۰۶۳_۱۱۱۵۱۳۵_۱۱۱۵۱۶۱_…
 _۱۱۱۵۰۶۶_۱۱۱۷۰۷۶_۱۱۱۷۱۳۸_…
 _۱۱۱۵۰۶۸_۱۱۱۵۱۳۸_۱۱۱۵۱۶۲_…
 _۱۱۱۵۰۶۸_۱۱۱۵۱۳۸_۱۵۱۱۰۱۹_…
 _۱۱۱۵۰۷۰_۱۳۱۱۰۲۰_۱۳۱۹۰۳۶_…
 _۱۱۱۵۰۷۴_۱۲۲۵۰۰۸_۱٫pdf
 _۱۱۱۵۰۷۶_۱۱۱۵۱۳۹_۱۱۱۵۱۹۷_…
 _۱۱۱۵۰۸۰_۱۱۱۵۱۷۱_۱۵۱۱۰۷۸_…
 _۱۱۱۵۰۸۲_۱۱۱۵۱۴۳_۱۱۱۵۱۹۱_…
 _۱۱۱۵۰۸۴_۱۱۱۵۱۶۸_۱٫pdf
 _۱۱۱۵۰۸۸_۱۱۱۵۱۴۱_۱۱۱۵۱۶۹_…
 _۱۱۱۵۰۹۲_۱۱۱۵۱۴۷_۱۱۱۹۰۱۴_…
 _۱۱۱۵۰۹۳_۱۱۱۵۱۵۹_۱۱۱۵۱۷۴_…
 _۱۱۱۵۱۰۱_۱۱۱۵۱۵۶_۱۱۱۹۰۱۲_…
 _۱۱۱۵۱۱۲_۱۱۱۵۱۴۰_۱۱۱۵۱۶۴_…
 _۱۱۱۵۱۱۳_۱۱۱۵۱۴۹_۱۱۱۵۱۷۲_…
 _۱۱۱۵۱۱۴_۱۱۱۵۱۴۶_۱۱۱۵۱۷۰_…
 _۱۱۱۵۱۱۵_۱۱۱۵۱۵۰_۱٫pdf
 _۱۱۱۵۱۱۹_۱۵۱۱۰۰۱_۱٫pdf
 _۱۱۱۵۱۲۰_۱۱۱۵۱۵۵_۱۱۱۹۰۱۳_…
 _۱۱۱۵۱۲۷_۱۱۱۵۱۷۶_۱٫pdf
 _۱۱۱۵۱۲۸_۱۱۱۹۰۱۵_۱٫pdf
 _۱۱۱۵۱۳۳_۱۱۱۵۲۴۸_۱۱۱۵۲۴۹_…
 _۱۱۱۵۱۳۴_۱٫pdf
 _۱۱۱۵۱۳۶_۱۱۱۵۲۴۵_۱-������…
 _۱۱۱۵۱۳۶_۱۱۱۵۲۴۵_۱٫pdf
 _۱۱۱۵۱۴۴_۱٫pdf
 _۱۱۱۵۱۵۲_۱٫pdf
 _۱۱۱۵۱۵۴_۱۳۱۱۰۰۳_۱٫pdf
 _۱۱۱۵۱۵۸_۱۲۱۴۰۴۶_۱۲۱۸۰۰۹_…
 _۱۱۱۵۱۶۳_۱٫pdf
 _۱۱۱۷۰۲۱_۱۱۱۷۰۷۸_۱۱۱۷۱۴۴_…
 _۱۱۱۹۰۰۸_۱۵۱۲۰۰۱_۱٫pdf
 _۱۲۱۴۰۹۰_۱٫pdf
 _۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_…
 _۱۴۱۱۰۳۸_۱٫pdf
 _۱۴۱۱۰۴۶_۱٫pdf
 _۱۴۱۱۰۵۱_۱٫pdf
 _۱۵۱۱۰۰۲_۱٫pdf
 _۱۵۱۱۰۰۳_۱٫pdf
 _۱۵۱۱۰۰۵_۱٫pdf
 _۱۵۱۱۰۰۸_۱٫pdf
 _۱۵۱۱۰۱۲_۱٫pdf
 _۱۵۱۲۰۰۲_۱٫pdf
 _۷۷۷۷۷۷_۱۱۱۱۰۴۳_۱۱۱۱۰۸۹_۱…

 

نمونه سوالات رشته ادبیات فارسی نیمسال اول ۹۱-۹۲ پیام نور

برای حمایت از سایت لطفا بر روی تبلیغات زیر کلیک کنید

[Ad: Click here]
با یک کلیک ۵ هزار تومان هدیه بگیرید! (پرشین هیت)
مرتب شده بر اساس کد درس 

unknown نمونه سوالات رشته ادبیات فارسی نیمسال اول 91 92 پیام نور ۱۲۱۳۰۳۴٫pdf            
unknown نمونه سوالات رشته ادبیات فارسی نیمسال اول 91 92 پیام نور ۱۲۱۳۰۵۰٫pdf           
unknown نمونه سوالات رشته ادبیات فارسی نیمسال اول 91 92 پیام نور _۱۱۱۲۱۷۷_۱۲۱۱۰۱۹_۱۲۱۱۲۸۶_...   
unknown نمونه سوالات رشته ادبیات فارسی نیمسال اول 91 92 پیام نور _۱۲۱۳۰۳۰_۱٫pdf         
unknown نمونه سوالات رشته ادبیات فارسی نیمسال اول 91 92 پیام نور _۱۲۱۳۰۳۴_۱٫pdf           
unknown نمونه سوالات رشته ادبیات فارسی نیمسال اول 91 92 پیام نور _۱۲۱۳۰۵۰_۱٫pdf           
unknown نمونه سوالات رشته ادبیات فارسی نیمسال اول 91 92 پیام نور _۱۲۱۷۰۳۳_۱۲۱۷۰۶۲_۱٫pdf

 

نمونه سوالات رشته آمار نیمسال اول ۹۱-۹۲ پیام نور

.مرتب شده بر اساس کد درس . کد درس در برگه انتخاب واحد و یا در بالای ورقه امتحانی نوشته شده است . برای جستجوی بهتر دکمه Ctrl+F را  زده و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید.

 ۱۱۱۱۰۳۲٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۱۰۳۳٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۱۰۳۶٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۱۰۴۱٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۱۰۵۸٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۱۰۷۷٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۱۴۱۲٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۵۰۲۰٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۷۰۳۰٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۷۰۳۳٫pdf                  ۲۴
 _۱۱۱۱۰۳۳_۱۱۱۱۰۹۰_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۱۱۱۰۴۱_۱۱۱۱۰۸۸_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۱۱۱۰۷۵_۱۱۱۱۴۱۴_۱۱۱۹۰۰۴_… ۲۴
 _۱۱۱۱۰۷۷_۱۱۱۷۰۳۵_۱۱۱۷۱۵۸_… ۲۴
 _۱۱۱۱۱۰۴_۱۱۱۱۳۲۴_۱۱۱۵۰۶۷_… ۲۴
 _۱۱۱۵۰۲۰_۱۱۱۵۰۲۱_۱۵۱۱۰۱۸_… ۲۴
 _۱۱۱۷۰۳۰_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۱۱۷۰۳۳_۱۱۱۷۱۶۵_۱٫pdf       ۲۴

 

نمونه سوالات رشته اقتصاد نیمسال اول ۹۱-۹۲ پیام نور

.مرتب شده بر اساس کد درس . کد درس در برگه انتخاب واحد و یا در بالای ورقه امتحانی نوشته شده است

 ۱۲۱۸۰۰۴٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۸۱۸۱٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۱۱۲۲٫pdf                  ۲۴
 _۱۱۱۱۰۰۶_۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳_… ۲۴
 _۱۱۱۱۰۰۶_۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳_… ۲۴
 _۱۱۱۵۱۵۸_۱۲۱۴۰۴۶_۱۲۱۸۰۰۹_… ۲۴
 _۱۱۲۱۰۳۶_۱۲۲۱۰۸۷_۱۲۲۱۱۲۱_… ۲۴
 _۱۱۲۱۰۳۷_۱۲۲۱۰۸۹_۱۲۲۱۱۲۴_… ۲۴
 _۱۱۲۱۰۳۹_۱۲۱۴۰۷۱_۱۲۲۱۰۲۰_… ۲۴
 _۱۲۱۲۱۷۴_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۲۲۰۶_۱۲۱۲۲۰۸_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۴۰۱۲_۱۲۱۴۰۲۱_۱۲۱۴۰۳۸_… ۲۴
 _۱۲۱۴۰۱۲_۱۲۱۴۰۲۱_۱۲۱۴۰۳۸_… ۲۴
 _۱۲۱۴۰۲۷_۱۲۱۴۰۷۳_۱۲۱۴۰۷۷_… ۲۴
 _۱۲۱۸۰۰۴_۱۲۲۱۰۰۵_۱۲۲۱۰۳۶_… ۲۴
 _۱۲۱۸۱۸۱_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۸۱۸۱_۱۱٫pdf              ۲۴
 _۱۲۲۱۰۲۸_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۱۰۳۴_۱۲۱۸۰۹۰_۱۲۲۱۰۰۸_… ۲۴
 _۱۲۲۱۰۸۶_۱۲۲۱۱۲۲_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۲۱۰۸۸_۱۲۲۱۱۲۳_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۲۱۰۹۰_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۱۰۹۵_۱۲۲۱۱۲۵_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۲۱۰۹۶_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۱۰۹۷_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۱۰۹۸_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۱۱۰۰_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۱۱۰۱_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۱۱۰۲_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۱۱۰۳_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۱۱۰۴_۱۲۲۱۱۳۴_۱۲۲۲۲۰۰_… ۲۴
 _۱۲۲۱۱۰۵_۱۲۲۱۱۱۳_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۲۱۱۰۸_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۱۱۱۱_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۱۱۱۴_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۱۱۱۷_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۱۱۱۹_۱٫pdf               ۲۴

نمونه سوالات رشته الهیات نیمسال اول ۹۱-۹۲ پیام نور

.مرتب شده بر اساس کد درس . کد درس در برگه انتخاب واحد و یا در بالای ورقه امتحانی نوشته شده است .

