دانلود نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم ۹۱-۹۲
دوشنبه , ۲۹ مرداد , ۱۳۹۷
 
فیلتر شکن
بک لینکها

خرید بک لینک

خوش آمدید...
قال رسول الله صلى ‏الله‏ عليه ‏و‏آله : طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است. خداوند جويندگان دانش را دوست دارد. (مصباح الشریعه،ص13)

c5404ab0-bed8-445d-92c7-9333b3d4eba9_20130214_075229

نمونه سوالات امتحانی رشته صنایع نیمسال دوم ۹۱-۹۲ دانشگاه پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.

 نمونه سوالات امتحانی رشته صنایع نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۱۰۲۵_۱۱۱۱۰۹۷_۱۱۱۱۱۰۰_۱۱۱۱۱۰۳_۱۱۱۱۱۰۹_۱۱۱۱۴۰۸_۱۱۱۱۴۱۰_۱٫pdf ۱۳۷٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته صنایع نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۲۰۱۴_۱٫pdf ۱۶۸٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته صنایع نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۱۱۳۱۰۱٫pdf ۱۵۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته صنایع نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۱۱۰۹_۱۱۱۱۴۰۸_۱۱۱۱۴۱۰_۱٫pdf ۱۶۲٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته صنایع نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۲۰۲۱_۱٫pdf ۱۲۳٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته صنایع نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۵۱۷۸_۱٫pdf ۲۵۸٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته صنایع نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۲۰۱۳_۱٫pdf ۱۴۴٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته صنایع نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۲۰۰۸_۱٫pdf ۱۱۷٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته صنایع نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۲۰۲۲_۱٫pdf ۳۰۷٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته صنایع نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۱۱۱۰_۱۱۱۱۳۷۴_۱٫pdf ۱۴۶٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته صنایع نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۲۰۰۵_۱۳۱۳۰۳۸_۱٫pdf ۹۵٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته صنایع نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۲۰۲۰_۱٫pdf ۱۴۲٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته صنایع نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۷۰۸۰_۱۱۱۷۰۸۲_۱٫pdf ۵۲۵٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته صنایع نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۱۱۱۰۹۶_۱۱۱۱۱۰۸_۱۱۱۱۴۰۷٫pdf ۱۳۵٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته صنایع نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۲۰۰۲_۱٫pdf ۳۸۸٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته صنایع نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۲۰۱۲_۱٫pdf ۳۷۵٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته صنایع نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۲۰۳۱_۱٫pdf ۱۲۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته صنایع نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۲۰۱۵_۱٫pdf ۱۱۸٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته صنایع نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۰۶۳_۱٫pdf ۱۱۲٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته صنایع نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور K_1111025_1111097_1111100_1111103_1111109_1111408_1111410_1.pdf ۵۷٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته صنایع نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۲۰۰۳_۱۱۲۲۰۸۰_۱٫pdf ۱۱۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته صنایع نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۲۰۳۵_۱٫pdf ۱۸۸٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته صنایع نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۵۲۰۱_۱۱۲۲۰۲۹_۱٫pdf ۱۲۸٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته صنایع نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور index.html ۲٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته صنایع نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۲۰۰۳_۱٫pdf ۱۳۹٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته صنایع نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۲۰۰۷_۱۱۲۲۰۷۹_۱۳۱۴۰۴۶_۱۳۲۰۰۴۲_۱٫pdf ۱۷۳٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته صنایع نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۷۱۷۳_۱٫pdf ۹۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته صنایع نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۲۰۰۹_۱۳۱۳۰۴۳_۱۳۱۳۰۴۸_۴٫pdf ۱۹۹٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته صنایع نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱۸۱۸۲_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf ۱۳۳٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته صنایع نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۲۰۱۸_۱۱۲۲۰۴۵_۱٫pdf ۱۶۰٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته صنایع نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۲۰۰۱_۱٫pdf ۳۴۶٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته صنایع نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۱۰۵_۱۲۱۸۱۱۲_۱٫pdf ۱۱۳٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته صنایع نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۱۰۲۰_۱۱۱۱۰۲۶_۱۱۱۱۱۱۰_۱۱۱۱۳۷۴_۱۱۱۱۴۰۹_۱۱۲۴۰۲۴_۱۴۱۱۱۹۳_۱٫pdf ۱۲۱٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته صنایع نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۲۰۰۵_۱٫pdf

نمونه سوالات امتحانی رشته تربیت بدنی نیمسال دوم ۹۱-۹۲ دانشگاه پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.

 

 نمونه سوالات امتحانی رشته تربیت بدنی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۱۰۱۷_۱٫pdf ۱۵۶ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته تربیت بدنی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۱۵۸_۱۲۱۵۰۵۲_۱۲۱۵۱۷۶_۱٫pdf ۱۰۹٫۴ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته تربیت بدنی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۵۰۳۶_۱٫pdf ۱۲۴٫۷ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته تربیت بدنی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۵۰۰۸_۱٫pdf ۹۵٫۳ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته تربیت بدنی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۵۰۱۵_۱٫pdf ۱۲۵٫۶ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته تربیت بدنی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۵۰۵۳_۱۲۱۵۱۹۰_۱٫pdf ۱۱۵٫۱ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته تربیت بدنی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۵۰۲۷_۱٫pdf ۱۰۲٫۸ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته تربیت بدنی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۱۵۹_۱٫pdf ۱۰۵٫۱ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته تربیت بدنی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۵۰۴۴_۱۲۱۵۱۷۷_۱٫pdf ۱۰۰٫۲ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته تربیت بدنی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۵۰۱۹_۱۲۱۵۱۸۶_۱٫pdf ۸۴٫۶ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته تربیت بدنی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۵۰۱۴_۱۲۱۵۱۸۸_۱٫pdf ۱۰۳٫۱ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته تربیت بدنی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۵۰۰۲_۱٫pdf ۱۰۱٫۹ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته تربیت بدنی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۵۰۰۶_۱٫pdf ۹۵٫۳ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته تربیت بدنی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور -k-1214029.pdf ۴۲۵ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته تربیت بدنی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۵۰۰۱_۱٫pdf ۸۴٫۲ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته تربیت بدنی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۵۰۲۵_۱۲۱۵۱۶۶_۱٫pdf ۱۰۹ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته تربیت بدنی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۵۰۳۸_۱٫pdf ۱۰۵٫۲ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته تربیت بدنی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۵۰۵۷_۱٫pdf ۱۱۵٫۶ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته تربیت بدنی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۵۰۰۴_۱۲۱۵۰۵۶_۱٫pdf ۱۱۵٫۲ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته تربیت بدنی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۵۰۱۶_۱٫pdf ۹۸٫۹ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته تربیت بدنی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۵۰۱۱_۱٫pdf ۹۸٫۸ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته تربیت بدنی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۵۰۵۱_۱٫pdf ۱۱۴٫۴ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته تربیت بدنی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۵۰۴۶_۱٫pdf ۱۳۰٫۴ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته تربیت بدنی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۵۰۲۶_۱٫pdf ۱۰۴٫۵ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته تربیت بدنی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۵۰۰۷_۱۲۱۵۰۵۵_۱٫pdf ۹۵٫۶ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته تربیت بدنی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۵۰۱۲_۱٫pdf ۹۷٫۹ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته تربیت بدنی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۵۰۴۸_۱٫pdf ۱۰۹٫۳ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته تربیت بدنی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۵۰۲۲_۱٫pdf ۹۹٫۹ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته تربیت بدنی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۵۰۱۳_۱۲۱۵۱۶۹_۱٫pdf ۹۷٫۷ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته تربیت بدنی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۵۰۰۳_۱٫pdf ۱۰۴٫۴ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته تربیت بدنی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۵۰۳۲_۱۲۱۵۱۷۱_۱٫pdf ۹۹٫۶ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته تربیت بدنی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۱۱۳۰۰۱٫pdf ۱۳۴ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته تربیت بدنی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۵۰۳۳_۱٫pdf ۱۱۲٫۸ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته تربیت بدنی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۵۰۲۴_۱٫pdf ۹۶ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته تربیت بدنی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۵۰۳۴_۱۲۱۵۱۸۰_۱٫pdf ۱۶۱٫۵ KB Aug/14/2013

نمونه سوالات امتحانی رشته زبان انگلیسی تمام گرایشها نیمسال دوم ۹۱-۹۲ دانشگاه پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.

 نمونه سوالات امتحانی رشته زبان انگلیسی تمام گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۰۸۵_۱٫pdf ۱۳۰٫۸ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته زبان انگلیسی تمام گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۰۷۷_۱٫pdf ۱۲۷٫۵ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته زبان انگلیسی تمام گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۰۹۵_۱٫pdf ۱۱۷٫۱ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته زبان انگلیسی تمام گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۱۱۴_۱٫pdf ۱۲۴٫۵ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته زبان انگلیسی تمام گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۰۶۹_۱۲۱۲۱۲۷_۱۲۲۵۰۹۰_۱٫pdf ۱۰۶ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته زبان انگلیسی تمام گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۰۶۳_۱۲۱۲۱۱۸_۱۲۲۵۰۸۵_۱٫pdf ۱۰۳٫۲ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته زبان انگلیسی تمام گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۰۸۴_۱۲۱۲۱۳۳_۱٫pdf ۱۱۹٫۸ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته زبان انگلیسی تمام گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۰۴۹_۱۲۱۲۱۰۷_۱٫pdf ۱۲۴٫۷ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته زبان انگلیسی تمام گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۰۷۸_۱۲۲۵۰۹۱_۱٫pdf ۱۰۵٫۶ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته زبان انگلیسی تمام گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۰۸۳_۱۲۱۲۱۲۶_۱٫pdf ۱۰۱٫۵ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته زبان انگلیسی تمام گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۰۷۶_۱٫pdf ۱۴۱٫۳ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته زبان انگلیسی تمام گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۰۹۲_۱۲۱۲۱۴۵_۱٫pdf ۱۰۸٫۴ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته زبان انگلیسی تمام گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۰۷۳_۱۲۱۲۱۲۱_۱۲۲۵۰۷۷_۱٫pdf ۱۱۰٫۱ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته زبان انگلیسی تمام گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۰۸۸_۱۲۱۲۱۴۳_۱٫pdf ۱۳۵٫۸ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته زبان انگلیسی تمام گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۰۴۷_۱۲۱۲۱۰۵_۱٫pdf ۱۴۹ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته زبان انگلیسی تمام گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۰۷۲_۱٫pdf ۱۳۰ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته زبان انگلیسی تمام گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور K_1212071_1.pdf ۵۷ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته زبان انگلیسی تمام گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۰۵۶_۱۲۱۲۱۱۱_۱٫pdf ۹۱٫۳ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته زبان انگلیسی تمام گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۰۵۲_۱۲۱۲۱۰۹_۱٫pdf ۱۰۵٫۷ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته زبان انگلیسی تمام گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۰۶۸_۱٫pdf ۱۰۲٫۱ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته زبان انگلیسی تمام گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۰۷۱_۱٫pdf ۵۳٫۳ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته زبان انگلیسی تمام گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۰۹۹_۴٫pdf ۶۶ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته زبان انگلیسی تمام گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۰۶۵_۱۲۱۲۱۲۳_۴٫pdf ۹۸٫۳ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته زبان انگلیسی تمام گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۰۷۱_۴٫pdf ۱۲۵٫۹ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته زبان انگلیسی تمام گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۰۵۸_۱۲۱۲۱۱۶_۱۲۲۵۰۸۲_۱٫pdf ۱۰۵٫۲ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته زبان انگلیسی تمام گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۰۷۰_۱۲۱۲۱۲۲_۱٫pdf ۱۴۳٫۷ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته زبان انگلیسی تمام گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۰۶۷_۱۲۱۲۱۱۹_۴٫pdf ۱۰۹٫۸ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته زبان انگلیسی تمام گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۰۶۵_۱۲۱۲۱۲۳_۱٫pdf ۵۳٫۴ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته زبان انگلیسی تمام گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۱۴۰_۱٫pdf ۱۱۰٫۱ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته زبان انگلیسی تمام گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۱۰۱_۱۲۱۲۱۵۲_۱۲۲۵۱۱۰_۱۲۲۵۱۱۳_۱۲۲۵۱۳۸_۱٫pdf ۱۴۷٫۷ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته زبان انگلیسی تمام گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۰۸۹_۱٫pdf ۹۶٫۶ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته زبان انگلیسی تمام گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۰۵۰_۱۲۱۲۱۱۰_۱٫pdf ۹۵٫۳ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته زبان انگلیسی تمام گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۱۲۵_۱٫pdf ۱۷۱٫۱ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته زبان انگلیسی تمام گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۱۰۲_۱۲۱۲۱۵۳_۱۲۲۵۱۱۴_۱٫pdf ۱۵۱٫۵ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته زبان انگلیسی تمام گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۰۵۵_۱۲۱۲۱۱۳_۱٫pdf ۵۲٫۶ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته زبان انگلیسی تمام گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۰۴۵_۱۲۲۵۰۰۴_۱۲۲۵۱۱۱_۱٫pdf ۱۰۷٫۷ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته زبان انگلیسی تمام گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۰۵۵_۱۲۱۲۱۱۳_۴٫pdf ۹۴٫۲ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته زبان انگلیسی تمام گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۰۷۵_۱۲۱۲۱۲۴_۱٫pdf ۹۰٫۴ KB Aug/14/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته زبان انگلیسی تمام گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۰۵۷_۱۲۱۲۱۱۵_۱۲۲۵۰۷۴_۱٫pdf

نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم ۹۱-۹۲ پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی پایان همراه با جواب و پاسخنامه ترم رشته زبان و ادبیات انگلیسی نبمسال دوم ۹۱-۹۲ پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.

 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۱۰۴۰_۱۲۱۱۳۲۲_۱۲۲۵۱۰۳_۱٫pdf ۱۵۷٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۱۲۶۷_۱۲۱۱۳۱۵_۱۲۱۱۳۳۰_۱۲۲۵۱۰۲_۱٫pdf ۱۲۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۵۰۹۳_۱٫pdf ۱۵۲٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۶۹_۱۲۱۲۱۲۷_۱۲۲۵۰۹۰_۱٫pdf ۱۱۵٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۵۰۹۷_۱٫pdf ۱۲۶٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۶۳_۱۲۱۲۱۱۸_۱۲۲۵۰۸۵_۱٫pdf ۱۱۲٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۵۰۹۴_۱۲۲۵۱۳۴_۱٫pdf ۱۴۹٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۵۰۹۰_۱٫pdf ۱۲۷٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۴۹۶_۱۲۲۵۱۰۲_۱٫pdf ۱۲۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۷۸_۱۲۲۵۰۹۱_۱٫pdf ۱۱۵٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۵۱۱۱_۱٫pdf ۱۲۹٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۵۰۷۴_۱۲۲۵۰۰۸_۱٫pdf ۱۱۷٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۵۰۰۱_۱۲۳۹۰۱۷_۱٫pdf ۱۱۰٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۵۰۹۵_۱٫pdf ۱۳۰٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۶۴_۱۲۱۲۱۲۰_۱۲۲۵۰۷۹_۱۲۲۵۱۳۱_۱٫pdf ۱۳۷٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۷۳_۱۲۱۲۱۲۱_۱۲۲۵۰۷۷_۱٫pdf ۱۱۹٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۵۰۸۴_۱۲۲۵۱۳۳_۱٫pdf ۱۲۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۵۰۰۸_۱٫pdf ۱۲۹٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۵۱۰۳_۱٫pdf ۱۵۷٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۱۶۵_۱۲۲۵۰۰۹_۱٫pdf ۱۱۱٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۱۳۲_۱۲۲۵۰۸۸_۱٫pdf ۱۳۱٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۵۰۸۸_۱٫pdf ۱۳۱٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۵۰۸۲_۱٫pdf ۱۲۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۵۰۰۲_۱٫pdf ۱۰۸٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۵۰۸۹_۱٫pdf ۱۳۴٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۴۵_۱۲۲۵۰۰۴_۱٫pdf ۱۲۹٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۵۰۰۵_۱٫pdf ۱۲۶٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۱۱۸_۱۲۲۵۰۸۵_۱٫pdf ۱۲۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۱۲۱۱۶_۱۲۲۵۰۸۲_۱٫pdf ۱۲۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۵۰۹۸_۱٫pdf ۶۲٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۶۱_۱۲۱۲۱۱۷_۱۲۲۵۰۸۳_۱٫pdf ۱۲۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۵۰۸۰_۱٫pdf ۱۵۳٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۵۸_۱۲۲۵۰۸۲_۱٫pdf ۱۲۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۱۰۴۰_۱۲۱۱۳۲۲_۱۲۱۱۳۹۶_۱۲۲۰۵۱۷_۱۲۲۵۱۰۳_۱٫pdf ۱۴۵٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۵۸_۱۲۱۲۱۱۶_۱۲۲۵۰۸۲_۱٫pdf ۱۱۴٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۱۰۴۰_۱۲۱۱۳۲۲_۱۲۱۱۳۹۶_۱۲۲۰۵۱۷_۱۲۲۵۱۰۳_۱۱٫pdf ۱۵۷٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۹۱_۱۲۱۲۱۳۲_۱۲۲۵۰۸۸_۱٫pdf ۱۱۹٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۱۰۴۰_۱۲۱۱۳۹۶_۱۲۲۰۵۱۷_۱۲۲۵۱۰۳_۱٫pdf ۱۵۷٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۵۰۷۴_۱٫pdf ۱۷۵٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۱۴۴_۱۲۲۵۱۲۳_۱٫pdf ۱۳۷٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۱۲۰۴۵_۱۲۲۵۰۰۴_۱۲۲۵۱۱۱_۱٫pdf ۱۲۹٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۵۰۸۵_۱٫pdf ۱۲۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۱۰۱_۱۲۱۲۱۵۲_۱۲۲۵۱۱۰_۱۲۲۵۱۱۳_۱۲۲۵۱۳۸_۱٫pdf ۱۶۵٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۵۰۷۴_۱٫pdf ۱۷۵٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۱۴۲۸_۱۲۲۰۴۹۶_۱۲۲۵۱۰۲_۱٫pdf ۱۲۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۱۳۱۵_۱۲۱۱۳۳۰_۱۲۱۱۴۰۳_۱۲۱۱۴۲۸_۱۲۲۰۴۹۶_۱۲۲۵۱۰۲_۱٫pdf ۱۲۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۱۲۶۷_۱۲۱۱۳۱۵_۱۲۱۱۳۳۰_۱۲۱۱۴۰۳_۱۲۱۱۴۲۸_۱۲۲۵۱۰۲_۱٫pdf ۱۲۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۱۰۲_۱۲۱۲۱۵۳_۱۲۲۵۱۱۴_۱٫pdf ۱۷۱٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۵۰۸۷_۱٫pdf ۱۲۵٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۱۳۲۲_۱۲۱۱۳۹۶_۱۲۲۰۵۱۷_۱۲۲۵۱۰۳_۱٫pdf ۱۵۷٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۱۵_۱۲۲۵۰۰۲_۱٫pdf ۹۶٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۴۵_۱۲۲۵۰۰۴_۱۲۲۵۱۱۱_۱٫pdf ۱۱۷٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۵۷_۱۲۱۲۱۱۵_۱۲۲۵۰۷۴_۱٫pdf ۱۶۳٫۳ KB Dec/11/2013

نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم ۹۱-۹۲ پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی پایان همراه با جواب و پاسخنامه ترم رشته مترجمی زبان نبمسال دوم ۹۱-۹۲ پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.

 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۵۴_۱٫pdf ۱۱۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۸۵_۱٫pdf ۱۴۰٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۷۷_۱٫pdf ۱۳۷٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۹۵_۱٫pdf ۱۲۶٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۸۴_۱٫pdf ۱۴۱٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۱۲۰۵۱_۱۲۱۲۱۰۸_۱٫pdf ۱۸۱٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۶۲_۱۲۱۲۱۱۲_۱٫pdf ۱۰۸٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۵۳_۱٫pdf ۱۲۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۸۲_۱۲۱۲۱۲۹_۱٫pdf ۱۳۳٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۱۲۰۸۳_.pdf ۱۲۳٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۶۹_۱۲۱۲۱۲۷_۱۲۲۵۰۹۰_۱٫pdf ۱۱۵٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۷۳_۱٫pdf ۱۳۱٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۶۳_۱۲۱۲۱۱۸_۱۲۲۵۰۸۵_۱٫pdf ۱۱۲٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۱۲۰۴۹_۱۲۱۲۱۰۷_۱٫pdf ۱۴۹٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۸۴_۱۲۱۲۱۳۳_۱٫pdf ۱۲۹٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۴۹_۱۲۱۲۱۰۷_۱٫pdf ۱۳۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۷۸_۱۲۲۵۰۹۱_۱٫pdf ۱۱۵٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۸۳_۱۲۱۲۱۲۶_۱٫pdf ۱۱۱٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۷۶_۱٫pdf ۱۵۳٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۱۲۰۶۷٫pdf ۱۳۱٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۱۲۰۵۵_۱۲۱۲۱۱۳_۱٫pdf ۶۵٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۷۳_۱۲۱۲۱۲۱_.pdf ۱۳۱٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۶۴_۱۲۱۲۱۲۰_۱۲۲۵۰۷۹_۱۲۲۵۱۳۱_۱٫pdf ۱۳۷٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۹۲_۱۲۱۲۱۴۵_۱٫pdf ۱۱۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۷۳_۱۲۱۲۱۲۱_۱۲۲۵۰۷۷_۱٫pdf ۱۱۹٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۷۵٫pdf ۱۰۹٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۹۲_.pdf ۱۳۰٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۸۸_۱۲۱۲۱۴۳_۱٫pdf ۱۵۰٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۱۲۰۶۹_۱۲۱۲۱۲۷٫pdf ۱۲۷٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۴۷_۱۲۱۲۱۰۵_۱٫pdf ۱۶۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۷۲_۱٫pdf ۱۳۹٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۱۰۰_۴٫pdf ۸۳٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۱۲۰۷۳_۱۲۱۲۱۲۱٫pdf ۱۳۱٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۶۹_۱۲۱۲۱۲۷_۱٫pdf ۱۲۷٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۱۲۰۶۵٫pdf ۱۱۷٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۴۵_۱۲۲۵۰۰۴_۱٫pdf ۱۲۹٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۱۲۰۵۵_۱۲۱۲۱۱۳_۴٫pdf ۱۱۳٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۵۶_۱۲۱۲۱۱۱_۱٫pdf ۹۸٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۵۲_۱۲۱۲۱۰۹_۱٫pdf ۱۱۵٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۶۸_۱٫pdf ۱۰۹٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۹۴_۱٫pdf ۱۲۷٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۶۱_۱۲۱۲۱۱۷_۱۲۲۵۰۸۳_۱٫pdf ۱۲۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۷۱_۱٫pdf ۵۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۷۹_۱٫pdf ۱۱۱٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۹۹_۴٫pdf ۷۰٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۵۸_۱۲۲۵۰۸۲_۱٫pdf ۱۲۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۶۵_۱۲۱۲۱۲۳_۴٫pdf ۱۰۵٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۱۲۰۷۰_۱۲۱۲۱۲۲_۱٫pdf ۱۷۰٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۷۱_۴٫pdf ۱۳۵٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۵۸_۱۲۱۲۱۱۶_۱۲۲۵۰۸۲_۱٫pdf ۱۱۴٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۹۱_۱۲۱۲۱۳۲_۱۲۲۵۰۸۸_۱٫pdf ۱۱۹٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۷۰_۱۲۱۲۱۲۲_۱٫pdf ۱۵۸٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۸۳_۱٫pdf ۱۲۳٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۶۷_۱۲۱۲۱۱۹_۴٫pdf ۱۱۹٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۶۵_۱۲۱۲۱۲۳_۱٫pdf ۵۵٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۷۸_۱٫pdf ۱۲۷٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۱۰۱_۱۲۱۲۱۵۲_۱۲۲۵۱۱۰_۱۲۲۵۱۱۳_۱۲۲۵۱۳۸_۱٫pdf ۱۶۵٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۱۲۰۸۴_.pdf ۱۴۱٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۸۹_۱٫pdf ۱۰۳٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۷۸٫pdf ۱۲۷٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۱۲۰۷۵_.pdf ۱۰۹٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۸۸_۱٫pdf ۱۶۲٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۵۰_۱۲۱۲۱۱۰_۱٫pdf ۱۰۲٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۶۷_۱۲۱۲۱۱۹_۱٫pdf ۶۶٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۱۰۲_۱۲۱۲۱۵۳_۱۲۲۵۱۱۴_۱٫pdf ۱۷۱٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۸۰_۱٫pdf ۱۲۳٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۵۵_۱۲۱۲۱۱۳_۱٫pdf ۵۴٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۵۱_۱۲۱۲۱۰۸_۱٫pdf ۱۸۱٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۴۵_۱۲۲۵۰۰۴_۱۲۲۵۱۱۱_۱٫pdf ۱۱۷٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۵۵_۱۲۱۲۱۱۳_۴٫pdf ۱۰۱٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۷۵_۱۲۱۲۱۲۴_۱٫pdf ۹۷٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۵۷_۱۲۱۲۱۱۵_۱۲۲۵۰۷۴_۱٫pdf

نمونه سوالات رشته هنر و معماری نیمسال دوم ۹۱-۹۲ دانشگاه پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.

 نمونه سوالات رشته هنر و معماری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۶۰۲۸_۱۷۱۲۰۳۹_۱۸۱۰۰۱۷_۱۸۱۰۰۹۳_۱۸۱۰۳۱۵_۱٫pdf ۱۳۱٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته هنر و معماری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۶۰۰۱_۱٫pdf ۹۹٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته هنر و معماری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۸۱۳۰۱۰_۱۸۱۴۰۳۵_۱۱۲۰۰۱۸٫pdf ۹۷٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته هنر و معماری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۱۱۶۳۲۲_۱۱۱۶۰۰۹_۱۱۲۴۰۲۱_۱۸۱۵۰۰۵_۱۸۱۳۰۱۰_۱۸۱۴۰۳۵_۱۱۲۰۰۱۸٫pdf ۹۶٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته هنر و معماری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۸۱۵۰۰۵_۱۸۱۳۰۱۰_۱۸۱۴۰۳۵_۱۱۲۰۰۱۸٫pdf ۹۷٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته هنر و معماری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۱۱۶۳۲۲_۱۱۱۶۰۰۹_۱۱۲۴۰۲۱٫pdf ۹۷٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته هنر و معماری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۷۷_۱۲۲۶۰۱۱_۱۷۱۲۱۲۲_۱۷۱۲۱۲۴_۱۸۱۰۰۰۸_۱۸۱۰۲۵۸_۱٫pdf ۱۱۸٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته هنر و معماری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۸۱۴۰۲۴٫pdf ۲۰۰٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته هنر و معماری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۶۰۰۹_۱۱۲۴۰۲۱_۱۸۱۵۰۰۵_۱۸۱۳۰۱۰_۱۸۱۴۰۳۵_۱۱۲۰۰۱۸٫pdf ۹۶٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته هنر و معماری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۶۰۲۷_۱۷۱۲۰۱۵_۱۷۱۲۰۲۹٫pdf ۱۲۵٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته هنر و معماری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۶۰۰۹_۱۱۲۴۰۲۱_۱۸۱۵۰۰۵٫pdf ۹۷٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته هنر و معماری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۶۰۰۲_۱٫pdf ۹۶٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته هنر و معماری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۶۰۲۳_۱۷۱۲۰۱۳_۱۷۱۲۰۳۰_۱۸۱۰۰۰۶_۱٫pdf ۱۵۲٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته هنر و معماری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۸۱۰۰۰۵_۱۸۱۵۰۴۰_۱٫pdf ۱۲۵٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته هنر و معماری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۸۱۰۲۶۴-۱۸۱۰۰۰۷-۱۷۱۲۰۳۱-۱۲۲۶۰۱۲٫pdf ۲۷۴٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته هنر و معماری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۶۰۲۷_۱۷۱۲۰۱۵_۱۷۱۲۰۲۹_۱۸۱۰۰۰۵_۱۸۱۵۰۴۰_۱٫pdf ۱۲۳٫۳ KB Dec/11/2013

نمونه سوالات رشته ریاضی نیمسال دوم ۹۱-۹۲ پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.

 نمونه سوالات رشته ریاضی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۱۰۳۷_۱۱۱۱۳۲۵_۱٫pdf ۱۱۷٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته ریاضی نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۱۱۱۰۵۲٫pdf ۵۳٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته ریاضی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۱۰۸۴_۱۱۱۱۰۹۹_۱۱۱۱۱۰۲_۱۱۱۱۳۰۷_۱۱۱۱۴۱۲_۱٫pdf ۱۴۱٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته ریاضی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۱۰۳۶_۱۱۱۱۰۹۴_۱۱۱۱۱۰۱_۱۱۱۱۲۸۴_۱۱۱۱۳۲۱_۱٫pdf ۱۱۹٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته ریاضی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۱۰۵۲_۱۱۱۱۳۲۶_۱۱۱۷۰۳۹_۱٫pdf ۲۱۵٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته ریاضی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۱۰۴۶_۱۱۱۱۴۳۲_۱٫pdf ۱۷۵٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته ریاضی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۱۰۳۲_۱۱۱۱۰۸۴_۱۱۱۱۰۹۹_۱۱۱۱۱۰۲_۱۱۱۱۳۰۷_۱۱۱۱۴۱۲_۱٫pdf ۱۲۹٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته ریاضی نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۱۱۱۰۷۶٫pdf ۲۴۴٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته ریاضی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۱۰۷۳_۱۱۱۵۱۹۳_۱٫pdf ۱۷۶٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته ریاضی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۱۰۴۳_۱۱۱۱۰۸۹_۱۱۱۱۱۰۶_۱۱۱۱۲۹۱_۱۱۱۱۳۲۳_۱٫pdf ۱۳۱٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته ریاضی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۱۰۳۳_۱۱۱۱۰۹۰_۱٫pdf ۱۴۶٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته ریاضی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۱۰۸۵_۱۱۱۱۳۰۸_۴٫pdf ۲۳۶٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته ریاضی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۱۰۷۴_۱٫pdf ۲۲۰٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته ریاضی نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۱۱۱۰۷۳٫pdf ۴۷٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته ریاضی نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۱۱۱۰۵۵٫pdf ۱۲۱٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته ریاضی نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۱۱۷۰۲۱_۱۱۱۷۱۴۴_.pdf ۱۴۷٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته ریاضی نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۱۱۱۰۵۴٫pdf ۹۰٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته ریاضی نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۱۱۱۰۶۹٫pdf ۱۱۹٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته ریاضی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۱۰۵۳_۱۱۱۷۰۲۹_۱۱۱۷۱۵۶_۱٫pdf ۱۹۶٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته ریاضی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۱۰۵۸_۱۱۱۱۲۰۶_۱۱۱۱۲۹۰_۱۱۱۱۳۹۶_۱٫pdf ۱۱۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته ریاضی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۱۰۷۷_۱۱۱۷۰۳۵_۱۱۱۷۱۵۸_۱٫pdf ۱۴۴٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته ریاضی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۱۰۷۵_۱۱۱۱۴۱۴_۱۱۱۹۰۰۴_۱٫pdf ۱۵۵٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته ریاضی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۱۰۵۷_۱۱۱۵۱۷۳_۱٫pdf ۱۸۹٫۲ KB Dec/11/2013

نمونه سوالات رشته آمار نیمسال دوم ۹۱-۹۲ پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی پایان همراه با جواب و پاسخنامه ترم رشته آمار نبمسال دوم ۹۱-۹۲ پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.