 ۱۲۲۰۰۲۳٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۰۰۲۵٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۰۰۲۸٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۰۰۴۰٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۰۰۸۵٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۰۰۹۶٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۰۰۹۹٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۰۱۳۲٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۰۱۳۴٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۰۱۳۷٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۰۱۷۵٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۰۱۷۸٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۰۱۸۷٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۰۱۹۶٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۰۲۲۹٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۰۲۳۹٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۰۲۴۳٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۰۲۴۴٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۰۲۴۷٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۰۲۸۵٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۰۵۷۰٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۳۰۰۳۵٫pdf                  ۲۴
 _۱۲۲۰۰۱۸_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۰۰۲۳_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۰۰۲۵_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۰۰۲۸_۱۲۲۰۴۶۱_۱۲۲۰۵۱۲_... ۲۴
 _۱۲۲۰۰۳۷_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۰۰۴۰_۱۲۲۰۵۰۵_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۲۰۰۷۷_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۰۰۷۹_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۰۰۸۰_۱۲۲۰۴۸۱_۱۲۲۰۵۶۳_... ۲۴
 _۱۲۲۰۰۸۵_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۰۰۹۲_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۰۱۱۶_۱۲۲۰۴۷۷_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۲۰۱۳۱_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۰۱۳۲_۱۲۲۰۵۰۷_۱۲۲۰۵۶۲_... ۲۴
 _۱۲۲۰۱۳۳_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۰۱۳۴_۱۲۲۰۵۸۷_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۲۰۱۳۵_۱۲۲۰۵۱۵_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۲۰۱۳۶_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۰۱۳۸_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۰۱۴۱_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۰۱۴۳_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۰۱۴۴_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۰۱۴۵_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۰۲۰۰_۱۲۲۰۴۶۹_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۲۰۲۰۱_۱۲۲۰۴۷۰_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۲۰۲۰۶_۱۲۲۰۴۷۶_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۲۰۲۱۰_۱۲۲۰۴۷۴_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۲۰۲۱۱_۱۲۲۰۴۷۱_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۲۰۲۲۳_۱۲۲۰۴۷۲_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۲۰۲۲۵_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۰۲۲۷_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۰۲۲۸_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۰۲۲۹_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۰۲۳۰_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۰۲۳۳_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۰۲۳۴_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۰۲۳۵_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۰۲۳۶_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۰۲۳۷_۱۲۲۰۴۹۲_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۲۰۲۳۸_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۰۲۳۹_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۰۲۴۰_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۰۲۴۳_۱۲۲۹۰۲۸_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۲۰۲۴۴_۱۲۲۰۴۱۷_۱۲۲۹۰۱۷_... ۲۴
 _۱۲۲۰۲۴۷_۱۲۲۹۰۵۲_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۲۰۲۸۰_۱۲۲۰۴۷۵_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۲۰۲۸۱_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۰۲۸۲_۱۲۲۰۴۹۰_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۲۰۲۸۳_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۰۲۸۴_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۰۲۸۵_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۰۳۸۴_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۰۴۶۳_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۰۴۹۱_۱۲۲۰۵۷۲_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۲۰۵۷۰_۱٫pdf               ۲۴

نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال اول ۹۱-۹۲ پیام نور

.مرتب شده بر اساس کد درس . کد درس در برگه انتخاب واحد و یا در بالای ورقه امتحانی نوشته شده است . برای جستجوی بهتر دکمه Ctrl+F را  زده و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید.

 ۱۱۱۱۰۰۲٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۶۰۰۶٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۶۰۸۰٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۶۳۸۰٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۶۳۸۸٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۶۳۹۴٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۶۳۹۵٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۶۵۱۱٫pdf                  ۲۴
 _۱۱۱۱۰۰۲_۱۱۱۱۳۰۰_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۶۰۰۴_۱۲۱۶۰۴۲_۱۲۱۶۳۸۵_... ۲۴
 _۱۲۱۶۰۰۶_۱۲۱۶۰۴۸_۱۲۱۶۰۹۵_... ۲۴
 _۱۲۱۶۰۲۵_۱۲۱۶۴۴۳_۱۲۲۲۲۲۰_... ۲۴
 _۱۲۱۶۰۳۰_۱۲۲۲۲۱۷_۱۸۱۳۰۳۲_... ۲۴
 _۱۲۱۶۰۸۰_۱۲۱۶۴۱۸_۱۲۲۲۲۰۱_... ۲۴
 _۱۲۱۶۳۸۰_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۶۳۸۲_۱۲۲۲۰۰۷_۱۲۲۲۰۷۵_... ۲۴
 _۱۲۱۶۳۸۸_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۶۳۹۴_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۶۳۹۵_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۶۴۲۱_۱۲۲۲۰۱۶_۱۲۲۲۰۶۱_... ۲۴

 

نمونه سوالات رشته حسابداری نیمسال اول ۹۱-۹۲ پیام نور

.مرتب شده بر اساس کد درس . کد درس در برگه انتخاب واحد و یا در بالای ورقه امتحانی نوشته شده است . برای جستجوی بهتر دکمه Ctrl+F را  زده و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید.

 ۱۲۱۴۰۳۱٫pdf                  ۲۴
 _۱۱۱۱۰۰۴_۱۱۱۱۰۰۵_۱۱۱۱۰۰۹_... ۲۴
 _۱۱۱۱۰۰۴_۱۱۱۱۰۰۵_۱۱۱۱۰۰۹_... ۲۴
 _۱۱۱۱۰۰۶_۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳_... ۲۴
 _۱۱۱۱۰۰۶_۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳_... ۲۴
 _۱۱۱۱۰۱۱_۱۱۱۷۰۰۹_۱۱۱۷۰۸۶_... ۲۴
 _۱۱۱۵۱۵۸_۱۲۱۴۰۴۶_۱۲۱۸۰۰۹_... ۲۴
 _۱۱۱۷۰۱۸_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۱۲۱۰۳۹_۱۲۱۴۰۷۱_۱۲۲۱۰۲۰_... ۲۴
 _۱۲۱۲۱۷۴_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۴۰۰۳_۱۲۱۴۰۰۵_۱۲۱۴۰۱۱_... ۲۴
 _۱۲۱۴۰۰۳_۱۲۱۴۰۰۵_۱۲۱۴۰۱۱_... ۲۴
 _۱۲۱۴۰۰۷_۱۲۱۴۰۳۲_۱۲۱۸۲۶۰_... ۲۴
 _۱۲۱۴۰۰۷_۱۲۱۴۰۳۲_۱۲۱۸۲۶۰_... ۲۴
 _۱۲۱۴۰۱۲_۱۲۱۴۰۲۱_۱۲۱۴۰۳۸_... ۲۴
 _۱۲۱۴۰۱۲_۱۲۱۴۰۲۱_۱۲۱۴۰۳۸_... ۲۴
 _۱۲۱۴۰۱۳_۱۲۱۴۰۲۶_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۴۰۱۹_۱۲۱۴۰۷۶_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۴۰۱۹_۱۲۱۴۰۷۶_۴٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۴۰۲۲_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۴۰۲۳_۱۲۱۴۱۱۰_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۴۰۲۴_۱۲۱۴۱۰۸_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۴۰۲۵_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۴۰۲۷_۱۲۱۴۰۷۳_۱۲۱۴۰۷۷_... ۲۴
 _۱۲۱۴۰۲۸_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۴۰۲۹_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۴۰۳۰_۱۲۱۴۰۷۰_۱۲۳۵۰۰۴_... ۲۴
 _۱۲۱۴۰۳۱_۱۲۱۴۰۳۹_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۴۰۳۳_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۴۰۳۵_۱۲۱۴۰۷۲_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۴۰۳۶_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۴۱۰۳_۱۲۱۷۰۰۱_۱۲۱۷۰۹۵_... ۲۴
 _۱۲۱۴۱۰۶_۱۲۱۸۰۷۲_۱۲۱۸۰۹۵_... ۲۴
 _۱۲۱۸۰۰۴_۱۲۲۱۰۰۵_۱۲۲۱۰۳۶_... ۲۴
 _۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_... ۲۴
 _۱۲۱۸۰۱۰_۱۲۱۸۰۳۲_۱۲۱۸۰۶۷_... ۲۴
 _۱۲۱۸۰۹۳_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۸۰۹۴_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۱۰۲۸_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۱۰۳۲_۱۲۲۱۰۰۳_۱۲۲۱۰۰۶_... ۲۴
 _۱۲۲۱۰۳۴_۱۲۱۸۰۹۰_۱۲۲۱۰۰۸_... ۲۴
 k-1214018-1214045-1214068... 24

نمونه سوالات رشته حقوق نیمسال اول ۹۱-۹۲ پیام نور

.مرتب شده بر اساس کد درس . کد درس در برگه انتخاب واحد و یا در بالای ورقه امتحانی نوشته شده است . برای جستجوی بهتر دکمه Ctrl+F را زده و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید.

 ۱۲۱۲۱۷۷_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۱۲۱۷۸_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۱۷۱۴۹_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۰۲۸۷_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۰۲۸۸_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۰۲۹۰٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۰۲۹۱_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۰۲۹۲_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۰۲۹۳_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۰۲۹۴_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۰۲۹۵_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۱۰۳۸_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۳۰۲۰_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۳۰۲۱_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۳۰۲۲_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۳۰۲۳_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۳۰۲۵_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۳۰۲۶_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۳۰۲۷_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۳۰۲۸_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۳۰۲۹_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۳۰۳۰_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۳۰۳۱_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۳۰۳۲_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۳۰۳۳_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۳۰۳۴_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۳۰۳۷_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۳۰۳۸_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۳۰۳۹_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۳۰۴۰-۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۳۰۴۱_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۳۰۴۲_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۳۰۴۳_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۳۰۴۴_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۳۰۴۵٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۳۰۴۵_۱۲۲۲۱۶۵_۱۲۲۲۱۹۴٫pdf  ۲۴
 ۱۲۲۳۰۴۷_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۳۰۴۸_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۳۰۴۹_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۳۰۵۰_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۳۰۵۱_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۳۰۵۲_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۳۰۵۳_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۳۰۵۴_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۳۰۵۵_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۳۰۵۶_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۳۰۵۷_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۳۰۵۹_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۳۰۶۰_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۳۰۶۱_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۳۰۶۲_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۳۰۶۳_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۳۱۳۱_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۳۱۸۰_۱٫pdf                ۲۴
 _۱۲۲۰۵۴۲_۱۲۲۲۰۶۷_۱۲۲۲۰۷۳_... ۲۴
 _۱۲۲۱۰۳۷_۱٫pdf               ۲۴

نمونه سوالات رشته فیزیک نیمسال اول ۹۱-۹۲ پیام نور

.مرتب شده بر اساس کد درس . کد درس در برگه انتخاب واحد و یا در بالای ورقه امتحانی نوشته شده است . برای جستجوی بهتر دکمه Ctrl+F را  زده و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید.

 ۱۱۱۱۰۱۸٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۱۰۲۰٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۴۰۰۸-۱۱۱۴۰۰۲-۱۱۱۴۰۹۲-۱٫٫٫ ۲۴
 _۱۱۱۱۰۱۸_۱۱۱۱۰۲۴_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۱۱۱۰۲۰_۱۱۱۱۰۲۶_۱۱۱۱۴۰۹_... ۲۴

نمونه سوالات رشته مدیریت نیمسال اول ۹۱-۹۲ پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس . کد درس در برگه انتخاب واحد و یا در بالای ورقه امتحانی نوشته شده است . برای جستجوی بهتر دکمه Ctrl+F را  زده و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید.

 ۱۲۱۲۰۱۵٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۴۰۰۲٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۴۰۰۷٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۴۰۱۳٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۴۰۱۴٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۴۰۱۹٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۷۰۰۴٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۸۰۰۱٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۸۰۰۴٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۸۰۰۶٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۸۰۰۷٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۸۰۳۴-۱۲۱۸۱۰۸-۱۲۱۸۲۶۵٫pdf  ۲۴
 ۱۲۱۸۰۳۷٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۸۰۳۹٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۸۰۴۱٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۸۰۶۲-۱۲۱۸۲۷۳-۱۲۲۲۳۲۲-۱… ۲۴
 ۱۲۱۸۰۷۰-۱۲۱۸۱۰۶٫pdf          ۲۴
 ۱۲۱۸۱۲۵٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۲۳۱۰٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۳۰۰۶_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۹۱۲۸٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۳۵۰۰۷٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۳۵۰۱۰٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۳۵۰۱۴٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۳۵۰۴۵٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۳۵۰۴۷-۱۲۱۷۱۷۴-۱۲۱۷۱۷۳٫pdf  ۲۴
 _۱۱۱۱۰۰۴_۱۱۱۱۰۰۵_۱۱۱۱۰۰۹_… ۲۴
 _۱۱۱۱۰۰۴_۱۱۱۱۰۰۵_۱۱۱۱۰۰۹_… ۲۴
 _۱۱۱۱۰۰۶_۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳_… ۲۴
 _۱۱۱۱۰۰۶_۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳_… ۲۴
 _۱۱۱۱۰۱۱_۱۱۱۷۰۰۹_۱۱۱۷۰۸۶_… ۲۴
 _۱۱۱۱۰۱۷_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۱۱۵۱۵۸_۱۲۱۴۰۴۶_۱۲۱۸۰۰۹_… ۲۴
 _۱۱۱۷۰۱۰_۱۱۱۷۰۱۳_۱۱۱۷۰۱۵_… ۲۴
 _۱۱۱۷۰۱۴_۱۱۱۷۰۱۶_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۱۲۱۰۳۹_۱۲۱۴۰۷۱_۱۲۲۱۰۲۰_… ۲۴
 _۱۲۱۲۰۰۸_۱۲۱۲۰۱۶_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۲۰۰۹_۱۲۱۸۲۶۲_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۲۰۱۰_۱۲۱۲۰۱۷_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۲۰۱۵_۱۲۲۵۰۰۲_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۲۰۱۹_۱۲۱۲۰۲۱_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۲۰۲۰_۱۲۱۲۰۴۱_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۲۰۲۴_۱۲۱۲۰۳۵_۱۲۱۲۰۳۷_… ۲۴
 _۱۲۱۲۰۲۵_۱۲۱۸۲۶۱_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۲۱۷۴_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۲۱۷۵_۱۲۳۴۰۳۱_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۲۱۷۵_۱۲۳۴۰۳۱_۶٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۲۱۷۶_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۳۲۱۰_۱۲۱۳۲۱۶_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۴۰۰۲_۱۲۱۴۰۰۴_۱۲۱۴۰۱۷_… ۲۴
 _۱۲۱۴۰۰۳_۱۲۱۴۰۰۵_۱۲۱۴۰۱۱_… ۲۴
 _۱۲۱۴۰۰۳_۱۲۱۴۰۰۵_۱۲۱۴۰۱۱_… ۲۴
 _۱۲۱۴۰۰۶_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۴۰۰۷_۱۲۱۴۰۳۲_۱۲۱۸۲۶۰_… ۲۴
 _۱۲۱۴۰۰۷_۱۲۱۴۰۳۲_۱۲۱۸۲۶۰_… ۲۴
 _۱۲۱۴۰۱۲_۱۲۱۴۰۲۱_۱۲۱۴۰۳۸_… ۲۴
 _۱۲۱۴۰۱۲_۱۲۱۴۰۲۱_۱۲۱۴۰۳۸_… ۲۴
 _۱۲۱۴۰۱۳_۱۲۱۴۰۲۶_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۴۰۱۴_۱۲۱۴۰۳۴_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۴۰۱۹_۱۲۱۴۰۷۶_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۴۰۱۹_۱۲۱۴۰۷۶_۴٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۴۰۲۷_۱۲۱۴۰۷۳_۱۲۱۴۰۷۷_… ۲۴
 _۱۲۱۴۰۳۰_۱۲۱۴۰۷۰_۱۲۳۵۰۰۴_… ۲۴
 _۱۲۱۴۱۰۶_۱۲۱۸۰۷۲_۱۲۱۸۰۹۵_… ۲۴
 _۱۲۱۶۰۰۴_۱۲۱۶۰۴۲_۱۲۱۶۳۸۵_… ۲۴
 _۱۲۱۶۱۲۶_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۷۰۰۴_۱۲۱۷۱۱۴_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۸۰۰۱_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۸۰۰۳_۱۲۲۲۰۰۵_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۸۰۰۴_۱۲۲۱۰۰۵_۱۲۲۱۰۳۶_… ۲۴
 _۱۲۱۸۰۰۴_۱۲۲۱۰۰۵_۱۲۲۱۰۳۶_… ۲۴
 _۱۲۱۸۰۰۶_۱۲۱۸۰۲۹_۱۲۱۸۰۶۸_… ۲۴
 _۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_… ۲۴
 _۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_… ۲۴
 _۱۲۱۸۰۱۰_۱۲۱۸۰۳۲_۱۲۱۸۰۶۷_… ۲۴
 _۱۲۱۸۰۱۱_۱۲۳۹۰۰۱_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۸۰۱۳_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۸۰۱۵_۱۲۳۹۰۱۴_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۸۰۱۶_۱۲۱۸۲۶۳_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۸۰۱۷_۱۲۳۹۰۰۵_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۸۰۲۰_۱۲۱۸۲۶۴_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۸۰۲۱_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۸۰۲۲_۱۲۲۲۰۳۶_۱۲۲۲۱۷۱_… ۲۴
 _۱۲۱۸۰۲۳_۱۲۲۲۱۹۹_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۸۰۳۳_۱۲۱۸۰۷۱_۱۲۱۸۱۲۴_… ۲۴
 _۱۲۱۸۰۳۴_۱۲۱۸۰۷۵_۱۲۱۸۱۰۸_… ۲۴
 _۱۲۱۸۰۳۵_۱۲۳۴۰۰۳_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۸۰۳۶_۱۲۳۴۰۰۸_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۸۰۳۷_۱۲۳۴۰۰۴_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۸۰۳۹_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۸۰۴۰_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۸۰۴۱_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۸۰۴۲_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۸۰۴۳_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۸۰۷۰_۱۲۱۸۱۰۶_۱۲۱۸۱۲۲_… ۲۴
 _۱۲۱۸۰۷۷_۱۲۱۸۲۷۲_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۸۰۷۸_۱۲۳۸۰۱۵_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۸۰۸۰_۱۲۱۸۱۳۲_۱۲۳۸۰۱۴_… ۲۴
 _۱۲۱۸۰۸۳_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۸۰۸۴_۱۲۱۸۲۷۰_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۸۱۲۵_۱۲۳۵۰۰۶_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۸۳۷۸_۱۲۳۵۰۴۴_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۲۰۵۴۲_۱۲۲۲۰۶۷_۱۲۲۲۰۷۳_… ۲۴
 _۱۲۲۱۰۲۸_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۱۰۳۲_۱۲۲۱۰۰۳_۱۲۲۱۰۰۶_… ۲۴
 _۱۲۲۱۰۳۴_۱۲۱۸۰۹۰_۱۲۲۱۰۰۸_… ۲۴
 _۱۲۲۲۰۶۵_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۵۰۰۱_۱۲۳۹۰۱۷_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۲۶۰۰۱_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۶۰۰۲_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۹۰۰۳_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۳۵۰۰۳_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۳۵۰۰۷_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۳۵۰۱۰_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۳۵۰۱۱_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۳۵۰۱۲_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۳۵۰۱۳_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۳۵۰۱۴_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۳۵۰۱۵_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۳۵۰۱۶_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۳۵۰۴۵_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۳۸۰۰۱_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۳۸۰۰۲_۱٫pdf               ۲۴