 نمونه سوالات رشته آمار نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۱۰۸۴_۱۱۱۱۰۹۹_۱۱۱۱۱۰۲_۱۱۱۱۳۰۷_۱۱۱۱۴۱۲_۱٫pdf ۱۴۱٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته آمار نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۱۰۸۹_۱۱۱۱۳۲۳_۱٫pdf ۱۴۳٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته آمار نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۱۰۵۲_۱۱۱۱۳۲۶_۱۱۱۷۰۳۹_۱٫pdf ۲۱۵٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته آمار نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۷۰۳۸_۱۱۱۷۱۷۵_۱٫pdf ۱۶۰٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته آمار نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۱۱۷۰۲۱_۱۱۱۷۱۴۴_.pdf ۱۴۷٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته آمار نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۱۰۹۰٫pdf ۱۵۸٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته آمار نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۷۰۴۴_۱٫pdf ۱۶۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته آمار نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۱۰۸۵_۸_۱٫pdf ۲۱۴٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته آمار نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۷۰۴۹_۱٫pdf ۲۰۶٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته آمار نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۱۰۷۷_۱۱۱۷۰۳۵_۱۱۱۷۱۵۸_۱٫pdf

نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم ۹۱-۹۲ پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی پایان همراه با جواب و پاسخنامه ترم رشته تاریخ نبمسال دوم ۹۱-۹۲ پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.

 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۰۴۸٫pdf ۱۴۰٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۰۲۷٫pdf ۹۱٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۰۵۹٫pdf ۱۲۱٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۹۰۳۹_۱٫pdf ۱۱۱٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۰۴۱٫pdf ۱۱۱٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۰۴۶٫pdf ۱۲۰٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۰۱۷٫pdf ۱۰۷٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۰۲۹٫pdf ۱۰۹٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۰۴۰٫pdf ۱۱۴٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۹۱۲۸_۱٫pdf ۱۲۶٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۰۲۸٫pdf ۱۱۴٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۰۱۴٫pdf ۱۰۹٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۰۴۴٫pdf ۱۰۸٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۰۵۶٫pdf ۱۰۸٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۰۶۱٫pdf ۱۰۹٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۰۳۱٫pdf ۱۰۴٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۰۳۴٫pdf ۱۰۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۰۶۳٫pdf ۱۲۲٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۹۰۳۵_۱٫pdf ۱۰۴٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۰۰۱٫pdf ۱۱۰ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۰۲۲٫pdf ۱۲۴٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۰۰۱-۱-۹۱-۹۲٫pdf ۱۱۰ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۰۲۰٫pdf ۹۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۰۱۹٫pdf ۸۷٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۰۱۶٫pdf ۱۲۲٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۰۳۶٫pdf ۱۱۱٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۰۵۲٫pdf ۹۲٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۱۳۹٫pdf ۱۱۳٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۰۵۰٫pdf ۱۲۴٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۰۳۰٫pdf ۱۲۲٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۹۰۲۵_.pdf ۱۱۰٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۰۴۷٫pdf ۱۱۷٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۰۴۹٫pdf ۱۱۹٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۰۵۵٫pdf ۱۰۵٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۱۴۰٫pdf ۱۲۴٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۰۳۷٫pdf ۱۰۴٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۰۰۶٫pdf ۱۴۴٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۰۵۱٫pdf ۱۰۹٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۰۴۵٫pdf ۱۰۷٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۰۵۳٫pdf ۱۴۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۰۶۶٫pdf ۱۲۲٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۰۱۸٫pdf ۱۰۵٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۰۶۲٫pdf ۱۰۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۰۳۸٫pdf ۱۰۹٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۹۰۱۰_۱٫pdf ۱۱۱٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۰۵۸٫pdf ۱۶۳٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۰۳۳٫pdf ۱۰۸٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۱۲۸٫pdf ۱۲۶٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۰۵۴٫pdf ۱۱۲٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۶۰٫pdf ۱۰۹٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۹۰۲۵_۱٫pdf ۱۱۰٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۰۴۲٫pdf ۱۰۹٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۰۲۶٫pdf ۹۲٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۰۳۲٫pdf ۱۱۶٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۹۱۲۷_۱٫pdf ۱۳۹٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۰۲۴٫pdf ۱۴۰٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۰۵۷٫pdf ۱۰۷٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۰۴۳٫pdf ۱۰۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته تاریخ نبمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۹۰۱۵٫pdf ۱۰۷٫۵ KB Dec/11/2013

نمونه سوالات رشته شیمی نیمسال دوم ۹۱-۹۲ پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی پایان همراه با جواب و پاسخنامه ترم رشته شیمی نبمسال دوم ۹۱-۹۲ پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.

 نمونه سوالات رشته شیمی نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۱۱۴۰۶۳٫pdf ۱۴۰٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته شیمی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۱۰۲۵_۱۱۱۱۰۹۷_۱۱۱۱۱۰۰_۱۱۱۱۱۰۳_۱۱۱۱۱۰۹_۱۱۱۱۴۰۸_۱۱۱۱۴۱۰_۱٫pdf ۱۵۰ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته شیمی نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۱۱۴۰۲۵٫pdf ۱۳۸٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته شیمی نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۱۱۴۰۲۳٫pdf ۲۱۶٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته شیمی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۴۲۴۵_۱٫pdf ۱۱۴٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته شیمی نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۱۱۴۰۲۸-۱۲۱۲۱۸۰٫pdf ۱۰۴٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته شیمی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۱۰۲۴_۱٫pdf ۱۴۱٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته شیمی نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۱۱۴۰۴۱٫pdf ۱۰۱٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته شیمی نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۱۱۴۰۴۰٫pdf ۶۵۳٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته شیمی نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۱۱۴۰۱۸٫pdf ۱۸۲٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته شیمی نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۱۱۴۰۶۴٫pdf ۱۴۴٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته شیمی نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۱۱۴۰۱۴٫pdf ۲۷۱٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته شیمی نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۱۱۴۰۶۷٫pdf ۱۵۴٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته شیمی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۵۰۱۸_۱۱۱۵۰۱۹_۱٫pdf ۲۱۴٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته شیمی نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۱۱۴۰۴۶٫pdf ۳۰۳٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته شیمی نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۱۱۴۰۴۴٫pdf ۱۲۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته شیمی نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۱۱۴۰۱۲٫pdf ۱۹۳٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته شیمی نیمسال دوم 91 92 پیام نور K_1114063_1.pdf ۴۱٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته شیمی نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۱۱۴۰۳۵٫pdf ۲۸۹٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته شیمی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۱۰۲۰_۱۱۱۱۰۲۶_۱۱۱۱۱۱۰_۱۱۱۱۳۷۴_۱۱۱۱۴۰۹_۱۱۲۴۰۲۴_۱۴۱۱۱۹۳_۱٫pdf ۱۳۴٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته شیمی نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۱۱۴۰۵۶٫pdf ۱۵۹٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته شیمی نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۱۱۴۰۴۷٫pdf ۹۳٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته شیمی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۱۰۷۵_۱۱۱۱۴۱۴_۱۱۱۹۰۰۴_۱٫pdf ۱۵۵٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته شیمی نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۱۱۴۰۳۹٫pdf ۱۷۱٫۳ KB Dec/11/2013

نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات عرب نیمسال دوم ۹۱-۹۲ پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی پایان همراه با جواب و پاسخنامه ترم رشته زبان و ادبیات عرب نبمسال دوم ۹۱-۹۲ پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.

 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات عرب نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۳۰۰۴۷_۱٫pdf ۱۴۰٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات عرب نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۳۰۰۱۶_۱٫pdf ۱۱۱٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات عرب نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۳۰۰۳۲_۱٫pdf ۱۲۵٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات عرب نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۳۰۰۳۵_۱٫pdf ۹۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات عرب نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۳۰۰۴۳_۱٫pdf ۱۴۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات عرب نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۳۰۰۲۶_۱٫pdf ۱۲۱٫۹ KB Dec/11/2013

نمونه سوالات رشته کتابداری نیمسال دوم ۹۱-۹۲ پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی پایان همراه با جواب و پاسخنامه ترم رشته کتابداری نبمسال دوم ۹۱-۹۲ پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.

 نمونه سوالات رشته کتابداری نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۴۰۴۴_۱۷۱۲۱۸۳_۱٫pdf ۱۳۱٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته کتابداری نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۴۰۳۱_۱۷۱۲۱۶۵_۱٫pdf ۱۰۶٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته کتابداری نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۴۰۱۷_۱۲۲۴۰۲۵_۱۷۱۲۱۶۶_۱٫pdf ۱۲۳٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته کتابداری نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۴۰۳۳_۱۷۱۲۱۸۲_۱٫pdf ۱۰۱٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته کتابداری نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۴۰۲۰_۱۲۲۴۰۳۸_۱٫pdf ۹۳٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته کتابداری نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۴۰۳۵_۱٫pdf ۱۰۷٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته کتابداری نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۴۰۳۶_۱٫pdf ۱۰۸٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته کتابداری نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۴۰۱۱_۱۲۲۴۰۳۰_۱۷۱۲۱۷۹_۱٫pdf ۱۱۰٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته کتابداری نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۴۰۰۲_۱۲۲۴۰۴۶_۱٫pdf ۱۱۰٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته کتابداری نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۴۰۲۴_۱۷۱۲۱۶۲_۱٫pdf ۱۱۱٫۸ KB Dec/11/2013

نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم ۹۱-۹۲ پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی پایان همراه با جواب و پاسخنامه ترم رشته جغرافیا نبمسال دوم ۹۱-۹۲ پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.

 نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۶۰۲۴_۱٫pdf ۹۱٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۶۱۲۲_۱٫pdf ۱۱۸٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۶۰۱۱_۱۲۱۶۰۴۴_۱۲۱۶۳۸۴_۱٫pdf ۱۰۹٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۶۰۵۲_۱۲۱۶۴۸۴_۱٫pdf ۱۲۷٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۶۰۲۵_۱۲۱۶۴۴۳_۱۲۲۲۲۲۰_۱٫pdf ۱۱۲٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۶۰۲۳_۱۲۱۶۰۵۱_۱٫pdf ۱۱۷٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۶۰۸۲_۱٫pdf ۱۱۵٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۶۰۳۳_۱٫pdf ۱۱۴٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۶۰۲۱_۱۲۱۶۰۹۲_۱۲۱۶۱۱۹_۱۲۱۶۴۰۲_۱۲۴۰۰۲۷_۱٫pdf ۱۲۹٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۶۰۰۱_۱۲۱۶۰۴۹_۱٫pdf ۲۲۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۶۰۶۴_۱۲۱۶۳۷۸_۱٫pdf ۱۰۸٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۶۰۶۶_۱٫pdf ۸۸٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۶۰۲۷_۱۲۱۶۴۲۹_۱٫pdf ۱۲۲٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۶۰۴۶_۱٫pdf ۱۱۳٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۶۰۳۱_۱۲۱۶۰۷۲_۱۲۱۶۴۱۳_۱٫pdf ۱۰۶٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۶۰۸۴_۱٫pdf ۱۰۶٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۶۰۵۳_۱٫pdf ۱۰۷٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۶۰۷۵_۱٫pdf ۹۴٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۶۱۰۶_۱٫pdf ۱۰۷٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۶۰۶۹_۱٫pdf ۱۰۶٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۶۱۱۲_۱۲۱۶۴۸۳_۱٫pdf ۱۲۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۶۰۷۴_۱٫pdf ۹۲٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۶۰۵۸_۱٫pdf ۹۱٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۶۰۸۵_۱۲۱۶۴۱۹_۱٫pdf ۱۰۷٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۶۰۸۱_۱۲۱۶۱۰۴_۱۲۱۶۴۲۳_۱۲۱۶۴۵۰_۱٫pdf ۱۰۷٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۶۰۹۸_۱۲۱۶۴۶۵_۱۲۱۶۴۸۵_۱٫pdf ۱۰۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۶۰۵۹_۱۲۱۶۴۱۴_۱٫pdf ۱۱۶٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۶۰۷۹_۱۲۱۶۴۲۴_۱٫pdf ۱۰۸٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۶۰۳۵_۱٫pdf ۱۱۰٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۶۰۲۲_۱۲۱۶۴۴۸_۱٫pdf ۱۰۷٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۶۱۲۵_۱٫pdf ۱۰۱٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۶۰۰۵_۱٫pdf ۱۰۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۶۱۲۶_۱٫pdf ۸۸٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۶۱۰۸_۱۲۱۶۴۷۷_۱٫pdf ۹۹٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۶۰۸۶_۱۲۱۶۴۳۴_۱٫pdf ۱۰۸٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۶۰۶۵_۱۲۱۶۴۰۶_۱٫pdf ۱۱۵٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۶۰۷۸_۱٫pdf ۱۰۵٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۶۱۱۷_۱٫pdf ۱۰۶٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۶۰۵۰_۱٫pdf ۹۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۶۰۷۷_۱۲۱۶۴۰۴_۱٫pdf ۹۴٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۶۰۳۰_۱۲۲۲۲۱۷_۱٫pdf ۱۱۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۶۰۹۶_۱۵۱۱۰۱۷_۱٫pdf ۱۳۸٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۶۰۳۶_۱٫pdf ۱۰۶٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۱۳۲۱_۱۲۱۶۱۰۱_۱۲۱۶۳۸۱_۱٫pdf ۱۱۴٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۶۰۷۳_۱٫pdf ۹۲٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۶۱۰۷_۱۲۱۶۳۹۳_۱٫pdf ۱۰۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۶۰۷۰_۱۲۱۶۴۸۲_۱٫pdf ۹۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۰۰۶_۱۲۱۶۰۰۹_۱۲۱۶۴۸۹_۱٫pdf ۱۰۹٫۹ KB Dec/11/2013

نمونه سوالات رشته زیست شناسی نیمسال دوم ۹۱-۹۲ پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی پایان همراه با جواب و پاسخنامه ترم رشته زیست شناسی نبمسال دوم ۹۱-۹۲ پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.

 نمونه سوالات رشته زیست شناسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۴۱۱۰۵۳_۱۴۱۱۱۹۸_۱۴۱۱۲۶۱٫pdf ۱۳۴٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زیست شناسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۲۰۳۳_۱٫pdf ۱۰۸٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زیست شناسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۲۰۵۴_۱۱۱۲۱۷۹_۱٫pdf ۱۰۷٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زیست شناسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۲۰۴۲_۱٫pdf ۹۴٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زیست شناسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۲۰۱۰_۱٫pdf ۱۲۳٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زیست شناسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۲۰۴۸_۱۱۱۲۱۸۷_.pdf ۱۴۵٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زیست شناسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۲۰۱۶_۱۱۱۲۱۶۹_۱٫pdf ۱۱۱٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زیست شناسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۲۰۴۹_۱۱۱۲۱۶۴_۱۲۴۰۰۲۶_۱۴۱۱۰۵۳_۱۴۱۱۱۹۸_۱۴۱۱۲۶۱_۱٫pdf ۱۳۱٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زیست شناسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۲۰۱۸_۱۱۱۲۱۸۲_۱٫pdf ۱۱۲٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زیست شناسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۱۱۱۴_۱٫pdf ۱۱۵٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زیست شناسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۷۰۸۳_۱٫pdf ۲۸۵٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زیست شناسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۲۰۲۵_۱٫pdf ۹۷٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زیست شناسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۲۰۴۹_۱۱۱۲۱۶۴_۱۲۴۰۰۲۶٫pdf ۱۳۴٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زیست شناسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۲۰۳۱_۱٫pdf ۱۱۱٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زیست شناسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۲۰۴۸_.pdf ۱۴۵٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زیست شناسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۲۰۴۸_۱۱۱۲۱۸۷_۱٫pdf ۱۴۵٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زیست شناسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۲۰۲۹_۱٫pdf ۱۱۷٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زیست شناسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۲۰۲۶_۱٫pdf ۱۰۸٫۶ KB Dec/11/2013

نمونه سوالات رشته زمین شناسی نیمسال دوم ۹۱-۹۲ پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی پایان همراه با جواب و پاسخنامه ترم رشته زمین شناسی نبمسال دوم ۹۱-۹۲ پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.