 

نمونه سوالات رشته کتابداری نیمسال اول ۹۱-۹۲ پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس . کد درس در برگه انتخاب واحد و یا در بالای ورقه امتحانی نوشته شده است . برای جستجوی بهتر دکمه Ctrl+F را  زده و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید.

 ۱۷۱۲۱۴۹٫pdf                  ۲۴
 ۱۷۱۲۱۵۱٫pdf                  ۲۴
 ۱۷۱۲۲۰۸٫pdf                  ۲۴
 _۱۲۲۰۵۴۲_۱۲۲۲۰۶۷_۱۲۲۲۰۷۳_... ۲۴
 _۱۲۲۴۰۳۳_۱۷۱۲۱۸۲_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۲۴۰۸۲_۱۷۱۲۱۵۲_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۷۱۲۱۴۹_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۷۱۲۱۵۱_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۷۱۲۲۰۸_۱٫pdf               ۲۴

نمونه سوالات رشته های مهندسی برق،راه آهن،هوا فضا،پزشکی،مکانیک،رباتیک نیمسال اول ۹۱-۹۲ پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس . کد درس در برگه انتخاب واحد و یا در بالای ورقه امتحانی نوشته شده است . برای جستجوی بهتر دکمه Ctrl+F را  زده و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید.

 ۱۱۱۱۰۲۰٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۱۰۳۲٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۱۴۰۷٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۱۴۱۲٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۳۱۹۰-۱۱۱۳۱۰۳٫pdf          ۲۴
 ۱۱۱۳۲۵۸-۱٫pdf                ۲۴
 ۱۱۱۳۲۵۸٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۳۲۵۹-.pdf                 ۲۴
 ۱۱۱۳۲۵۹٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۳۲۶۲٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۳۲۷۳٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۳۲۷۵٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۳۲۷۶٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۳۲۷۷٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۴۲۰۴٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۴۲۹۷٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۴۳۰۱-۱۱۱۴۳۰۵٫pdf          ۲۴
 ۱۱۱۴۳۰۳٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۵۰۲۰٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۵۰۷۵-۱۱۱۵۱۷۹-۱۵۱۱۰۷۵-۱… ۲۴
 ۱۱۲۲۰۰۹-۱۳۱۳۰۴۸٫pdf          ۲۴
 ۱۱۲۲۰۱۰٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۲۲۰۷۹٫pdf                  ۲۴
 ۱۳۱۱۰۰۴٫pdf                  ۲۴
 ۱۳۱۱۰۱۰-۱۳۱۵۰۱۵٫pdf          ۲۴
 ۱۳۱۲۰۴۳-۱۳۱۳۰۵۵٫pdf          ۲۴
 ۱۳۱۵۰۱۲-۱۳۱۵۰۶۴٫pdf          ۲۴
 ۱۳۱۵۰۱۳٫pdf                  ۲۴
 ۱۳۱۵۰۱۴٫pdf                  ۲۴
 ۱۳۱۵۰۲۱٫pdf                  ۲۴
 ۱۳۱۵۰۲۶٫pdf                  ۲۴
 ۱۳۱۵۰۴۰٫pdf                  ۲۴
 ۱۳۱۵۰۹۷٫pdf                  ۲۴
 ۱۳۱۵۱۳۵-۱۳۱۵۰۱۹٫pdf          ۲۴
 ۱۳۱۵۲۲۶٫pdf                  ۲۴
 ۱۳۱۷۰۰۷-۱۳۱۷۰۶۴٫pdf          ۲۴
 ۱۴۱۱۱۹۳٫pdf                  ۲۴
 ۱۵۱۱۰۶۷٫pdf                  ۲۴
 ۱۵۱۱۰۹۳٫pdf                  ۲۴
 _۱۱۱۱۰۲۰_۱۱۱۱۰۲۶_۱۱۱۱۱۱۰_… ۲۴
 _۱۱۱۱۰۲۰_۱۱۱۱۰۲۶_۱۱۱۱۴۰۹_… ۲۴
 _۱۱۱۱۰۲۵_۱۱۱۱۰۹۷_۱۱۱۱۱۰۰_… ۲۴
 _۱۱۱۱۰۳۲_۱۱۱۱۰۸۴_۱۱۱۱۰۹۹_… ۲۴
 _۱۱۱۱۰۹۶_۱۱۱۱۱۰۸_۱۱۱۱۴۰۷_… ۲۴
 _۱۱۱۱۱۰۴_۱۱۱۱۳۲۴_۱۱۱۵۰۶۷_… ۲۴
 _۱۱۱۲۱۹۳_۱۱۲۴۰۱۵_۱۱۱۶۱۰۷_… ۲۴
 _۱۱۱۳۰۸۹_۱۱۱۳۰۹۴_۱۱۱۳۰۹۸_… ۲۴
 _۱۱۱۳۰۹۰_۱۱۱۳۰۹۵_۱۱۱۳۱۰۳_… ۲۴
 _۱۱۱۵۰۷۰_۱۳۱۱۰۲۰_۱۳۱۹۰۳۶_… ۲۴
 _۱۱۱۵۰۷۶_۱۱۱۵۱۳۹_۱۱۱۵۱۹۷_… ۲۴
 _۱۱۲۱۰۵۰_۱۴۱۱۲۶۹_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۱۲۲۰۰۷_۱۱۲۲۰۷۹_۱۳۱۴۰۴۶_… ۲۴
 _۱۴۱۱۰۵۳_۱۴۱۱۱۹۸_۱۴۱۱۲۶۱_… ۲۴

نمونه سوالات رشته زیست شناسی نیمسال اول ۹۱-۹۲ پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس . کد درس در برگه انتخاب واحد و یا در بالای ورقه امتحانی نوشته شده است . برای جستجوی بهتر دکمه Ctrl+F را  زده و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید.

 ۱۱۱۲۰۲۶٫pdf
 ۱۱۱۲۰۳۵٫pdf
 _۱۱۱۲۰۲۶_۱٫pdf
 _۱۱۱۲۰۳۵_۱٫pdf

نمونه سوالات رشته زمین شناسی نیمسال اول ۹۱-۹۲ پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس . کد درس در برگه انتخاب واحد و یا در بالای ورقه امتحانی نوشته شده است . برای جستجوی بهتر دکمه Ctrl+F را  زده و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید.

 ۱۱۱۶۰۲۹٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۶۰۳۰٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۶۰۳۵٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۶۰۵۶٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۶۰۶۲٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۶۰۷۰٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۶۲۴۵٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۶۳۴۲٫pdf                  ۲۴
 _۱۱۱۶۰۲۹_۱۱۱۶۳۲۱_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۱۱۶۰۳۰_۱۱۱۶۳۱۸_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۱۱۶۰۳۵_۱۱۱۶۰۷۴_۱۱۱۶۳۲۷_... ۲۴
 _۱۱۱۶۰۵۶_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۱۱۶۰۶۲_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۱۱۶۰۶۶_۱۱۱۶۳۲۹_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۱۱۶۰۷۰_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۱۱۶۲۴۵_۱٫pdf               ۲۴

نمونه سوالات رشته مترجمی ،آموزش و ادبیات زبان انگلیسی نیمسال اول ۹۱-۹۲ پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس . کد درس در برگه انتخاب واحد و یا در بالای ورقه امتحانی نوشته شده است . برای جستجوی بهتر دکمه Ctrl+F را  زده و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید.

 ۱۲۱۲۰۴۵٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۲۰۵۰٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۲۰۵۱-۱۲۱۲۱۰۸٫pdf          ۲۴
 ۱۲۱۲۰۵۲٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۲۰۵۳٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۲۰۵۴٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۲۰۵۸٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۲۰۶۱٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۲۰۸۰٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۲۰۸۸٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۲۰۸۹٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۲۰۹۱٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۲۰۹۵٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۲۱۰۱٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۵۱۲۷٫pdf                  ۲۴
 _۱۲۱۲۰۴۵_۱۲۲۵۰۰۴_۱۲۲۵۱۱۱_... ۲۴
 _۱۲۱۲۰۴۹_۱۲۱۲۱۰۷_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۲۰۵۰_۱_۱۲۱۲۱۱۰_۱٫pdf     ۲۴
 _۱۲۱۲۰۵۲_۱۲۱۲۱۰۹_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۲۰۵۳_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۲۰۵۴_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۲۰۵۸_۱۲۱۲۱۱۶_۱۲۲۵۰۸۲_... ۲۴
 _۱۲۱۲۰۶۱_۱۲۱۲۱۱۷_۱۲۲۵۰۸۳_... ۲۴
 _۱۲۱۲۰۶۲_۱۲۱۲۱۱۲_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۲۰۶۳_۱۲۱۲۱۱۸_۱۲۲۵۰۸۵_... ۲۴
 _۱۲۱۲۰۶۴_۱۲۱۲۱۲۰_۱۲۲۵۰۷۹_... ۲۴
 _۱۲۱۲۰۶۵_۱۲۱۲۱۲۳_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۲۰۶۷_۱۲۱۲۱۱۹_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۲۰۶۹_۱۲۱۲۱۲۷_۱۲۲۵۰۹۰_... ۲۴
 _۱۲۱۲۰۷۰_۱۲۱۲۱۲۲_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۲۰۷۱_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۲۰۷۲_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۲۰۷۵_۱۲۱۲۱۲۴_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۲۰۷۶_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۲۰۷۸_۱۲۲۵۰۹۱_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۲۰۷۹_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۲۰۸۲_۱۲۱۲۱۲۹_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۲۰۸۴_۱۲۱۲۱۳۳_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۲۰۸۵_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۲۰۸۸_۱۲۱۲۱۴۳_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۲۰۸۹_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۲۰۹۱_۱۲۱۲۱۳۲_۱۲۲۵۰۸۸_... ۲۴
 _۱۲۱۲۰۹۲_۱۲۱۲۱۴۵_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۲۰۹۴_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۲۰۹۵_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۲۱۰۱_۱۲۱۲۱۵۲_۱۲۲۵۱۱۰_... ۲۴
 _۱۲۱۲۱۲۸_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۲۱۳۱_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۲۱۳۶_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۵۱۲۷_۱٫pdf               ۲۴

نمونه سوالات رشته تاریخ نیمسال اول ۹۱-۹۲ پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس . کد درس در برگه انتخاب واحد و یا در بالای ورقه امتحانی نوشته شده است . برای جستجوی بهتر دکمه Ctrl+F را  زده و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید.

 ۱۲۲۹۰۱۹٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۹۰۲۴٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۹۰۲۵٫pdf                  ۲۴
 _۱۲۲۰۵۴۲_۱۲۲۲۰۶۷_۱۲۲۲۰۷۳_... ۲۴
 _۱۲۲۹۰۱۹_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۹۰۲۴_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۹۰۲۵_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۹۰۳۶_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۹۰۶۱_۱٫pdf               ۲۴

نمونه سوالات رشته تربیت بدنی نیمسال اول ۹۱-۹۲ پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس . کد درس در برگه انتخاب واحد و یا در بالای ورقه امتحانی نوشته شده است . برای جستجوی بهتر دکمه Ctrl+F را  زده و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید.

 ۱۱۱۴۰۰۱٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۵۰۰۴٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۵۰۱۰٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۵۰۲۲٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۵۰۲۸٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۵۰۳۲٫pdf                  ۲۴
 _۱۱۱۱۰۱۷_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۱۱۲۰۰۴_۱۱۱۲۱۹۲_۱۴۱۱۳۲۴_... ۲۴
 _۱۱۱۵۰۱۰_۱۱۱۵۰۱۴_۱۱۱۵۲۲۹_... ۲۴
 _۱۲۱۱۰۲۲_۱۲۱۱۲۶۳_۱۲۱۱۴۴۷_... ۲۴
 _۱۲۱۱۱۱۵_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۲۱۵۸_۱۲۱۵۰۵۲_۱۲۱۵۱۷۶_... ۲۴
 _۱۲۱۵۰۰۱_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۵۰۰۲_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۵۰۰۳_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۵۰۰۴_۱۲۱۵۰۵۶_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۵۰۰۵_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۵۰۰۶_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۵۰۰۷_۱۲۱۵۰۵۵_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۵۰۰۸_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۵۰۱۰_۱۲۱۵۱۶۴_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۵۰۱۱_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۵۰۱۲_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۵۰۱۳_۱۲۱۵۱۶۹_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۵۰۱۵_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۵۰۱۹_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۵۰۲۰_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۵۰۲۱_۱۲۱۵۱۶۱_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۵۰۲۲_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۵۰۲۳_۱۲۱۵۱۶۵_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۵۰۲۵_۱۲۱۵۱۶۶_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۵۰۲۶_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۵۰۲۷_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۵۰۲۸_۱۲۱۵۱۷۵_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۵۰۳۰_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۵۰۳۱_۱۲۱۵۱۷۰_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۵۰۳۲_۱۲۱۵۱۷۱_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۵۰۳۴_۱۲۱۵۱۸۰_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۵۰۳۶_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۵۰۳۸_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۵۰۴۴_۱۲۱۵۱۷۷_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۵۰۴۶_۱٫pdf               ۲۴

نمونه سوالات رشته شیمی نیمسال اول ۹۱-۹۲ پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس . کد درس در برگه انتخاب واحد و یا در بالای ورقه امتحانی نوشته شده است . برای جستجوی بهتر دکمه Ctrl+F را  زده و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید.

 ۱۱۱۱۰۱۸٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۴۰۰۸-۱۱۱۴۰۰۲-۱۱۱۴۰۹۲-۱٫٫٫ ۲۴
 ۱۱۱۴۰۱۴٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۴۰۲۳٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۴۰۷۸٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۴۲۰۴٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۴۲۹۷٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۴۳۰۱-۱۱۱۴۳۰۵٫pdf          ۲۴
 ۱۱۱۴۳۰۳٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۹۱۲۷٫pdf                  ۲۴
 _۱۱۱۱۰۱۸_۱۱۱۱۰۲۴_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۱۱۱۰۲۰_۱۱۱۱۰۲۶_۱۱۱۱۴۰۹_... ۲۴
 _۱۱۱۱۰۲۵_۱۱۱۱۰۹۷_۱۱۱۱۱۰۰_... ۲۴

نمونه سوالات رشته صنایع نیمسال اول ۹۱-۹۲ پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس . کد درس در برگه انتخاب واحد و یا در بالای ورقه امتحانی نوشته شده است . برای جستجوی بهتر دکمه Ctrl+F را  زده و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید.