 نمونه سوالات رشته زمین شناسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۱۱۱۳۰۷_۱۱۱۱۴۱۲٫pdf ۱۴۴٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زمین شناسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۱۰۲۸_۱٫pdf ۱۲۱٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زمین شناسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۱۱۴۰۷۹-۱-۹۱-۹۲٫pdf ۱۴۲٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زمین شناسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۱۰۸۴_۱۱۱۱۰۹۹_۱۱۱۱۱۰۲_۱۱۱۱۳۰۷_۱۱۱۱۴۱۲_۱٫pdf ۱۴۱٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زمین شناسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۱۰۲۹_۱٫pdf ۱۳۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته زمین شناسی نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۱۱۱۰۸۴_۱۱۱۱۰۹۹_۱۱۱۱۱۰۲٫pdf ۱۴۴٫۴ KB Dec/11/2013

نمونه سوالات رشته عمران نیمسال دوم ۹۱-۹۲ پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی پایان همراه با جواب و پاسخنامه ترم رشته عمران نبمسال دوم ۹۱-۹۲ پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.

 نمونه سوالات رشته عمران نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۱۰۲۵_۱۱۱۱۰۹۷_۱۱۱۱۱۰۰_۱۱۱۱۱۰۳_۱۱۱۱۱۰۹_۱۱۱۱۴۰۸_۱۱۱۱۴۱۰_۱٫pdf ۱۵۰ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته عمران نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۱۰۹۵_۱۱۱۱۴۱۱_.pdf ۱۵۵٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته عمران نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۱۰۹۶_۱۱۱۱۱۰۸_۱۱۱۱۴۰۷_۱٫pdf ۱۲۳٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته عمران نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۱۰۲۰_۱۱۱۱۰۲۶_۱۱۱۱۱۱۰_۱۱۱۱۳۷۴_۱۱۱۱۴۰۹_۱۱۲۴۰۲۴_۱۴۱۱۱۹۳_۱٫pdf ۱۳۴٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته عمران نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۱۱۳۲۵۸٫pdf ۱۴۹٫۸ KB Dec/11/2013

نمونه سوالات امتحانی دروس عمومی نیمسال دوم ۹۱-۹۲ دانشگاه پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.

 ۱۲۱۳۲۱۶-۱۲۱۳۲۱۰٫pdf          فارسی عمومی

 ۱۲۳۳۰۳۲٫pdf                  تفسیر موضوعی قرآن

 _۱۱۱۸۰۳۵_۱٫pdf               جمعیت و تنظیم خانواده

 _۱۲۱۲۲۵۵_۱٫pdf               زبان خارجی

 _۱۲۱۲۲۵۶_۱۲۱۲۲۷۰_۱٫pdf       زبان عمومی - زبان خارجی

 _۱۲۱۵۱۵۲_۱٫pdf               تربیت بدنی ۱

 _۱۲۱۵۱۵۳_۱٫pdf               تربیت بدنی ۲

 _۱۲۲۰۴۷۸_۱٫pdf               اندیشه سیاسی امام خمینی

 _۱۲۲۰۴۹۸_۱۲۳۳۰۳۳_۱٫pdf       اخلاق اسلامی – مبانی و مفاهیم – علم اخلاق

 _۱۲۲۳۰۲۷_۱٫pdf               ۱۴

 _۱۲۲۳۱۷۵_۱٫pdf               آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 _۱۲۲۹۱۲۸_۱٫pdf               فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

 _۱۲۳۳۰۲۹_۱٫pdf               اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

 _۱۲۳۳۰۳۰_۱٫pdf               اندیشه اسلامی ۱

نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم ۹۱-۹۲ دانشگاه پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.

 ۱۲۱۳۰۰۱٫pdf                  ۱۴

 ۱۲۱۳۰۰۲٫pdf                  ۱۴

 ۱۲۱۳۰۰۳٫pdf                  ۱۴

 ۱۲۱۳۰۰۵٫pdf                  ۱۴

 ۱۲۱۳۰۰۹٫pdf                  ۱۴

 ۱۲۱۳۰۱۰٫pdf                  ۱۴

 ۱۲۱۳۰۱۵٫pdf                  ۱۴

 ۱۲۱۳۰۲۰٫pdf                  ۱۴

 ۱۲۱۳۰۲۱٫pdf                  ۱۴

 ۱۲۱۳۰۲۲٫pdf                  ۱۴

 ۱۲۱۳۰۲۵٫pdf                  ۱۴

 ۱۲۱۳۰۳۵٫pdf                  ۱۴

 ۱۲۱۳۰۳۶٫pdf                  ۱۴

 ۱۲۱۳۰۳۷٫pdf                  ۱۴

 ۱۲۱۳۰۳۸٫pdf                  ۱۴

 ۱۲۱۳۰۴۲٫pdf                  ۱۴

 ۱۲۱۳۰۴۳٫pdf                  ۱۴

 ۱۲۱۳۰۴۶٫pdf                  ۱۴

 ۱۲۱۳۰۴۷٫pdf                  ۱۴

 ۱۲۱۳۰۴۸٫pdf                  ۱۴

 ۱۲۱۳۰۴۹٫pdf                  ۱۴

 ۱۲۱۳۰۵۰٫pdf                  ۱۴

 ۱۲۱۳۰۵۱٫pdf                  ۱۴

 ۱۲۱۳۰۵۲٫pdf                  ۱۴

 ۱۲۱۳۰۵۳٫pdf                  ۱۴

 ۱۲۱۳۰۵۴٫pdf                  ۱۴

 ۱۲۱۳۰۵۹٫pdf                  ۱۴

 _۱۲۱۳۰۳۴_۱٫pdf               ۱۴

نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم ۹۱-۹۲ دانشگاه پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.

 نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۱۲۷۶_۱۱۱۵۰۷۹_۱۱۱۵۱۶۷_۱٫pdf ۱۳۲٫۶ KB ذخیره و بازیابی اطلاعات
 نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۲۱۳۲۰۹٫pdf ۱۱۱٫۶ KB Aug/16/2013
 نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۱۰۲۵_۱۱۱۱۰۹۷_۱۱۱۱۱۰۰_۱۱۱۱۱۰۳_۱۱۱۱۱۰۹_۱۱۱۱۴۰۸_۱۱۱۱۴۱۰_۱٫pdf ۱۳۷٫۷ KB ریاضی ۲ – ریاضی عمومی ۲ – ریاضی کاربردی ۱
 نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۱۱۳۰۹۴(seri4).pdf ۱۳۳٫۱ KB فیزیک ۱ – فیزیک پایه ۱ – فیزیک عمومی و آزمایشگاه
 نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۵۱۲۸_۱۱۱۹۰۱۵_۱٫pdf ۱۲۲٫۶ KB تحلیل و طراحی شی گرا – سیستم های شی گرا
 نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۵۱۳۴_۱٫pdf ۱۴۴٫۶ KB مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار
 نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۵۰۶۵_۱۱۱۵۱۸۴_۱۳۱۹۰۱۱_۱٫pdf ۳۵۴٫۲ KB مدارهای الکتریکی
 نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۱۱۳۰۹۴(seri1).pdf ۱۴۷٫۷ KB فیزیک ۱ – فیزیک پایه ۱ – فیزیک عمومی و آزمایشگاه
 نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۵۱۲۰_۱۱۱۵۱۵۵_۱۱۱۹۰۱۳_۱٫pdf ۲۹۱٫۵ KB گرافیک کامپیوتری – گرافیک کامپیوتری ۱
 نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۵۰۷۸_۱۱۱۵۱۴۲_۱۱۱۵۱۶۶_۱٫pdf ۲۶۰٫۲ KB طراحی الگوریتم ها – طراجی و تحلیل الگوریتم ها
 نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۵۱۱۲_۱۱۱۵۱۴۰_۱۱۱۵۱۶۴_۱۵۱۱۰۲۰_۱٫pdf ۳۷۱٫۶ KB ساختمان داده ها – ساختمان داده و الگوریتم ها – ساختمان داده ها و الگوریتم ها
 نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۰۴۷۸_۱٫pdf ۱۰۳٫۷ KB Aug/16/2013
 نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۳۱۲۰۱۴_۱۳۱۲۰۳۹_۱٫pdf ۱۱۶٫۲ KB Aug/16/2013
 نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۵۱۱۰۰۲_۱٫pdf ۱۲۹٫۲ KB تجارت الکترونیکی
 نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۵۱۲۷_۱۱۱۵۱۷۶_۱٫pdf ۱۱۸٫۳ KB سیستم های اطلاعات مدیریت – سیستم های اطلاعاتی مدیریت
 نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۵۱۵۸_۱۲۱۴۰۴۶_۱۲۱۸۰۰۹_۱۲۱۸۰۲۸_۱۲۱۸۰۶۵_۱۲۱۸۱۱۹_۱۲۱۸۲۶۸_۱۲۳۴۰۰۲_۱٫pdf ۲۵۲٫۷ KB پژوهش عملیاتی – تحقیق در عملیات ۱
 نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۵۱۱۰۰۸_۱٫pdf ۱۵۷٫۳ KB مباحث نو در فناوری اطلاعات
 نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۱۳۳۱_۱۱۱۵۰۸۳_۱۱۱۵۱۵۷_۱۱۱۵۱۶۵_۱٫pdf ۲۷۶ KB مبانی نظریه محاسبه – نظریه توماتها و زبانها – نظری زبان ها و ماشین ها
 نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۳۱۱۰۳۳_۱۳۱۳۰۴۶_۱٫pdf ۳۵۲٫۴ KB Aug/16/2013
 نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۱۰۳۲_۱۱۱۱۰۸۴_۱۱۱۱۰۹۹_۱۱۱۱۱۰۲_۱۱۱۱۳۰۷_۱۱۱۱۴۱۲_۱٫pdf ۱۱۷٫۳ KB ریاضی  ۱ – ریاضی عمومی ۱
 نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۰۶۴_۱٫pdf ۱۱۰٫۹ KB مدیریت مالی و حسابداری پروژه
 نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۵۱۱۰۱۲_۱٫pdf ۱۴۰٫۴ KB فناوری اطلاعات برای مدیران
 نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۲۵۵_۱٫pdf ۱۰۲٫۲ KB زبان خارجی
 نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۵۱۲۰۰۲_۱٫pdf ۱۵۹٫۴ KB مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات
 نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور index.html ۲٫۹ KB Aug/16/2013
 نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۵۰۸۲_۱۱۱۵۱۴۳_۱۱۱۵۱۹۱_۱۱۱۹۰۱۰_۱٫pdf ۲۳۳٫۶ KB معماری کامپیوتر
 نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۵۱۳۳_۱۱۱۵۲۴۸_۱۱۱۵۲۴۹_۱۱۱۹۰۱۷_۱٫pdf ۱۱۸٫۱ KB ارائه مطالب علمی و فنی – روش تحقیق و گزارش نویسی – شیوه ارائه مطلب علمی و فنی
 نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۳۱۲۰۰۸_۱۳۱۳۰۵۳_۱۳۲۰۰۴۷_۱٫pdf ۳۱۰٫۸ KB Aug/16/2013
 نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۱۱۰۴_۱۱۱۱۳۲۴_۱۱۱۵۰۶۷_۱۱۱۵۱۳۷_۱۱۱۵۱۹۶_۱٫pdf ۲۶۴٫۹ KB ریاضیات گسسته – ساختمان گسسته
 نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۳۱۲۰۱۱_۱۳۱۴۰۴۴_۱٫pdf ۱۷۰٫۲ KB Aug/16/2013
 نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور K_1115119_1511001_1.pdf ۴۱٫۱ KB مهندسی اینترنت – مهندسی فناوری اطلاعات ۱
 نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۳۳۰۲۹_۱٫pdf ۱۰۴٫۴ KB Aug/16/2013
 نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۰۶۵۷_۱٫pdf ۱۰۳٫۵ KB Aug/16/2013
 نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۵۱۱۴_۱۱۱۵۱۴۶_۱۱۱۵۱۷۰_۱۱۱۵۱۹۵_۱٫pdf ۱۵۰ KB اصول طراحی نرم افزار- مهندسی نرم افزار ۱
 نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۵۰۹۲_۱۱۱۵۱۴۷_۱۱۱۹۰۱۴_۱٫pdf ۱۵۳٫۵ KB شبکه های کامپیوتری – شبکه های کامپیوتری ۱
 نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۲۰۱۸_۱۱۲۲۰۴۵_۱٫pdf ۱۴۳٫۳ KB مهندسی ارزش
 نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۵۰۶۸_۱۱۱۵۱۳۸_۱۱۱۵۱۶۲_۱۵۱۱۰۱۹_۱٫pdf ۱۷۴٫۹ KB اصول کامپیوتر ۲ – برنامه سازی پیشرفته
 نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۵۱۱۹_۱۵۱۱۰۰۱_۱٫pdf ۱۵۶٫۶ KB مهندسی اینترنت – مهندسی فناوری اطلاعات ۱
 نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۵۱۵۱_۱٫pdf ۹۸٫۲ KB Aug/16/2013
 نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۱۰۹۵_۱۱۱۱۴۱۱_۱٫pdf ۱۳۱٫۵ KB ریاضی مهندسی – ریاضیات مهندسی
 نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۵۰۷۶_۱۱۱۵۱۳۹_۱۱۱۵۱۹۷_۱۱۱۹۰۰۹_۱۵۱۱۰۷۷_۱٫pdf ۲۴۹٫۵ KB مدارهای منطقی
 نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۵۱۱۰۰۳_۱٫pdf ۱۲۹٫۷ KB مهندسی فناوری اطلاعات ۲
 نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۵۰۸۷_۱۱۱۹۰۱۱_۱۵۱۱۰۹۳_۱٫pdf ۶۴۴٫۹ KB ریزپردازنده ۱ – میکروپروسسورها
 نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۵۱۰۱_۱۱۱۵۱۵۶_۱۱۱۹۰۱۲_۱٫pdf ۳۰۲ KB هوش مصنوعی
 نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۵۰۶۳_۱۱۱۵۱۳۵_۱۱۱۵۱۶۱_۱٫pdf ۲۷۶٫۱ KB اصول کامپیوتر ۱ – مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم ۹۱-۹۲ دانشگاه پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.