 ۱۱۱۵۰۸۲٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۵۱۱۴٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۵۱۵۴٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۵۱۸۰٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۵۱۸۳٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۵۱۸۶٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۵۱۹۲٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۵۱۹۵٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۷۰۲۰٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۷۰۸۰-۱۱۱۷۰۸۲٫pdf          ۲۴
 ۱۱۱۷۰۸۱٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۷۱۲۴٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۷۱۴۴٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۹۰۰۶٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۹۰۱۰٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۹۰۱۵٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۹۰۱۷٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۲۱۰۲۱٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۲۱۰۴۵٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۲۱۰۴۷٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۲۱۰۵۸-۱۴۱۱۳۳۴٫pdf          ۲۴
 ۱۱۲۲۰۰۳-۱۱۲۲۰۸۰٫pdf          ۲۴
 ۱۱۲۲۰۰۹-۱۳۱۳۰۴۸٫pdf          ۲۴
 ۱۱۲۲۰۱۰٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۲۲۰۱۲٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۲۲۰۱۴٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۲۲۰۱۵٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۲۲۰۱۸٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۲۲۰۱۹٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۲۲۰۲۰٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۲۲۰۲۱٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۲۲۰۲۴٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۲۲۰۲۸٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۲۲۰۳۵٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۲۲۰۳۷٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۲۲۰۳۹٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۲۲۰۴۰٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۲۲۰۴۱٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۲۲۰۷۸٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۲۲۰۷۹٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۲۲۰۹۴٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۲۲۰۹۵٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۲۲۱۰۱٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۲۲۱۰۲٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۱۲۷۴٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۴۰۶۴٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۴۰۶۵٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۸۱۰۷٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۸۱۰۹٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۸۱۱۰٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۸۱۱۱٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۸۱۱۲-۱۲۱۸۱۰۵٫pdf          ۲۴
 ۱۲۱۸۱۱۳٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۱۰۲۴٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۳۴۰۲۷٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۳۵۰۴۷-۱۲۱۷۱۷۴-۱۲۱۷۱۷۳٫pdf  ۲۴
 ۱۳۱۱۰۰۱٫pdf                  ۲۴
 ۱۳۱۱۰۰۴٫pdf                  ۲۴
 ۱۳۱۱۰۰۹-۱۳۱۱۰۲۹٫pdf          ۲۴
 ۱۳۱۱۰۱۰-۱۳۱۵۰۱۵٫pdf          ۲۴
 ۱۳۱۱۰۱۱٫pdf                  ۲۴
 ۱۳۱۱۰۳۶٫pdf                  ۲۴
 ۱۳۱۲۰۰۱٫pdf                  ۲۴
 ۱۳۱۲۰۰۲٫pdf                  ۲۴
 ۱۳۱۲۰۰۷٫pdf                  ۲۴
 ۱۳۱۲۰۱۴٫pdf                  ۲۴
 ۱۳۱۲۰۱۶٫pdf                  ۲۴
 ۱۳۱۲۰۱۷٫pdf                  ۲۴
 ۱۳۱۲۰۱۸٫pdf                  ۲۴
 ۱۳۱۲۰۱۹٫pdf                  ۲۴
 ۱۳۱۲۰۲۰٫pdf                  ۲۴
 ۱۳۱۲۰۲۲٫pdf                  ۲۴
 ۱۳۱۲۰۳۵٫pdf                  ۲۴
 ۱۳۱۲۰۴۳-۱۳۱۳۰۵۵٫pdf          ۲۴
 ۱۳۱۵۰۱۴٫pdf                  ۲۴
 ۱۳۱۵۰۲۶٫pdf                  ۲۴
 ۱۳۱۵۲۲۶٫pdf                  ۲۴
 ۱۵۱۱۰۳۳٫pdf                  ۲۴
 _۱۱۱۱۰۲۵_۱۱۱۱۰۹۷_۱۱۱۱۱۰۰_... ۲۴
 _۱۱۱۱۰۹۶_۱۱۱۱۱۰۸_۱۱۱۱۴۰۷_... ۲۴
 _۱۱۱۱۱۰۴_۱۱۱۱۳۲۴_۱۱۱۵۰۶۷_... ۲۴
 _۱۱۱۳۰۸۹_۱۱۱۳۰۹۴_۱۱۱۳۰۹۸_... ۲۴
 _۱۱۱۳۰۹۰_۱۱۱۳۰۹۵_۱۱۱۳۱۰۳_... ۲۴
 _۱۱۱۵۰۷۶_۱۱۱۵۱۳۹_۱۱۱۵۱۹۷_... ۲۴
 _۱۱۱۵۰۸۲_۱۱۱۵۱۴۳_۱۱۱۵۱۹۱_... ۲۴
 _۱۱۱۵۱۱۳_۱۱۱۵۱۴۹_۱۱۱۵۱۷۲_... ۲۴
 _۱۱۱۵۱۱۴_۱۱۱۵۱۴۶_۱۱۱۵۱۷۰_... ۲۴
 _۱۱۱۵۱۷۸_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۱۲۲۰۰۷_۱۱۲۲۰۷۹_۱۳۱۴۰۴۶_... ۲۴
 _۱۲۱۴۰۶۳_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۱۰۲۴_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۳۴۰۲۷_۲٫pdf               ۲۴

نمونه سوالات رشته ریاضی نیمسال اول ۹۱-۹۲ پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس . کد درس در برگه انتخاب واحد و یا در بالای ورقه امتحانی نوشته شده است . برای جستجوی بهتر دکمه Ctrl+F را  زده و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید.

 ۱۱۱۱۰۳۲٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۱۰۳۳٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۱۰۳۶٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۱۰۴۱٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۱۰۵۸٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۱۰۶۹٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۱۰۷۷٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۱۴۱۲٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۵۰۲۰٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۵۱۱۲٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۵۱۱۳٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۷۰۲۰٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۷۰۳۳٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۷۰۸۱٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۱۷۱۴۴٫pdf                  ۲۴
 ۱۵۱۱۰۱۹٫pdf                  ۲۴
 ۱۵۱۱۰۳۳٫pdf                  ۲۴
 _۱۱۱۱۰۳۳_۱۱۱۱۰۹۰_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۱۱۱۰۳۶_۱۱۱۱۰۹۴_۱۱۱۱۱۰۱_... ۲۴
 _۱۱۱۱۰۴۱_۱۱۱۱۰۸۸_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۱۱۱۰۵۸_۱۱۱۱۲۰۶_۱۱۱۱۲۹۰_... ۲۴
 _۱۱۱۱۰۶۹_۱۱۱۱۲۹۴_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۱۱۱۰۷۵_۱۱۱۱۴۱۴_۱۱۱۹۰۰۴_... ۲۴
 _۱۱۱۱۰۷۷_۱۱۱۷۰۳۵_۱۱۱۷۱۵۸_... ۲۴
 _۱۱۱۱۰۹۶_۱۱۱۱۱۰۸_۱۱۱۱۴۰۷_... ۲۴
 _۱۱۱۱۱۰۴_۱۱۱۱۳۲۴_۱۱۱۵۰۶۷_... ۲۴
 _۱۱۱۱۲۷۶_۱۱۱۵۰۷۹_۱۱۱۵۱۶۷_... ۲۴
 _۱۱۱۵۰۲۰_۱۱۱۵۰۲۱_۱۵۱۱۰۱۸_... ۲۴
 _۱۱۱۵۰۶۸_۱۱۱۵۱۳۸_۱۱۱۵۱۶۲_... ۲۴
 _۱۱۱۵۰۶۸_۱۱۱۵۱۳۸_۱۵۱۱۰۱۹_... ۲۴
 _۱۱۱۵۱۱۲_۱۱۱۵۱۴۰_۱۱۱۵۱۶۴_... ۲۴
 _۱۱۱۵۱۱۳_۱۱۱۵۱۴۹_۱۱۱۵۱۷۲_... ۲۴
 _۱۱۱۷۰۲۱_۱۱۱۷۰۷۸_۱۱۱۷۱۴۴_... ۲۴
 _۱۱۱۷۰۳۳_۱۱۱۷۱۶۵_۱٫pdf       ۲۴

نمونه سوالات رشته روانشناسی نیمسال اول ۹۱-۹۲ پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس . کد درس در برگه انتخاب واحد و یا در بالای ورقه امتحانی نوشته شده است . برای جستجوی بهتر دکمه Ctrl+F را  زده و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید.

 ۱۱۱۵۰۰۶٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۱۲۸۷٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۷۰۲۰٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۷۰۲۴٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۷۰۲۷٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۷۰۳۷٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۷۰۵۵٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۳۳۰۳۷٫pdf                  ۲۴
 _۱۱۱۵۰۰۶_۱۲۱۱۳۶۴_۱۲۱۷۱۸۲_... ۲۴
 _۱۲۱۱۰۹۸_۱۲۱۷۰۲۹_۱۲۱۷۰۶۱_... ۲۴
 _۱۲۱۱۲۹۱_۱۲۱۷۰۳۱_۱۲۱۷۱۸۶_... ۲۴
 _۱۲۱۱۳۰۲_۱۲۱۷۰۴۱_۱۲۱۷۱۰۴_... ۲۴
 _۱۲۱۱۴۰۸_۱۲۱۷۰۴۲_۱۲۱۷۰۹۸_... ۲۴
 _۱۲۱۲۰۱۸_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۲۰۱۹_۱۲۱۲۰۲۱_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۷۰۰۵_۱۲۱۷۰۵۶_۱۲۲۰۵۳۴_... ۲۴
 _۱۲۱۷۰۰۶_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۷۰۰۹_۱۲۱۷۱۰۵_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۷۰۱۲_۱۲۱۷۱۰۶_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۷۰۱۳_۱۲۱۷۰۶۶_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۷۰۱۸_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۷۰۲۰_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۷۰۲۱_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۷۰۲۳_۱۲۱۷۰۶۴_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۷۰۲۴_۱۲۱۷۱۸۴_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۷۰۲۵_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۷۰۲۷_۱۲۱۷۰۵۷_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۷۰۳۳_۱۲۱۷۰۶۲_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۷۰۳۶_۱۲۱۷۱۸۱_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۷۰۳۷_۱۲۱۷۰۳۹_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۷۰۳۸_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۷۰۴۴_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۷۰۴۹_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۷۰۵۵_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۷۰۶۷_۱٫pdf               ۲۴

نمونه سوالات رشته علوم تربیتی نیمسال اول ۹۱-۹۲ پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس . کد درس در برگه انتخاب واحد و یا در بالای ورقه امتحانی نوشته شده است . برای جستجوی بهتر دکمه Ctrl+F را  زده و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید.

 ۱۱۱۷۰۰۴٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۱۰۰۴٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۱۰۱۵٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۱۰۱۶٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۱۰۱۸٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۱۰۴۲٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۱۰۴۳٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۱۰۶۲٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۱۰۶۳٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۱۰۶۵٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۱۰۶۸٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۱۰۷۸٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۱۰۷۹٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۱۳۰۵٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۱۳۰۷٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۱۳۰۸٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۱۳۲۳٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۱۳۳۶٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۱۳۴۱٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۱۴۴۴٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۲۰۴۰٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۲۰۴۴٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۳۳۰۳۷٫pdf                  ۲۴
 _۱۱۱۲۱۷۷_۱۲۱۱۰۱۹_۱۲۱۱۲۸۶_… ۲۴
 _۱۱۱۵۰۰۶_۱۲۱۱۳۶۴_۱۲۱۷۱۸۲_… ۲۴
 _۱۱۱۵۰۱۰_۱۱۱۵۰۱۴_۱۱۱۵۲۲۹_… ۲۴
 _۱۱۱۷۰۰۴_۱۲۱۱۰۱۲_۱۲۱۱۲۹۲_… ۲۴
 _۱۱۱۷۰۰۵_۱۲۴۰۰۲۲_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۱۰۰۱_۱۲۱۱۰۰۹_۱۲۱۷۰۴۳_… ۲۴
 _۱۲۱۱۰۰۴_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۱۰۱۱_۱۴۱۱۳۴۲_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۱۰۱۵_۱۲۱۱۲۶۴_۱۲۱۱۳۱۳_… ۲۴
 _۱۲۱۱۰۱۶_۱۲۱۱۰۴۴_۱۲۱۱۰۵۷_… ۲۴
 _۱۲۱۱۰۱۸_۱۲۱۱۲۶۵_۱۲۲۰۵۴۷_… ۲۴
 _۱۲۱۱۰۲۰_۱۲۱۱۰۴۶_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۱۰۲۲_۱۲۱۱۲۶۳_۱۲۱۱۴۴۷_… ۲۴
 _۱۲۱۱۰۲۷_۱۲۱۷۰۲۸_۱۲۱۷۰۵۱_… ۲۴
 _۱۲۱۱۰۳۷_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۱۰۴۲_۱۲۱۱۰۹۰_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۱۰۴۳_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۱۰۵۰_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۱۰۵۱_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۱۰۵۳_۱۲۱۱۴۳۸_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۱۰۶۲_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۱۰۶۳_۱۲۱۱۰۸۲_۱۲۱۱۲۹۸_… ۲۴
 _۱۲۱۱۰۶۵_۱۲۱۱۰۸۰_۱۲۱۱۲۹۷_… ۲۴
 _۱۲۱۱۰۶۸_۱۲۱۱۲۸۸_۱۲۱۱۴۰۴_… ۲۴
 _۱۲۱۱۰۷۸_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۱۰۷۹_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۱۰۹۳_۱۲۱۷۰۱۷_۱۲۱۷۰۶۰_… ۲۴
 _۱۲۱۱۰۹۸_۱۲۱۷۰۲۹_۱۲۱۷۰۶۱_… ۲۴
 _۱۲۱۱۱۰۳_۱۲۱۱۳۷۳_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۱۲۸۷_۱۲۱۷۰۰۷_۱۲۱۷۰۴۶_… ۲۴
 _۱۲۱۱۲۹۱_۱۲۱۷۰۳۱_۱۲۱۷۱۸۶_… ۲۴
 _۱۲۱۱۳۰۲_۱۲۱۷۰۴۱_۱۲۱۷۱۰۴_… ۲۴
 _۱۲۱۱۳۰۵_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۱۳۰۷_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۱۳۰۸_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۱۳۰۹_۱۲۱۱۳۴۷_۱۲۱۱۳۶۵_… ۲۴
 _۱۲۱۱۳۲۳_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۱۳۳۶_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۱۳۴۱_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۱۳۵۹_۱۲۱۴۱۰۵_۱۲۲۲۰۰۱_… ۲۴
 _۱۲۱۱۳۶۰_۱۲۲۲۰۱۴_۱۲۲۲۰۶۳_… ۲۴
 _۱۲۱۱۳۶۷_۱۲۱۷۰۱۵_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۱۳۶۹_۱۲۱۷۰۳۵_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۱۳۷۶_۱۲۱۷۰۱۹_۱۲۱۷۰۵۲_… ۲۴
 _۱۲۱۱۳۸۵_۱۲۱۷۰۵۳_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۱۳۹۸_۱۲۱۷۰۳۰_۱۲۱۷۱۰۷_… ۲۴
 _۱۲۱۱۴۰۷_۱۲۱۷۰۱۴_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۱۴۰۸_۱۲۱۷۰۴۲_۱۲۱۷۰۹۸_… ۲۴
 _۱۲۱۱۴۰۹_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۱۴۱۵_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۱۴۲۰_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۱۴۴۴_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۲۰۱۸_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۲۰۱۹_۱۲۱۲۰۲۱_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۲۰۲۰_۱۲۱۲۰۴۱_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۲۰۴۰_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۲۰۴۴_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۴۱۰۳_۱۲۱۷۰۰۱_۱۲۱۷۰۹۵_… ۲۴
 _۱۲۱۷۰۰۵_۱۲۱۷۰۵۶_۱۲۲۰۵۳۴_… ۲۴
 _۱۲۱۷۰۰۶_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۷۰۰۹_۱۲۱۷۱۰۵_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۷۰۱۲_۱۲۱۷۱۰۶_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۷۰۱۳_۱۲۱۷۰۶۶_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۷۰۱۸_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۷۰۲۱_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۷۰۲۳_۱۲۱۷۰۶۴_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۷۰۲۴_۱۲۱۷۱۸۴_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۷۰۲۵_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۷۰۲۷_۱۲۱۷۰۵۷_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۷۰۳۳_۱۲۱۷۰۶۲_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۷۰۳۶_۱۲۱۷۱۸۱_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۷۰۳۷_۱۲۱۷۰۳۹_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۷۰۳۸_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۷۰۴۴_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۷۰۴۹_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۷۰۵۵_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۷۰۶۷_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۰۵۴۲_۱۲۲۲۰۶۷_۱۲۲۲۰۷۳_… ۲۴

نمونه سوالات رشته علوم سیاسی نیمسال اول ۹۱-۹۲ پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس . کد درس در برگه انتخاب واحد و یا در بالای ورقه امتحانی نوشته شده است . برای جستجوی بهتر دکمه Ctrl+F را  زده و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید.

 ۱۲۱۷۰۰۲٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۳۰۱۰٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۳۰۱۱٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۳۱۰۱۲٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۳۱۰۱۶٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۳۱۰۲۶٫pdf                  ۲۴
 _۱۲۱۲۰۳۸_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۲۰۳۹_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۷۰۰۲_۱۲۱۷۰۹۴_۱۲۲۲۱۵۳_... ۲۴
 _۱۲۲۰۵۴۲_۱۲۲۲۰۶۷_۱۲۲۲۰۷۳_... ۲۴
 _۱۲۲۲۳۱۳_۱۲۳۱۰۱۰_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۲۳۰۰۸_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۳۰۱۱_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۳۰۱۲_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۳۰۱۳_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۳۰۱۴_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۳۰۱۵_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۹۰۰۴_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۹۰۰۵_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۹۰۰۷_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۹۰۰۸_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۳۱۰۰۱_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۳۱۰۰۵_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۳۱۰۰۶_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۳۱۰۱۱_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۳۱۰۱۵_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۳۱۰۱۷_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۳۱۰۱۹_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۳۱۰۲۴_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۳۱۰۲۷_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۳۱۰۲۸_۱٫pdf               ۲۴

نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی نیمسال اول ۹۱-۹۲ پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس . کد درس در برگه انتخاب واحد و یا در بالای ورقه امتحانی نوشته شده است . برای جستجوی بهتر دکمه Ctrl+F را  زده و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید.

 ۱۲۱۷۰۰۲٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۸۰۰۳٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۰۰۹۳-۱۲۲۲۳۰۱-۱۲۲۳۰۰۱٫pdf  ۲۴
 ۱۲۲۲۰۱۱٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۲۰۱۳٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۲۰۲۰٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۲۰۲۳٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۲۰۳۱_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۲۰۳۴٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۲۰۳۵٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۲۰۳۷_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۲۰۳۸_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۲۱۷۹_۱۲۲۲۰۱۵_۱٫pdf        ۲۴
 ۱۲۲۲۱۸۹٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۲۲۱۶٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۳۰۴۵_۱۲۲۲۱۶۵_۱۲۲۲۱۹۴٫pdf  ۲۴
 _۱۱۱۱۰۰۶_۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳_… ۲۴
 _۱۱۱۱۰۰۶_۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳_… ۲۴
 _۱۱۱۵۰۰۱_۱۲۲۲۱۶۰_۱۲۲۲۲۰۴_… ۲۴
 _۱۱۱۷۱۲۰_۱۲۲۲۰۱۹_۱۲۲۲۱۴۲_… ۲۴
 _۱۲۱۱۰۰۱_۱۲۱۱۰۰۹_۱۲۱۷۰۴۳_… ۲۴
 _۱۲۱۱۳۵۹_۱۲۱۴۱۰۵_۱۲۲۲۰۰۱_… ۲۴
 _۱۲۱۲۰۰۱_۱۲۲۲۱۵۸_۱۲۲۲۱۸۰_… ۲۴
 _۱۲۱۲۰۰۲_۱۲۲۲۱۶۳_۱۲۲۲۱۹۸_… ۲۴
 _۱۲۱۲۲۵۶_۱۲۱۲۲۷۰_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۴۱۰۳_۱۲۱۷۰۰۱_۱۲۱۷۰۹۵_… ۲۴
 _۱۲۱۶۰۲۵_۱۲۱۶۴۴۳_۱۲۲۲۲۲۰_… ۲۴
 _۱۲۱۶۰۳۰_۱۲۲۲۲۱۷_۱۸۱۳۰۳۲_… ۲۴
 _۱۲۱۶۳۸۲_۱۲۲۲۰۰۷_۱۲۲۲۰۷۵_… ۲۴
 _۱۲۱۶۴۲۱_۱۲۲۲۰۱۶_۱۲۲۲۰۶۱_… ۲۴
 _۱۲۱۷۰۰۲_۱۲۱۷۰۹۴_۱۲۲۲۱۵۳_… ۲۴
 _۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_… ۲۴
 _۱۲۱۸۰۲۲_۱۲۲۲۰۳۶_۱۲۲۲۱۷۱_… ۲۴
 _۱۲۱۸۰۲۳_۱۲۲۲۱۹۹_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۲۱۰۰۱_۱۲۲۱۰۱۳_۱۲۲۱۰۲۲_… ۲۴
 _۱۲۲۱۱۰۴_۱۲۲۱۱۳۴_۱۲۲۲۲۰۰_… ۲۴
 _۱۲۲۲۰۰۳_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۲۰۰۶_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۲۰۰۸_۱۲۲۲۱۴۴_۱۲۲۲۱۸۶_… ۲۴
 _۱۲۲۲۰۱۱_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۲۰۱۲_۱۲۲۲۱۹۱_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۲۲۰۱۳_۱۲۲۲۱۴۸_۱۲۲۲۱۹۳_… ۲۴
 _۱۲۲۲۰۱۷_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۲۰۱۸_۱۲۲۲۲۰۳_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۲۲۰۲۰_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۲۰۲۱_۱۲۲۲۱۴۷_۱۲۲۲۱۹۰_… ۲۴
 _۱۲۲۲۰۲۲_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۲۰۲۳_۱۲۲۲۱۶۹_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۲۲۰۲۶_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۲۰۲۷_۱۲۲۲۲۱۳_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۲۲۰۳۰_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۲۰۳۲_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۲۰۳۳_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۲۰۳۴_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۲۰۳۵_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۲۰۴۱_۱۲۲۲۲۰۹_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۲۲۱۵۴_۱۲۲۲۱۹۵_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۲۲۱۷۶_۱۲۲۲۱۸۸_۱۲۳۴۰۲۷_… ۲۴
 _۱۲۲۲۱۸۳_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۲۱۸۹_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۲۲۰۷_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۲۲۰۸_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۲۲۱۶_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۲۲۱۸_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۲۲۱۹_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۲۲۲۱_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۲۳۱۳_۱۲۳۱۰۱۰_۱٫pdf       ۲۴