 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱۸۱۸۲_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf ۱۵۱٫۵ KB اصول سازمان و مدیریت – مبانی مدیریت و سازمان
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۱۱۰۷_۱٫pdf ۱۶۷٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۱۱۱۴_۱٫pdf ۱۴۳٫۸ KB اقتصاد پول
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۱۰۸۶_۱۲۲۱۱۲۲_۱٫pdf ۲۰۶ KB اقتصاد خرد ۱ – اقتصاد خرد میانه ۱
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۱۰۹۶_۱٫pdf ۱۲۵٫۷ KB تاریخ عقاد اقتصادی
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۱۰۹۸_۱s.pdf ۱۴۶٫۱ KB مالیه بین الملل
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۱۰۰۶_۱۲۲۱۰۱۲_۱۲۲۱۰۱۹_۱۲۲۱۰۲۷_۱۲۲۱۰۳۲_۱٫pdf ۲۰۹٫۸ KB اصول علم اقتصاد ۲ – اصول علم اقتصاد ۲ کلان – اقتصاد کلان
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۱۰۸۸_۱۲۲۱۱۲۳_۱٫pdf ۱۹۱٫۳ KB اقتصاد خرد ۲ – اقتصاد خرد میانه ۲
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۱۰۱۵_۱٫pdf ۱۷۱٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۱۱۰۲_۱٫pdf ۱۴۴٫۸ KB اقتصاد منابع
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۱۱۰۴_۱۲۲۱۱۳۴_۱۲۲۲۲۰۰_۱٫pdf ۱۴۲٫۲ KB اقتصاد ایران
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۰۶_۱۲۱۸۰۲۹_۱۲۱۸۰۶۸_۱۲۱۸۰۹۲_۱۲۱۸۱۲۱_۱۲۲۱۰۳۵_۱٫pdf ۱۳۳ KB روش تحقیق
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۵۸_۱۲۲۱۰۱۶_۱٫pdf ۱۱۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۱۰۹۹_۱٫pdf ۱۴۹٫۸ KB اقتصاد توسعه
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۰۰۳_۱۲۱۴۰۰۵_۱۲۱۴۰۱۱_۱۲۱۴۰۱۸_۱۲۱۴۰۴۵_۱۲۱۴۰۶۸_۱۲۲۱۰۹۲_۱٫pdf ۶۶٫۸ KB اصول حسابداری ۲ – اصول حسابداری ۲
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۱۸۲_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf ۱۶۳٫۷ KB اصول سازمان و مدیریت – مبانی مدیریت و سازمان
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱۸۱۸۲_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf ۱۵۱٫۵ KB اصول سازمان و مدیریت – مبانی مدیریت و سازمان
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۱۰۳۷_۱۲۲۱۰۸۹_۱۲۲۱۱۲۴_۱٫pdf ۱۷۳٫۶ KB اقتصاد کلان ۲ – اقتصاد کلان میانه ۲
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۰۰۳_۱۲۱۴۰۰۵_۱۲۱۴۰۱۱_۱۲۱۴۰۱۸_۱۲۱۴۰۴۵_۱۲۱۴۰۶۸_۱۲۲۱۰۹۲_۴٫pdf ۱۵۵٫۱ KB اصول حسابداری ۲
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۱۱۱۹_۱٫pdf ۱۴۲٫۶ KB حقوق اقتصادی
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۱۰_۱۲۱۸۰۳۲_۱۲۱۸۰۶۷_۱۲۱۸۱۲۳_۱۲۱۸۳۵۷_۱٫pdf ۱۲۰٫۶ KB رفتار سازمان – مدیریت رفتار سازمانی
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۱۱۰۸_۱٫pdf ۱۴۰٫۴ KB نظام های اقتصادی
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۱۲۱_۱۲۲۱۰۳۵_۱٫pdf ۱۴۵٫۱ KB روش تحقیق
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۲۱۴۰۱۸-۱۲۱۴۰۴۵-۱۲۲۱۰۹۲-۱۲۱۴۰۶۸-۱۲۱۴۰۱۱-۱۲۱۴۰۰۵-۱۲۱۴۰۰۳٫pdf ۲۷۷٫۴ KB اصول حسابداری ۲ – اصول حسابداری ۲
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf ۱۵۱٫۵ KB اصول سازمان و مدیریت – مبانی مدیریت و سازمان
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۰۱۹_۱۲۱۴۰۷۶_۱٫pdf ۶۹٫۱ KB اصول حسابداری ۳
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۱۰۸۹_۱٫pdf ۱۸۵٫۷ KB اقتصاد کلان ۲ – اقتصاد کلان میانه ۲
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۱۰۰۴_۱۱۱۱۰۰۵_۱۱۱۱۰۰۹_۱۱۱۱۰۱۲_۱۱۱۱۰۱۴_۱۱۱۱۱۱۷_۱۱۱۲۱۶۶_۱٫pdf ۱۱۶٫۱ KB ریاضیات پایه – ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱ – ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۱۰۳۷_۱۲۲۱۰۸۹_۱٫pdf ۱۸۵٫۷ KB اقتصاد کلان ۲ – اقتصاد کلان میانه ۲
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۲۰۶_۱۲۱۲۲۰۸_۱٫pdf ۱۰۰٫۷ KB زبان تخصصی اقتصاد – زبان خارجی ۲
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۱۰۲۷_۱۲۲۱۰۳۲_۱٫pdf ۲۰۹٫۸ KB اصول علم اقتصاد ۲ – اصول علم اقتصاد ۲ کلان – اقتصاد کلان
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۲۹_۱۲۱۸۰۶۸_۱۲۱۸۰۹۲_۱۲۱۸۱۲۱_۱۲۲۱۰۳۵_۱٫pdf ۱۴۵٫۱ KB روش تحقیق
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۰۱۹_۱۲۱۴۰۷۶_۴٫pdf ۱۶۳٫۷ KB اصول حسابداری ۳
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۱۰۰۳_۱۲۲۱۰۰۶_۱۲۲۱۰۱۲_۱۲۲۱۰۱۹_۱۲۲۱۰۲۷_۱۲۲۱۰۳۲_۱٫pdf ۱۹۷٫۷ KB اصول علم اقتصاد ۲ – اصول علم اقتصاد ۲ کلان – اقتصاد کلان
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۱۰۹۷_۱٫pdf ۲۳۶٫۹ KB اقتصاد سنجی
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۱۰۵۱_۱۲۲۱۱۰۷_۱٫pdf ۱۶۷٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۱۱۰۰_۱٫pdf ۱۶۸٫۷ KB اقتصاد مدیریت
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۲۱۴۰۷۱٫pdf ۱۳۴٫۹ KB پول و ارز و بانکداری – پول و بانکداری
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۲۲۱۱۰۹٫pdf ۱۳۱٫۱ KB پژوهش عملیاتی
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۱۰۹۸_۱٫pdf ۱۴۶٫۱ KB مالیه بین الملل
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۱۸۱_۱٫pdf ۱۹۲٫۵ KB تجارت بین الملل
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۱۰۸۹_۱۲۲۱۱۲۴_۱٫pdf ۱۸۵٫۷ KB اقتصاد کلان ۲ – اقتصاد کلان میانه ۲
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۱۰۰۹_۱۱۲۱۰۵۱_۱۲۲۱۱۰۷_۱٫pdf ۱۵۴٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۰۰۲_۱۲۱۴۰۰۴_۱۲۱۴۰۱۷_۱۲۱۴۰۶۶_۱۲۱۴۰۹۲_۱۲۱۸۰۶۱_۱۳۲۰۰۱۹_۱٫pdf ۱۲۹٫۶ KB اصول حسابداری ۱ – اصول حسابداری یا هزینه یابی
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱۸۱۸۲_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf ۱۳۳٫۹ KB اصول سازمان و مدیریت – مبانی مدیریت و سازمان
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۰۶_۱۲۱۸۰۲۹_۱۲۱۸۱۲۱_۱۲۲۱۰۳۵_۱٫pdf ۱۴۵٫۱ KB روش تحقیق
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۰۱۲_۱۲۱۴۰۲۱_۱۲۱۴۰۳۸_۱۲۱۴۰۶۹_۴٫pdf ۱۵۹٫۱ KB حسابداری صنعتی – حسابداری صنعتی ۱
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۱۰۰۹_۱۲۲۱۱۰۷_۱٫pdf ۱۶۷٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۱۰۲۵_۱٫pdf ۱۵۱٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۰۵۸_۱۲۱۸۲۳۲_۱۲۲۱۱۴۳_۱٫pdf ۱۴۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۱۰۱۲_۱۲۲۱۰۱۹_۱۲۲۱۰۲۷_۱۲۲۱۰۳۲_۱٫pdf ۲۰۹٫۸ KB اصول علم اقتصاد ۲ – اصول علم اقتصاد ۲ کلان – اقتصاد کلان
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۱۰۳۸_۱٫pdf ۱۲۸٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۱۰۳۲_۱٫pdf ۲۰۹٫۸ KB اصول علم اقتصاد ۲ – اصول علم اقتصاد ۲ کلان – اقتصاد کلان
 نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۰۱۲_۱۲۱۴۰۲۱_۱۲۱۴۰۳۸_۱۲۱۴۰۶۹_۱٫pdf ۶۸٫۷ KB حسابداری صنعتی – حسابداری صنعتی ۱
_۱۲۱۴۰۲۷_۱۲۱۴۰۷۳_۱۲۱۴۰۷۷_۱٫pdf ۱۰۳٫۳ KB حسابرسی – حسابرسی ۱

نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم ۹۱-۹۲ پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.

 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۰۱۴۵٫pdf ۱۱۲٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۰۱۶۴٫pdf ۱۰۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۰۱۳۷٫pdf ۱۰۴٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۹۱_۱٫pdf ۱۲۱٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۰۳۷۲٫pdf ۱۲۵٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۰۹_۱٫pdf ۱۲۰٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۱۳۴۷_۱۲۱۱۳۶۵_۱۲۱۱۳۸۶_۱۲۱۷۰۰۸_۱۲۱۷۰۹۶_۱۲۲۰۵۲۹_۱۲۲۰۵۴۱_۱٫pdf ۱۵۳٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۴۹۴_۱٫pdf ۱۳۴٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۵۱۱_۱٫pdf ۱۴۶٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۲۰_۱٫pdf ۱۰۹٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۳۸۸_۱٫pdf ۱۲۵٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۱۹۲_۱٫pdf ۱۳۳٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۴۶۳_۱٫pdf ۱۰۸٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۸۸_۱٫pdf ۱۰۶٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۱۳_۱٫pdf ۱۳۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۱۰۰۸_۱۲۱۱۰۱۳_۱۲۱۱۰۸۷_۱۲۲۰۵۵۰_۱٫pdf ۱۲۷٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۹۵_۱٫pdf ۷۵٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۷۵_۱٫pdf ۱۱۰٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۴۸_۱٫pdf ۱۰۹٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۹۳_۱٫pdf ۱۰۶٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۰۱۳۴٫pdf ۱۲۶٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۰۶_۱۲۲۰۴۷۶_۱٫pdf ۱۱۰٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۶۹_۱٫pdf ۹۴٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۴۷۸_۱٫pdf ۱۱۳٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۵۵۰_۱٫pdf ۱۴۰ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۳۸۴_۱٫pdf ۱۲۳٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۳۸۶_۱٫pdf ۱۳۰٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۰۳۷۵٫pdf ۱۲۰٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۱۷_۱٫pdf ۱۰۲٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۹۱۲۸_۱٫pdf ۱۱۷٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۵۵_۱٫pdf ۱۲۷٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۵۱_۱٫pdf ۱۲۷٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۲۱_۱٫pdf ۱۴۰ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۱۹_۱٫pdf ۱۰۶٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۰۳۷۴٫pdf ۱۱۶٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۰۳۷۶٫pdf ۱۵۱٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۶۳_۱٫pdf ۱۱۱٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۵۸_۱٫pdf ۹۷٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۰۰۲۵٫pdf ۱۲۲٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۶۱_۱٫pdf ۹۴٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۱۰۱۸_۱۲۱۱۲۶۵_۱۲۲۰۵۴۷_۱۲۲۲۱۵۹_۱٫pdf ۱۱۰ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۵۰_۱٫pdf ۱۱۵٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۱۷۳_۱٫pdf ۱۰۶٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۵۵۷_۱٫pdf ۱۵۶٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۱۰۱۵_۱۲۱۱۲۶۴_۱۲۲۰۵۳۲_۱۲۲۰۵۵۷_۱٫pdf ۱۵۶٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۰۹۹_۱٫pdf ۱۳۸٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۶۴_۱٫pdf ۹۱٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۰۰۲۸٫pdf ۱۰۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۰۱۴۰٫pdf ۱۳۱٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۱۳۸۶_۱۲۱۷۰۰۸_۱۲۱۷۰۹۶_۱۲۱۷۱۷۲_۱۲۲۰۵۲۹_۱۲۲۰۵۴۱_۱٫pdf ۱۵۳٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۰۳۷۷٫pdf ۹۱٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۰۲۳۰٫pdf ۱۳۷٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۴۹۶_۱۲۲۵۱۰۲_۱٫pdf ۱۲۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۰۳۷۳٫pdf ۱۰۶٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۵۴_۱٫pdf ۹۴٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۶۵۸_۱٫pdf ۹۹٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۰۰۸۵٫pdf ۱۰۸٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۱۰۲۳_۱۲۲۰۵۳۵_۱٫pdf ۱۴۷٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۱۸_۱٫pdf ۱۰۸٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۰۵_۱۲۲۰۵۰۶_۱٫pdf ۹۶٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۰۳_۱٫pdf ۱۰۵٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۰۱۸_۱٫pdf ۱۰۹٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۱۱۶_۱٫pdf ۱۰۶٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۷۹_۱٫pdf ۱۱۴٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۱۴_۱٫pdf ۱۰۸٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۱۰۶۰_۱۲۱۱۲۶۷_۱۲۱۱۳۱۵_۱۲۱۱۳۳۰_۱۲۱۱۴۰۳_۱۲۱۱۴۲۸_۱۲۲۰۴۹۶_۱۲۲٫pdf ۱۲۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۹۲_۱٫pdf ۱۳۰٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۰۲۸۳٫pdf ۱۲۳٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۲۳_۱٫pdf ۱۰۸٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۰۳۶۸٫pdf ۱۲۵٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۱۳۶۵_۱۲۱۱۳۸۶_۱۲۱۷۰۰۸_۱۲۱۷۰۹۶_۱۲۱۷۱۷۲_۱۲۲۰۵۲۹_۱۲۲۰۵۴۱_۱٫pdf ۱۵۳٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۷۸_۱٫pdf ۱۱۱٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۰۲۳۳٫pdf ۱۰۶٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۱۱۹_۱٫pdf ۱۰۲٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۰۰۷_۱٫pdf ۹۷٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۹۴_۱٫pdf ۸۶٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۰۱_۱۲۲۰۴۷۰_۱٫pdf ۱۵۴٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۵۶_۱٫pdf ۱۰۹٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۵۴۱_۱٫pdf ۱۵۳٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۷۰۹۶_۱۲۱۷۱۷۲_۱۲۲۰۵۲۹_۱۲۲۰۵۴۱_۱٫pdf ۱۵۳٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۰۱۴۱٫pdf ۱۲۴٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۱۳۶۵_۱۲۱۱۳۸۶_۱۲۱۷۰۰۸_۱۲۲۰۵۴۱_۱٫pdf ۱۵۳٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۱۳۸۶_۱۲۱۷۰۰۸_۱۲۱۷۱۷۲_۱۲۲۰۵۲۹_۱۲۲۰۵۴۱_۱٫pdf ۱۵۳٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۰۲_۱٫pdf ۱۰۱٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۱۰۱۵_۱۲۱۱۲۶۴_۱۲۱۱۳۱۳_۱۲۲۰۵۳۲_۱۲۲۰۵۵۷_۱٫pdf ۱۳۱٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور index.html ۲٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۵۷۰_۴٫pdf ۱۰۴٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۱۷۷_۱۲۲۰۴۸۳_۱۲۲۰۴۹۹_۱۲۲۰۵۸۶_۱٫pdf ۱۳۴٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۶۲_۱۲۲۰۵۶۶_۱٫pdf ۹۳٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۷۰۰۵_۱۲۱۷۰۵۶_۱۲۲۰۵۳۴_۶٫pdf ۱۱۰ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۵۲_۱٫pdf ۱۱۵٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۵۰۳_۱٫pdf ۱۵۲٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۰۲۴۰٫pdf ۱۲۱٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۰۰_۱۲۲۰۴۶۹_۱٫pdf ۱۴۱٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۰۰۷۷٫pdf ۱۲۲٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۰۱۴۳٫pdf ۱۱۳٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۰۱۴۴٫pdf ۱۰۵٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۱۰۴۰_۱۲۱۱۳۲۲_۱۲۱۱۳۹۶_۱۲۲۰۵۱۷_۱۲۲۵۱۰۳_۱٫pdf ۱۴۵٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۲۱۹۰_۱۲۱۱۲۶۷_۱۲۱۱۳۱۵_۱۲۱۱۳۳۰_۱۲۱۱۴۰۳_۱۲۱۱۴۲۸_۱۲۲۰۴۹۶_۱۲۲٫pdf ۱۲۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۱۵۵_۱٫pdf ۱۰۵٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۰۱۳۲٫pdf ۱۰۴٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۵۷_۱٫pdf ۱۰۹٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۶۵۷_۱٫pdf ۱۱۳٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۱۰۴۰_۱۲۱۱۳۲۲_۱۲۱۱۳۹۶_۱۲۲۰۵۱۷_۱۲۲۵۱۰۳_۱۱٫pdf ۱۵۷٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۰۲۳۶٫pdf ۱۲۲٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۰۵۷۲٫pdf ۱۳۵٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۱۰۴۰_۱۲۱۱۳۹۶_۱۲۲۰۵۱۷_۱۲۲۵۱۰۳_۱٫pdf ۱۵۷٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۰۲۸۱٫pdf ۹۳٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۰۱۳۹٫pdf ۱۱۰٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۳۹۱_۱٫pdf ۱۶۴٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۴۵_۱٫pdf ۱۱۳٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۸۹_۱٫pdf ۱۱۸٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۲۲_۱٫pdf ۱۰۶٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۱۴۶_۱۲۲۰۲۱۵_۱٫pdf ۱۲۳٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۴۲_۱٫pdf ۱۲۴٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۴۶۲_۱٫pdf ۱۰۱٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۵۱۹_۱٫pdf ۱۳۵٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۱۱_۱٫pdf ۱۴۱٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۱۲۳_۱٫pdf ۱۰۸٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۶۵_۱٫pdf ۱۳۸٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۱۱۳_۱٫pdf ۱۰۴٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۰۲۳۵٫pdf ۱۰۷٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۳۸۹_۱٫pdf ۱۶۶٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۶۷_۱٫pdf ۱۱۲٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۰۲۵_۱٫pdf ۱۲۲٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۱۳۴۷_۱۲۱۱۳۶۵_۱۲۱۱۳۸۶_۱۲۱۷۰۰۸_۱۲۱۷۰۹۶_۱۲۱۷۱۷۲_۱۲۲۰۵۲۹_۱۲۲٫pdf ۱۵۳٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۱۰۱۵_۱۲۱۱۲۶۴_۱۲۱۱۳۱۳_۱۲۲۰۵۳۲_۱۲۲۰۵۵۷_۱۱٫pdf ۱۵۶٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۳۸۷_۱٫pdf ۱۳۲٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۱۴۲۸_۱۲۲۰۴۹۶_۱۲۲۵۱۰۲_۱٫pdf ۱۲۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۱۳۱۵_۱۲۱۱۳۳۰_۱۲۱۱۴۰۳_۱۲۱۱۴۲۸_۱۲۲۰۴۹۶_۱۲۲۵۱۰۲_۱٫pdf ۱۲۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۰۶۱۳٫pdf ۱۰۶٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۸۷_۱٫pdf ۹۴٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۴۹۸_۱۲۳۳۰۳۳_۱٫pdf ۱۲۸٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۰۰۳۳٫pdf ۱۱۱٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۰۸_۱٫pdf ۱۰۴٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۴۹_۱٫pdf ۱۱۰٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۰۱۳۶٫pdf ۱۱۲٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۴۶_۱٫pdf ۱۰۹٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۰۷_۱٫pdf ۱۴۱٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۱۳۰۴۰-۱۲۲۰۵۲۷٫pdf ۱۳۴٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۱۲۶۴_۱۲۱۱۳۱۳_۱۲۲۰۵۳۲_۱۲۲۰۵۵۷_۱٫pdf ۱۵۶٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۸۶_۱٫pdf ۷۱٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۰۴۶۳٫pdf ۱۰۸٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۱۳۲۲_۱۲۱۱۳۹۶_۱۲۲۰۵۱۷_۱۲۲۵۱۰۳_۱٫pdf ۱۵۷٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۰۲۳۱٫pdf ۱۱۲٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۷۶_۱٫pdf ۱۳۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۰۰۲۳٫pdf ۱۱۰٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۲۲۰۵۱۴٫pdf ۱۱۷٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۹۰_۱٫pdf ۹۰٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۱۰_۱۲۲۰۴۷۴_۱٫pdf ۱۰۴٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۱۰۱۳_۱۲۱۱۰۸۷_۱۲۲۰۵۵۰_۱٫pdf ۱۴۰ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۶۶_۱٫pdf ۱۱۱٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۷۰۰۵_۱۲۱۷۰۵۶_۱۲۲۰۵۳۴_۱٫pdf ۱۰۸٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۲۰۲۸۰_۱٫pdf ۸۹٫۲ KB Dec/11/2013

نمونه سوالات امتحانی رشته فیزیک نیمسال دوم ۹۱-۹۲ دانشگاه پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.

 نمونه سوالات امتحانی رشته فیزیک نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۱۱۳۰۱۲٫pdf ۱۲۶٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته فیزیک نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۱۱۳۰۶۵s.pdf ۱۰۲٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته فیزیک نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۱۱۳۰۰۲٫pdf ۱۵۹٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته فیزیک نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۱۱۳۰۴۰٫pdf ۲۰۷٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته فیزیک نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۱۰۲۰_۱۱۱۱۰۲۶_۱۱۱۱۱۱۰٫pdf ۱۴۸٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته فیزیک نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۵۰۱۵_۱٫pdf ۲۱۱٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته فیزیک نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۱۱۳۱۶۲٫pdf ۶۱٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته فیزیک نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۱۱۳۱۵۹٫pdf ۶۱٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته فیزیک نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۱۱۳۰۱۹٫pdf ۱۷۲٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته فیزیک نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۱۱۳۰۶۵٫pdf ۵۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته فیزیک نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۱۱۳۰۲۷٫pdf ۱۱۱٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته فیزیک نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۱۰۱۸_۱۱۱۱۰۲۴_۱٫pdf ۱۲۹٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته فیزیک نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۱۱۳۰۲۹٫pdf ۵۶٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته فیزیک نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۱۱۳۰۰۴٫pdf ۱۷۱٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته فیزیک نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۱۰۱۸_۱٫pdf ۱۴۱٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته فیزیک نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۱۱۳۰۴۲٫pdf ۱۵۰٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته فیزیک نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۱۱۳۰۶۷٫pdf ۴۴٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته فیزیک نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۱۱۳۰۴۳s.pdf ۱۳۹٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته فیزیک نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور k-1113013.pdf ۵۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته فیزیک نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۱۰۲۰_۱۱۱۱۰۲۶_۱۱۱۱۱۱۰_۱۱۱۱۳۷۴__۱۴۱۱۱۹۳_۱٫pdf ۱۴۶٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته فیزیک نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور K_1111018_1111024_1.pdf ۵۴٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته فیزیک نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۱۰۰۶_۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳_۱۱۱۱۰۱۵_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۴٫pdf ۱۴۶٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته فیزیک نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۱۱۳۰۳۷٫pdf ۱۰۷٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته فیزیک نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۱۱۳۰۴۳٫pdf ۱۳۹٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته فیزیک نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۱۱۳۰۳۸٫pdf ۷۷٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته فیزیک نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۱۱۵۰۱۷٫pdf ۱۰۲٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته فیزیک نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۱۱۳۰۱۴٫pdf ۲۱۹٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته فیزیک نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۱۱۳۰۳۹٫pdf ۱۶۱٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته فیزیک نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۱۱۳۰۶۷s.pdf ۱۳۰٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته فیزیک نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۱۱۳۰۵۷٫pdf ۱۴۱٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته فیزیک نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۱۱۳۰۴۱٫pdf ۱۸۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته فیزیک نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۱۰۱۹_۱۱۱۱۰۸۵_۱۱۱۱۳۰۸_۱٫pdf ۱۸۹٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته فیزیک نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۱۱۳۰۳۸s.pdf ۱۳۴٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته فیزیک نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۱۱۳۰۱۳٫pdf ۱۳۵٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته فیزیک نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۱۱۳۰۱۱٫pdf ۱۵۷٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته فیزیک نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۱۱۳۱۵۵٫pdf ۷۶٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته فیزیک نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۱۱۳۰۰۶٫pdf ۴۲٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته فیزیک نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۱۱۳۰۲۸٫pdf ۶۴٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته فیزیک نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۱۱۳۰۲۶٫pdf ۴۸٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته فیزیک نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۱۱۳۰۵۳٫pdf ۱۳۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته فیزیک نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۱۱۳۰۳۰٫pdf ۵۶٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته فیزیک نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۱۱۳۰۲۴٫pdf ۳۹٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته فیزیک نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۱۰۱۹_۱۱۱۱۰۸۵_۱۱۱۱۳۰۸_۴٫pdf ۲۰۹٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته فیزیک نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۱۱۳۰۰۱٫pdf ۱۴۶٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته فیزیک نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۱۱۳۰۲۲٫pdf ۱۱۶٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته فیزیک نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۱۱۱۳۷۴__۱۴۱۱۱۹۳_۱٫pdf ۱۴۸٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته فیزیک نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۱۱۳۰۱۰٫pdf ۱۷۴٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته فیزیک نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۱۰۱۹_۴٫pdf ۲۳۶٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته فیزیک نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۱۱۳۰۲۵٫pdf ۴۵٫۹ KB Dec/11/2013

نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم ۹۱-۹۲ دانشگاه پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.

 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۰۳۳_۱٫pdf ۱۱۲٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۲۱۴۰۷۶-۱۲۱۴۰۱۹٫pdf ۲۸۶٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۰۳۵_۱۲۱۴۰۷۲_۱٫pdf ۱۲۰٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۰۰۱_۱۲۱۴۰۱۶_۱٫pdf ۱۲۷٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۱۰۶_۱۲۱۸۰۷۲_۱۲۱۸۰۹۵_۱۲۱۸۱۲۶_۱۲۳۸۰۰۸_۱٫pdf ۱۵۹٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱٫pdf ۱۵۱٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱٫pdf ۱۵۱٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۲۱۴۰۲۶-۱۲۱۴۰۱۳٫pdf ۴۲۸٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۱۰۰۶_۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳_۱۱۱۱۰۱۵_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۱٫pdf ۱۱۰٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۱۰۳_۱۲۱۷۰۰۱_۱۲۱۷۰۹۵_۱۲۱۷۱۱۱_۱۲۲۲۱۴۳_۱۲۲۲۱۸۵_۱٫pdf ۱۲۷٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲٫pdf ۱۶۳٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۰۱۴_۱۲۱۴۰۳۴_۴٫pdf ۱۱۸٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱٫pdf ۱۵۱٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۰۲۵_۴٫pdf ۱۳۱٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۰۶_۱۲۱۸۰۲۹_۱۲۱۸۰۶۸_۱۲۱۸۰۹۲_۱۲۱۸۱۲۱_۱۲۲۱۰۳۵_۱٫pdf ۱۱۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۰۳۶_۱٫pdf ۱۱۴٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۰۰۳_۱۲۱۴۰۰۵_۱۲۱۴۰۱۱_۱۲۱۴۰۱۸_۱۲۱۴۰۴۵_۱۲۱۴۰۶۸_۱۲۲۱۰۹۲_۱٫pdf ۶۶٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۰۱۳_۱۲۱۴۰۲۶_۴٫pdf ۱۶۵٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱۸۱۸۲_۱۲۲٫pdf ۱۵۱٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۰۱۴_۱۲۱۴۰۳۴_۱٫pdf ۷۵٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۲۱۴۰۲۱-۱۲۱۴۰۳۸-۱۲۱۴۰۶۹-۱۲۱۴۰۱۲٫pdf ۵۸۵٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۰۲۹_۱٫pdf ۲۰۱٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۹۴_۱٫pdf ۲۴۴٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۰۰۳_۱۲۱۴۰۰۵_۱۲۱۴۰۱۱_۱۲۱۴۰۱۸_۱۲۱۴۰۴۵_۱۲۱۴۰۶۸_۱۲۲۱۰۹۲_۴٫pdf ۱۵۵٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۱۰۴_۱۲۲۳۰۱۶_۱۲۲۳۰۱۹_۱۲۲۳۱۷۲_۱٫pdf ۱۱۵٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۰۰۷_۱۲۱۴۰۳۲_۱۲۱۸۲۶۰_۱٫pdf ۱۰۵٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۱۰_۱۲۱۸۰۳۲_۱۲۱۸۰۶۷_۱۲۱۸۱۲۳_۱۲۱۸۳۵۷_۱٫pdf ۱۲۰٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۲۱۴۰۱۸-۱۲۱۴۰۴۵-۱۲۲۱۰۹۲-۱۲۱۴۰۶۸-۱۲۱۴۰۱۱-۱۲۱۴۰۰۵-۱۲۱۴۰۰۳٫pdf ۲۷۷٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf ۱۵۱٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۰۱۹_۱۲۱۴۰۷۶_۱٫pdf ۷۶٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۱۰۰۴_۱۱۱۱۰۰۵_۱۱۱۱۰۰۹_۱۱۱۱۰۱۲_۱۱۱۱۰۱۴_۱۱۱۱۱۱۷_۱۱۱۲۱۶۶_۱٫pdf ۱۱۶٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۲۹_۱۲۱۸۰۶۸_۱۲۱۸۰۹۲_۱۲۱۸۱۲۱_۱۲۲۱۰۳۵_۱٫pdf ۱۴۵٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۰۱۹_۱۲۱۴۰۷۶_۴٫pdf ۱۸۱٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۱۰۰۳_۱۲۲۱۰۰۶_۱۲۲۱۰۱۲_۱۲۲۱۰۱۹_۱۲۲۱۰۲۷_۱۲۲۱۰۳۲_۱٫pdf ۱۷۷٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱٫pdf ۱۶۳٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۰۲۵_۱٫pdf ۶۹٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۰۳۰_۱۲۱۴۰۷۰_۱۲۳۵۰۰۴_۱۲۳۸۰۰۹_۱٫pdf ۱٫۱ MB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۰۶۵۷_۱٫pdf ۱۰۳٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۲۱۴۰۷۱٫pdf ۱۳۴٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۰۶_۱۲۱۸۰۲۹_۱۲۱۸۰۶۸_۱۲۱۸۰۹۲_۱۲۱۸۱۲۱_۱۲۲۱۰۳۵_۹۱-۹۲-۲٫pdf ۱۳۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۰۰۲_۱۲۱۴۰۰۴_۱۲۱۴۰۱۷_۱۲۱۴۰۶۶_۱۲۱۴۰۹۲_۱۲۱۸۰۶۱_۱۳۲۰۰۱۹_۱٫pdf ۱۴۷٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱۸۱۸۲_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf ۱۳۳٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱۱۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲_۱٫pdf ۱۶۳٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۰۲۸_۱٫pdf ۱۶۳٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۰۱۲_۱۲۱۴۰۲۱_۱۲۱۴۰۳۸_۱۲۱۴۰۶۹_۴٫pdf ۱۷۹٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۱۰۱_۱۲۱۲۱۵۲_۱۲۲۵۱۱۰_۱۲۲۵۱۱۳_۱۲۲۵۱۳۸_۱٫pdf ۱۶۵٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_.pdf ۱۶۳٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۰۲۳_۱۲۱۴۱۱۰_۱٫pdf ۱۳۳٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۰۴۹۸_۱۲۳۳۰۳۳_۱٫pdf ۱۱۶٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۰۰۲_۱۲۱۴۰۰۴_۱۲۱۴۰۱۷_۱۲۱۴۰۶۶_۱۲۱۴۰۹۲_۱۲۱۸۰۶۱_۱۳۲۰۰۱۹_۴٫pdf ۱۳۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۱۰۲_۱۲۱۲۱۵۳_۱۲۲۵۱۱۴_۱٫pdf ۱۷۱٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۲۹_۱۲۱۸۰۶۸_۱۲۱۸۰۹۲_۱٫pdf ۱۴۵٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۲٫pdf ۱۵۱٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۰۱۲_۱۲۱۴۰۲۱_۱۲۱۴۰۳۸_۱۲۱۴۰۶۹_۱٫pdf ۷۵٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۵۰۱۱_۱۱۱۵۰۱۲_۱٫pdf ۱۴۸٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور Document1.pdf ۱۳٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۰۲۷_۱۲۱۴۰۷۳_۱۲۱۴۰۷۷_۱٫pdf ۱۰۳٫۳ KB Dec/11/2013

نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم ۹۱-۹۲ دانشگاه پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.