 

نمونه سوالات رشته کشاورزی نیمسال اول ۹۱-۹۲ پیام نور

 

مرتب شده بر اساس کد درس . کد درس در برگه انتخاب واحد و یا در بالای ورقه امتحانی نوشته شده است . برای جستجوی بهتر دکمه Ctrl+F را  زده و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید.

 ۱۱۱۴۲۰۴٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۲۱۰۲۱٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۲۱۰۴۵٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۲۱۰۴۷٫pdf                  ۲۴
 ۱۱۲۱۰۵۸-۱۴۱۱۳۳۴٫pdf          ۲۴
 ۱۲۱۴۰۹۰٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۷۰۰۲٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۰۵۶۷-۱۲۲۰۵۲۲٫pdf          ۲۴
 ۱۲۲۱۱۴۵٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۳۵۰۳۱٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۳۵۰۴۷-۱۲۱۷۱۷۴-۱۲۱۷۱۷۳٫pdf  ۲۴
 ۱۴۱۱۰۴۵٫pdf                  ۲۴
 ۱۴۱۱۰۵۳٫pdf                  ۲۴
 ۱۴۱۱۰۸۷٫pdf                  ۲۴
 ۱۴۱۱۱۳۸٫pdf                  ۲۴
 ۱۴۱۱۱۵۲٫pdf                  ۲۴
 ۱۴۱۱۱۶۶٫pdf                  ۲۴
 ۱۴۱۱۱۹۳٫pdf                  ۲۴
 ۱۴۱۱۲۳۰٫pdf                  ۲۴
 _۱۱۱۱۰۲۰_۱۱۱۱۰۲۶_۱۱۱۱۱۱۰_... ۲۴
 _۱۱۱۱۱۱۵_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۱۱۱۱۱۶_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۱۱۲۰۰۴_۱۱۱۲۱۹۲_۱۴۱۱۳۲۴_... ۲۴
 _۱۱۱۲۱۹۳_۱۱۲۴۰۱۵_۱۱۱۶۱۰۷_... ۲۴
 _۱۱۱۵۱۴۴_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۱۱۵۱۵۸_۱۲۱۴۰۴۶_۱۲۱۸۰۰۹_... ۲۴
 _۱۱۱۷۰۸۴_۱۱۲۱۰۴۹_۱۴۱۱۱۹۹_... ۲۴
 _۱۱۲۱۰۰۳_۱۱۲۱۰۶۴_۱۴۱۱۱۸۷_... ۲۴
 _۱۱۲۱۰۰۹_۱۱۲۱۰۵۱_۱۲۲۱۱۰۷_... ۲۴
 _۱۱۲۱۰۱۰_۱۱۲۱۰۶۱_۱۴۱۱۱۸۴_... ۲۴
 _۱۱۲۱۰۱۷_۱۴۱۱۱۱۰_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۱۲۱۰۲۱_۱۲۱۴۰۸۸_۱۲۱۴۰۸۹_... ۲۴
 _۱۱۲۱۰۲۷_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۱۲۱۰۲۸_۱۴۱۱۰۰۷_۱۴۱۱۱۱۴_... ۲۴
 _۱۱۲۱۰۳۱_۱۱۲۱۰۵۳_۱۴۱۱۲۸۲_... ۲۴
 _۱۱۲۱۰۳۲_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۱۲۱۰۳۶_۱۲۲۱۰۸۷_۱۲۲۱۱۲۱_... ۲۴
 _۱۱۲۱۰۳۷_۱۲۲۱۰۸۹_۱۲۲۱۱۲۴_... ۲۴
 _۱۱۲۱۰۳۹_۱۲۱۴۰۷۱_۱۲۲۱۰۲۰_... ۲۴
 _۱۱۲۱۰۴۳_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۱۲۱۰۴۵_۱۴۱۱۲۵۸_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۱۲۱۰۴۷_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۱۲۱۰۵۰_۱۴۱۱۲۶۹_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۱۲۱۰۵۵_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۱۲۱۰۶۳_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۱۲۱۰۶۶_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۲۱۶۵_۱۲۲۵۰۰۹_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۴۰۹۰_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۷۰۰۲_۱۲۱۷۰۹۴_۱۲۲۲۱۵۳_... ۲۴
 _۱۲۱۸۱۷۶_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۸۱۷۷_۱۴۱۱۳۵۴_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۲۱۱۴۴_۱۲۲۱۱۴۵_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۳۵۰۲۹_۱۲۳۵۰۳۲_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۴۱۱۰۲۵_۱۴۱۱۳۲۲_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۴۱۱۰۳۳_۱۴۱۱۰۸۶_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۴۱۱۰۳۴_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۴۱۱۰۳۶_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۴۱۱۰۳۸_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۴۱۱۰۴۰_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۴۱۱۰۴۵_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۴۱۱۰۴۶_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۴۱۱۰۴۷_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۴۱۱۰۴۹_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۴۱۱۰۵۱_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۴۱۱۰۵۳_۱۴۱۱۱۹۸_۱۴۱۱۲۶۱_... ۲۴
 _۱۴۱۱۰۸۷_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۴۱۱۱۳۸_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۴۱۱۱۵۲_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۴۱۱۱۶۶_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۴۱۱۱۷۴_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۴۱۱۱۷۸_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۴۱۱۱۸۲_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۴۱۱۱۸۳_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۴۱۱۲۳۰_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۴۱۱۲۳۲_۱٫pdf               ۲۴

 

 

 

 

 

 

 


مطالب مرتبط


برچسب ها

, , , , ,


نویسنده : admin
تاریخ ارسال : دوشنبه, ۲۹ مرداد , ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۵۵
کد مطلب : 389
بازدید : 1,137 views
دیدگاه های مطلب "دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول ۹۱-۹۲"

خرید بک لینک

 
پیوندها
 • رزرو هتل
 • تقویت کننده انتن موبایل
 • گنج یاب
 • BioEnergy
 • دانلود سریال ممنوعه
 • قطعات جرثقیل
 • ماشین حساب 5800
 • بیمه پاسارگاد
 • تور لحظه آخری
 • پخش سراسری آهنگ
 • خرید گیفت کارت
 • بلیط هواپیما
 • لوله بازكني تهران
 • کابینت آشپزخانه
 • نمونه سوالات فراگیر ارشد پیام نور
 • طراحی سایت
 • مهاجرت به کانادا
 • تور مشهد
 • تبلیغ در اینستاگرام
 • دانلود آهنگ جدید
 • دانلود فیلم
 • بک لینک
 • گلفروشی آنلاین VIPSHOP
 • لمینت دندان
 • قانون جذب
 • کاشت ابرو
 • شیشه بالکن
 • درب اتوماتیک شیشه ای
 • Iran travel
 • پنل اس ام اس
 • بک لینک
 • تور آنتالیا
 • تور استانبول
 • تور ترکیه
 • تور
 • تولیدی کیف
 • سئو سایت
 • طراحی سایت
 • گیفت کارت ایکس باکس
 • پنل اس ام اس رایگان
 • ابزار وبلاگ
 • قوانین و ضوابط
  آخرین اخبار مراکز

  کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت به دانشگاه فراگیر پیام نور تعلق دارد

  Copyright © 2010-2017