 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۳۱۸۰_۱٫pdf ۸۵٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۳۰۵۳_۱٫pdf ۱۲۳٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۳۰۳۸_۱٫pdf ۹۱٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۳۱۸۶_۱٫pdf ۸۶٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۳۰۶۳_۱٫pdf ۱۰۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۱۶۵_۱۲۲۲۱۹۴_۱۲۲۳۰۴۵_۱٫pdf ۱۴۰ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۳۰۵۶_۱٫pdf ۱۴۲٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۳۰۳۶_۱٫pdf ۱۲۱٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۰۲۹۵_۱٫pdf ۷۱٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۳۰۴۹_۱٫pdf ۸۶٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۰۲۹۳_۱٫pdf ۹۶٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۳۰۲۳_۱٫pdf ۸۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۳۰۶۱_۱٫pdf ۱۲۶٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۳۰۴۳_۱٫pdf ۱۰۸٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۳۰۳۰_۱٫pdf ۱۲۳٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۳۰۵۰_۱٫pdf ۱۲۴٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۳۰۳۵_۱٫pdf ۱۰۵٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۳۰۳۹_۱٫pdf ۱۲۸٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۲۷۳_۱۲۲۲۳۲۲_۱۲۲۳۰۰۴_۱۲۲۳۰۰۵_۱۲۲۳۰۱۸_۱٫pdf ۱۱۶٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۳۰۳۴_۱٫pdf ۱۴۴٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۳۰۹۷_۱۲۲۳۱۴۶_۱٫pdf ۱۳۶٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۳۱۷۵_۱٫pdf ۱۱۷٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۷۱۴۹_۱٫pdf ۸۴٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۳۰۲۴_۱٫pdf ۱۲۱٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۳۰۵۴_۱٫pdf ۱۵۴٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۳۰۵۵_۱٫pdf ۱۰۸٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۳۰۴۰_۱٫pdf ۱۵۴٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۳۰۲۹_۱٫pdf ۱۰۵٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۲۲۳۰۰۹٫pdf ۱۰۶٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۰۲۹۲_۱٫pdf ۱۲۰٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۱۰۴_۱۲۲۳۰۱۶_۱۲۲۳۰۱۹_۱۲۲۳۱۷۲_۱٫pdf ۱۲۷٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۳۰۴۲_۱٫pdf ۱۲۲٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۶۲_۱۲۱۸۲۷۳_۱۲۲۲۳۲۲_۱۲۲۳۰۰۴_۱۲۲۳۰۰۵_۱۲۲۳۰۱۸_۱٫pdf ۱۰۴٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۱۷۷_۱٫pdf ۹۸٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۳۰۶۰_۱٫pdf ۱۳۸٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۳۰۲۰_۱٫pdf ۱۰۶٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۳۰۴۱_۱٫pdf ۱۴۳٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۰۲۹۴_۱٫pdf ۷۹٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۳۰۲۲_۱٫pdf ۱۱۴٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۳۰۲۷_۱٫pdf ۱۰۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۳۰۳۲_۱٫pdf ۱۴۰٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۲۲۳۰۱۳٫pdf ۱۰۸٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۳۰۲۸_۱٫pdf ۱۲۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۳۰۴۸_۱٫pdf ۱۰۷٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۳۰۶۲_۱٫pdf ۱۰۹٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۳۰۳۳_۱٫pdf ۱۰۸٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۳۰۲۱_۱٫pdf ۱۲۶٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۳۰۵۹_۱٫pdf ۱۷۲٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۰۲۸۹_۱٫pdf ۱۰۹٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۳۰۱۸_۱٫pdf ۱۱۶٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۳۰۲۶_۱٫pdf ۱۴۰٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۳۰۰۴_۱٫pdf ۱۱۶٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۳۰۴۴_۱٫pdf ۱۲۵٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۲۲۳۰۱۵٫pdf ۱۰۸٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۳۰۵۷_۱٫pdf ۸۸٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۳۰۵۱_۱٫pdf ۱۰۷٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۱۰۳۸_۱٫pdf ۱۱۶٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۳۰۳۷_۱٫pdf ۱۲۳٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۰۲۸۷_۱٫pdf ۸۷٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۳۰۳۱_۱٫pdf ۱۰۵٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۳۰۲۵_۱٫pdf ۱۲۹٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۲۲۳۰۱۲٫pdf ۱۱۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۰۲۹۰_۱٫pdf ۸۳٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۳۰۵۲_۱٫pdf ۱۲۵٫۸ KB Dec/11/2013

نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم ۹۱-۹۲ دانشگاه پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.

 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۱۰۶۶_۱٫pdf ۹۷٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۱۰۳۲_۱٫pdf ۱۳۱٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۱۰۰۵_۱٫pdf ۱۴۰٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۴۱۱۰۴۶_۱٫pdf ۱۶۷٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۱۰۰۵_۱۴۱۱۲۹۲_۱٫pdf ۱۱۶٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۴۱۱۰۲۹_۱٫pdf ۹۹٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۱۱۱۱۱۶٫pdf ۴۷٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۱۰۰۳_۱۱۲۱۰۶۴_۱۴۱۱۱۸۷_۱٫pdf ۱۵۰٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۴۱۱۰۵۱_۱٫pdf ۱۳۷٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۴۱۱۰۲۷_۱٫pdf ۱۱۹٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۱۰۲۵_۱٫pdf ۱۴۹٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۵۲۱۵_۱٫pdf ۱۱۵٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۱۰۰۶_۱٫pdf ۱۳۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۱۰۲۱_۱۲۱۴۰۸۸_۱۲۱۴۰۸۹_۱٫pdf ۱۸۱٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۴۱۱۰۳۴_۱٫pdf ۱۰۴٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۱۰۳۱_۱۱۲۱۰۵۳_۱۴۱۱۲۸۲_۱٫pdf ۱۱۹٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۱۰۲۷_۱٫pdf ۱۲۶٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۳۸_۱۲۱۸۱۷۶_۱٫pdf ۹۲٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۱۰۱۲_۱۴۱۱۳۴۷_۱٫pdf ۱۲۰٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۱۰۳۳_۱٫pdf ۳۵۲٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۴۱۱۰۴۵_۱٫pdf ۹۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۱۰۱۳_۱۴۱۱۳۳۶_۱٫pdf ۱۱۳٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۱۰۰۴_۱٫pdf ۱۲۸٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۱۰۱۸_۱۱۲۱۰۶۰_۱۴۱۱۲۶۸_۱٫pdf ۱۵۶٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۱۰۴۵_۱٫pdf ۱۲۳٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۱۷۵_۱٫pdf ۱۱۴٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۱۰۱۴_۱٫pdf ۱۴۱٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۱۰۴۵_۱۴۱۱۲۵۸_۱٫pdf ۱۱۱٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۱۰۶۳_۱٫pdf ۹۹٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۱۰۲۹_۱٫pdf ۱۲۷٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۱۰۱۸_۱۱۲۱۰۶۰_۱۴۱۱۲۱۰_۱۴۱۱۲۶۸_۱٫pdf ۱۲۹٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۱۶۵_۱۲۲۵۰۰۹_۱٫pdf ۱۰۱٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۴۱۱۰۳۳_۱۴۱۱۰۸۶_۱٫pdf ۱۰۸٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۴۱۱۰۴۰_۱٫pdf ۱۰۱٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۴۱۱۰۴۲_۱٫pdf ۱۰۶٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۱۰۳۷_۱۲۲۱۰۸۹_۱٫pdf ۱۸۵٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۱۰۲۹_۱۴۱۱۱۳۷_۱۴۱۱۳۵۵_۱٫pdf ۱۰۵٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۱۰۰۸_۱٫pdf ۱۱۱٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۱۰۴۳_۱٫pdf ۱۰۹٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۱۱۱۵_۱٫pdf ۱۲۵٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۱۰۱۳_۱٫pdf ۱۳۸٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۴۱۱۰۳۹_۱٫pdf ۱۱۳٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۱۰۰۶_۱۱۲۱۰۵۶_۱٫pdf ۱۱۰٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۱۰۰۹_۱۱۲۱۰۵۱_۱۲۲۱۱۰۷_۱٫pdf ۱۴۰ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۱۰۲۳_۱٫pdf ۱۵۴٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۱۰۱۲_۱۴۱۱۰۵۸_۱۴۱۱۳۴۷_۱٫pdf ۹۸٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۱۰۰۹_۱۲۲۱۱۰۷_۱٫pdf ۱۶۷٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۱۰۲۸_۱۴۱۱۰۰۷_۱۴۱۱۱۱۴_۱۴۱۱۲۲۰_۱۴۱۱۳۴۶_۱٫pdf ۱۹۲٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۱۰۲۵_۱٫pdf ۱۳۶٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۱۰۴۷_۱٫pdf ۱۰۸٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۱۰۲۶_۱٫pdf ۱۲۳٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۱۰۲۰_۱۱۱۱۰۲۶_۱۱۱۱۱۱۰_۱۱۱۱۳۷۴_۱۱۱۱۴۰۹_۱۱۲۴۰۲۴_۱۴۱۱۱۹۳_۱٫pdf ۱۲۱٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۱۰۵۸_۱٫pdf ۱۲۲٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۱۰۱۰_۱۱۲۱۰۶۱_۱۴۱۱۱۸۴_۱۴۱۱۲۷۹_۱٫pdf ۱۰۷٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۱۰۲۰_۱٫pdf ۱۰۸٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۲۱۰۲۴_۱٫pdf ۱۷۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته کشاورزی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۴۱۱۰۳۱_۱٫pdf ۹۱٫۸ KB Dec/11/2013

نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم ۹۱-۹۲ دانشگاه پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.

 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۳۴_۱۲۱۸۰۷۵_۱۲۱۸۱۰۸_۱۲۱۸۱۳۴_۱۲۱۸۲۶۵_۱۲۳۵۰۰۲_۱٫pdf ۱۶۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۷۹_۱۲۱۸۱۴۵_۱٫pdf ۱۵۶٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۰۹_۱۲۱۸۰۲۸_۱۲۱۸۰۶۵_۱۲۱۸۱۱۹_۱۲۱۸۲۶۸_۱۲۳۴۰۰۲_۱٫pdf ۳۰۳٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۷۰_۱۲۱۸۱۰۶_۱۲۱۸۱۲۲_۱۲۱۸۲۶۹_۱۳۱۴۰۵۱_۱٫pdf ۱۴۲٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۵۱۵۸_۱۲۱۴۰۴۶_۱۲۱۸۰۰۹_۱۲۱۰۲۸_۱۲۱۸۰۶۵_۱۲۱۸۱۱۹_۱۲۱۸۲۶۸_۹۱-۹۲-۲٫pdf ۳۰۳٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۶۰۰۱_۱٫pdf ۸۹٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۳۴۰۳۲_۱٫pdf ۱۰۰٫۳ KB زبان تخصصی ۲ – زبان تخصصی ۳ – زبان تخصصی مدیریت صنعتی
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۲۱۲۰۳۵_۱۲۱۲۰۳۷_۱۲۳۴۰۳۲_۱٫pdf ۱۰۰٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۳۵۰۱۰_۱٫pdf ۱۶۵٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۱۰۶_۱۲۱۸۰۷۲_۱۲۱۸۰۹۵_۱۲۱۸۱۲۶_۱۲۳۸۰۰۸_۱٫pdf ۱۵۹٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱٫pdf ۱۵۱٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱٫pdf ۱۵۱٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۰۳۰_۱۲۱۴۰۷۰_۱۲۳۵۰۰۴_۱۲۳۸۰۰۹_۶٫pdf ۱۱۹٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۳۱_۱۲۱۸۰۶۶٫pdf ۱۸۰٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۱۰۰۶_۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳_۱۱۱۱۰۱۵_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۱٫pdf ۱۱۰٫۸ KB ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲ – ریاضیات و کاربرد ان در مدیریت ۲
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۳۵۸_۱۲۳۵۰۰۱_۱٫pdf ۱۲۶٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۱۳_۱٫pdf ۹۶٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۴۲_۱٫pdf ۱۱۷٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲٫pdf ۱۶۳٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۳۸_۱۲۱۸۱۷۶_۱٫pdf ۱۰۲٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱٫pdf ۱۵۱٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۳۵۰۴۵_۱٫pdf ۱۲۸٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۵۱۵۸_۱۲۱۴۰۴۶__۱۲۱۸۰۶۵_۱۲۱۸۱۱۹_۱۲۱۸۲۶۸_۱۲۳۴۰۰۲_۱٫pdf ۳۰۳٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۳۶_۱۲۳۴۰۰۸_۱٫pdf ۱۱۳٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۳۹_۱٫pdf ۱۱۶٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۸۳_۱٫pdf ۱۶۶٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۷۳_۱۲۱۸۱۳۰_۱۲۱۸۲۶۶_۱٫pdf ۱۴۹٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۷۱_۱۲۱۸۱۲۴٫pdf ۱۲۶٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۰۶_۱۲۱۸۰۲۹_۱۲۱۸۰۶۸_۱۲۱۸۰۹۲_۱۲۱۸۱۲۱_۱۲۲۱۰۳۵_۱٫pdf ۱۳۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۵۱۵۸_۱۲۱۴۰۴۶_۱۲۱۸۰۰۹_۱۲۱۸۰۲۸_۱۲۱۸۰۶۵_۱۲۱۸۱۱۹_۱۲۱۸۲۶۸_۱۲۲٫pdf ۳۰۳٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۵۱۵۸_۱۲۱۴۰۴۶_۱۲۱۸۰۰۹_۱۲۱۸۰۲۸_۱۲۱۸۰۶۵_۱۲۱۸۱۱۹_۱۲۱۸۲۶۸_۱۲۳٫pdf ۲۹۱٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۰۲۴_۱۲۱۲۰۳۵_۱۲۱۲۰۳۷_۱۲۳۴۰۳۲_۱٫pdf ۸۹٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۰۰۳_۱۲۱۴۰۰۵_۱۲۱۴۰۱۱_۱۲۱۴۰۱۸_۱۲۱۴۰۴۵_۱۲۱۴۰۶۸_۱۲۲۱۰۹۲_۱٫pdf ۶۲٫۵ KB اصول حسابداری ۲
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۱۴۹_۱۲۳۵۰۱۲_۱٫pdf ۱۱۰٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۰۳۰_۱۲۱۴۰۷۰_۱۲۳۵۰۰۴_۱۲۳۸۰۰۹_۴٫pdf ۹۵۴٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۱۰_۱۲۱۸۰۳۲_۱٫pdf ۱۴۷٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۶۶_۱۲۱۸۱۲۰_۱٫pdf ۱۸۰٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱۸۱۸۲_۱۲۲٫pdf ۱۵۱٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۱۸۲_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf ۱۶۳٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۴۱_۱٫pdf ۱۱۵٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۳۵_۱۲۳۴۰۰۳_۱٫pdf ۹۷٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۵۰۰۱_۱۲۳۹۰۱۷_۱٫pdf ۱۱۰٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۳۲_۱۲۱۸۰۶۷_۱۲۱۸۱۲۳_۱۲۱۸۳۵۷_۶٫pdf ۱۱۴٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۲۰_۱۲۱۸۲۶۴_۱٫pdf ۱۱۴٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۹۴_۱٫pdf ۲۴۴٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۰۰۳_۱۲۱۴۰۰۵_۱۲۱۴۰۱۱_۱۲۱۴۰۱۸_۱۲۱۴۰۴۵_۱۲۱۴۰۶۸_۱۲۲۱۰۹۲_۴٫pdf ۱۴۰٫۱ KB اصول حسابداری ۲
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۲۱_۱٫pdf ۱۴۰٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۳۵۰۰۸_۱٫pdf ۱۲۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۰۰۹_۱۲۱۸۲۶۲_۱٫pdf ۱۰۶٫۴ KB زبان دوم ۲
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۲۱۲۰۲۵_۱۲۱۸۲۶۱_۱٫pdf ۱۰۲ KB زبان تخصصی ۳ – زبان تخصصی ۴
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۶۱۲۵_۱٫pdf ۹۴٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۱۴_۱٫pdf ۱۱۲٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۶۱۲۶_۱٫pdf ۸۱٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۰۷۹_۱٫pdf ۱۰۰٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۱۵_۱۲۳۹۰۱۴_۱٫pdf ۱۱۵٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۱۰_۱۲۱۸۰۳۲_۱۲۱۸۰۶۷_۱۲۱۸۱۲۳_۱۲۱۸۳۵۷_۱٫pdf ۱۳۵٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۷۵_۱۲۱۸۱۰۸_۱٫pdf ۱۷۴٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۲۱۴۰۱۸-۱۲۱۴۰۴۵-۱۲۲۱۰۹۲-۱۲۱۴۰۶۸-۱۲۱۴۰۱۱-۱۲۱۴۰۰۵-۱۲۱۴۰۰۳٫pdf ۲۷۷٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۶۲_۱۲۱۸۲۷۳_۱۲۲۲۳۲۲_۱۲۲۳۰۰۴_۱۲۲۳۰۰۵_۱۲۲۳۰۱۸_۱٫pdf ۱۰۴٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۶۶_۱۲۱۸۱۲۰_۱۱٫pdf ۱۸۰٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۰۰۶_۱٫pdf ۸۹٫۳ KB فراگرد تنظیم و کنترل بودجه
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۱۱_۱۲۳۹۰۰۱_۱٫pdf ۱۱۳٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf ۱۵۱٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۰۱۹_۱۲۱۴۰۷۶_۱٫pdf ۶۹٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۲۶۸_۱۲۳۴۰۰۲_۱٫pdf ۳۰۳٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۳۵۰۴۷_۱٫pdf ۱۰۹٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۰۵_۱٫pdf ۹۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۶۵_۱۲۱۸۱۱۹_۱۲۱۸۲۶۸_۱۲۳۴۰۰۲_۱٫pdf ۳۰۳٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۱۷۵_۱۲۳۴۰۳۱ _ ۱۲۲٫۵ KB زبان تخصصی ۱
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۱۰۰۴_۱۱۱۱۰۰۵_۱۱۱۱۰۰۹_۱۱۱۱۰۱۲_۱۱۱۱۰۱۴_۱۱۱۱۱۱۷_۱۱۱۲۱۶۶_۱٫pdf ۱۱۶٫۱ KB ریاضیات پایه – ریاضیات پایه و مقدمات امار – ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱ – ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۴۴_۱٫pdf ۱۱۱٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۱۶_۱۲۱۸۲۶۳_۱٫pdf ۹۸٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۲۷_۱٫pdf ۹۸٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۲۹_۱۲۱۸۰۶۸_۱۲۱۸۰۹۲_۱۲۱۸۱۲۱_۱۲۲۱۰۳۵_۱٫pdf ۱۴۵٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۰۱۹_۱۲۱۴۰۷۶_۴٫pdf ۱۶۳٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۱۰_۱۲۱۸۰۳۲_۶٫pdf ۱۱۴٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۳۳_۱۲۱۸۰۷۱_۱۲۱۸۱۲۴_۱۲۱۸۲۵۷_۱۲۱۸۲۶۷_۱۲۱۸۳۵۸_۱۲۳۵۰۰۱_۱٫pdf ۱۱۴٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۱۰۰۳_۱۲۲۱۰۰۶_۱۲۲۱۰۱۲_۱۲۲۱۰۱۹_۱۲۲۱۰۲۷_۱۲۲۱۰۳۲_۱٫pdf ۱۷۷٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱٫pdf ۱۶۳٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۲۳_۱۲۲۲۱۹۹_۱٫pdf ۱۱۳٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۶۷_۱۲۱۸۱۲۳_۱۲۱۸۳۵۷_۱٫pdf ۱۴۷٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۱۷_۱۲۳۹۰۰۵_۱٫pdf ۹۹٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۱۰_۱۲۱۸۰۳۲_۱۲۱۸۰۶۷_۱۲۱۸۱۲۳_۱۲۱۸۳۵۷_۱۱٫pdf ۱۴۷٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۳۷_۱۲۳۴۰۰۴_۱٫pdf ۱۳۲٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۳۳_۱۲۱۸۰۷۱_۱۲۱۸۱۲۴_۱۲۱۸۲۵۷_۱۲۱۸۲۶۷_۱۲۱۸۳۵۸_۱۲۳۵۰۰۱_۱۱٫pdf ۱۲۶٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۰۳۰_۱۲۱۴۰۷۰_۱۲۳۵۰۰۴_۱۲۳۸۰۰۹_۱٫pdf ۱٫۲ MB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۲۱۴۰۷۱٫pdf ۱۳۴٫۹ KB پول و ارز بانکداری – پول و بانکداری
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۴۰_۱٫pdf ۱۱۵٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۷۷_۱۲۱۸۲۷۲_۱٫pdf ۱۸۸٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۳۵۰۴۴_۱٫pdf ۱۰۷٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۳۰_۱٫pdf ۱۱۳٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۰۴۶_۱۲۱۸۰۰۹_۱۲۱۸۰۲۸_۱۲۱۸۰۶۵_۱۲۱۸۱۱۹_۱۲۱۸۲۶۸_۱۲۳۴۰۰۲_۱٫pdf ۳۰۳٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۰۰۲_۱۲۱۴۰۰۴_۱۲۱۴۰۱۷_۱۲۱۴۰۶۶_۱۲۱۴۰۹۲_۱۲۱۸۰۶۱_۱۳۲۰۰۱۹_۱٫pdf ۱۴۷٫۲ KB اصول حسابداری ۱  – اصول حسابداری یا هزینه یابی
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱۸۱۸۲_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf ۱۳۳٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱۱۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲_۱٫pdf ۱۶۳٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۰۴۶_۱۲۱۸۰۰۹_۱۲۱۸۲۶۸_۱۲۳۴۰۰۲_۱٫pdf ۳۰۳٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۰۶_۱۲۱۸۰۲۹_۱۲۱۸۱۲۱_۱۲۲۱۰۳۵_۱٫pdf ۱۴۵٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۲۶۵_۱۲۳۵۰۰۲_۱٫pdf ۱۷۴٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۰۱۲_۱۲۱۴۰۲۱_۱۲۱۴۰۳۸_۱۲۱۴۰۶۹_۴٫pdf ۱۵۹٫۱ KB حسابداری صنعتی – حسابداری صنعتی ۱
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۳۵۰۱۳_۱٫pdf ۱۲۳٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۳۲_۱۲۱۸۰۶۷_۱۲۱۸۱۲۳_۱٫pdf ۱۴۷٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۱۷۶_۱۲۲۲۱۸۸_۱۲۳۴۰۲۷_۱۲۳۵۰۴۶_۱٫pdf ۱۱۲٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۳۱_۱۲۱۸۰۶۶_۱۲۱۸۱۲۰_۱٫pdf ۱۸۰٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۰۲۳_۱۲۱۲۱۶۸_۱٫pdf ۱۰۰٫۶ KB زبان تخصصی ۲
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۲۶۷_۱۲۱۸۳۵۸_۱۲۳۵۰۰۱_۱٫pdf ۱۲۶٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_.pdf ۱۶۳٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۷۶_۱۲۱۸۲۷۱_۱٫pdf ۱۴۴٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۷۵_۱۲۱۸۱۰۸_۱۲۱۸۱۳۴_۱۲۱۸۲۶۵_۱۲۳۵۰۰۲_۱٫pdf ۱۷۴٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۷۱_۱۲۱۸۱۲۴_۱۲۱۸۲۵۷_۱۲۱۸۲۶۷_۱۲۱۸۳۵۸_۱۲۳۵۰۰۱_۱٫pdf ۱۲۶٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۴۳_۱٫pdf ۹۹٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۰۱۰_۱۲۱۲۰۱۷_۱٫pdf ۹۹٫۷ KB زبان انگلیسی تخصصی ۱
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۱۷۵_۱۲۳۴۰۳۱_۱٫pdf ۱۱۸٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۳۵۰۱۱_۱٫pdf ۱۰۵٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۳۵۰۱۵_۱٫pdf ۸۹٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۰۰۲_۱۲۱۴۰۰۴_۱۲۱۴۰۱۷_۱۲۱۴۰۶۶_۱۲۱۴۰۹۲_۱۲۱۸۰۶۱_۱۳۲۰۰۱۹_۴٫pdf ۱۳۲ KB اصول حسابداری ۱  – اصول حسابداری یا هزینه یابی
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۰۸_۱٫pdf ۱۲۴٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۲۹_۱۲۱۸۰۶۸_۱۲۱۸۰۹۲_۱٫pdf ۱۴۵٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۲٫pdf ۱۵۱٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۰۱۵_۱۲۲۵۰۰۲_۱٫pdf ۸۹٫۵ KB زبان انگلیسی ۲
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۱۰_۱۲۱۸۰۳۲_۱۲۱۸۰۶۷_۱۲۱۸۱۲۳_۱۲۱۸۳۵۷_۶٫pdf ۱۱۴٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۰۱۲_۱۲۱۴۰۲۱_۱۲۱۴۰۳۸_۱۲۱۴۰۶۹_۱٫pdf ۶۸٫۷ KB حسابداری صنعتی – حسابداری صنعتی ۱
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۰۱_۱٫pdf ۱۲۸٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۱۷۶_۱٫pdf ۱۱۹٫۱ KB زبان تخصصی ۲
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۸۴_۱۲۱۸۲۷۰_۱٫pdf ۱۴۰٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۳۲_۱۲۱۸۰۶۷_۱۲۱۸۱۲۳_۱۲۱۸۳۵۷_۱٫pdf ۱۴۷٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۰۲۷_۱۲۱۴۰۷۳_۱۲۱۴۰۷۷_۱٫pdf ۱۰۳٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۱۰_۱۲۱۸۰۳۲_۱۲۱۸۰۶۷٫pdf ۱۱۴٫۶ KB Dec/11/2013

نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم ۹۱-۹۲ پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی پایان همراه با جواب و پاسخنامه ترم رشته مدیریت پروژه و مدیریت اجرایی نبمسال دوم ۹۱-۹۲ پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.

 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۲۲۰۱۴_۱٫pdf ۱۸۶٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۳۱۲۰۰۱_۱٫pdf ۱۴۷٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۲۲۰۴۵_۱٫pdf ۱۷۳٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۳۱۱۰۰۹_۱۳۱۲۰۲۹_۱٫pdf ۱۲۶٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۳۱۲۰۱۴_۱۳۱۲۰۳۹_۱٫pdf ۱۲۸٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۲۲۰۱۳_۱٫pdf ۱۴۴٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۲۲۰۰۸_۱٫pdf ۱۳۰٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۲۲۰۰۵_۱۳۱۳۰۳۸_۱٫pdf ۱۰۲٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۳۱۱۰۳۳_۱۳۱۳۰۴۶_۱٫pdf ۳۶۴٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۳۱۲۰۱۰_۱۳۱۳۰۵۷_۱٫pdf ۱۱۵٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۳۱۲۰۲۲_۱٫pdf ۱۰۶٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۲۲۰۰۲_۱٫pdf ۳۸۸٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۲۲۰۱۲_۱٫pdf ۳۷۵٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۲۲۰۱۵_۱٫pdf ۱۳۱٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۳۱۲۰۱۹_۱٫pdf ۱۱۱٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۲۲۰۰۳_۱۱۲۲۰۸۰_۱٫pdf ۱۲۷٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۳۱۲۰۰۸_۱۳۱۳۰۵۳_۱۳۲۰۰۴۷_۱٫pdf ۳۲۰٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۲۲۰۰۳_۱٫pdf ۱۳۹٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۳۱۲۰۱۱_۱۳۱۴۰۴۴_۱٫pdf ۱۹۰٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۲۲۰۰۷_۱۱۲۲۰۷۹_۱۳۱۴۰۴۶_۱۳۲۰۰۴۲_۱٫pdf ۱۷۳٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۳۱۲۰۱۷_۱٫pdf ۱۴۰٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۲۲۰۰۹_۱۳۱۳۰۴۳_۱۳۱۳۰۴۸_۴٫pdf ۱۹۹٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۳۱۲۰۰۷_۱٫pdf ۱۲۶٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۳۱۲۰۲۰_۱٫pdf ۱۰۳٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۲۲۰۱۸_۱۱۲۲۰۴۵_۱٫pdf ۱۶۰٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۲۲۰۰۱_۱٫pdf ۳۴۶٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۲۱۲۱۶۳_۱٫pdf ۱۰۱٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۳۱۲۰۱۸_۱٫pdf ۱۰۶٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۳۱۲۰۲۴_۱٫pdf ۳۵۲٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۲۲۰۰۵_۱٫pdf ۱۱۴٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۲۲۰۰۹_۱۳۱۳۰۴۳_۱۳۱۳۰۴۸_۱٫pdf ۱۸۵٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۳۱۲۰۳۸_۱٫pdf ۹۱٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۲۲۰۱۴_۱٫pdf ۱۸۶٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۱۱۳۱۰۱٫pdf ۱۵۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۵۰۶۵_۱۱۱۵۱۸۴_۱۳۱۹۰۱۱_۱٫pdf ۳۹۰٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۱۱۰۹_۱۱۱۱۴۰۸_۱۱۱۱۴۱۰_۱٫pdf ۱۶۲٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۱۰۹۶_۱۱۱۱۱۰۸_۱۱۱۱۴۰۷_۱٫pdf ۱۲۳٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۵۱۷۸_۱٫pdf ۲۵۸٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۲۲۰۱۳_۱٫pdf ۱۴۴٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۲۲۰۰۸_۱٫pdf ۱۳۰٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۱۱۳۱۰۱-ptash.pdf ۳۶۵٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۱۱۳۱۰۳٫pdf ۸۰٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۱۰۷۳_۱۱۱۵۱۹۳_۱٫pdf ۱۷۶٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۲۲۰۰۲_۱٫pdf ۳۸۸٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۲۲۰۱۲_۱٫pdf ۳۷۵٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۲۲۰۱۵_۱٫pdf ۱۳۱٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۵۱۴۹_۱۱۱۵۱۷۲_۱۱۱۵۱۹۴_۱۵۱۱۰۳۳_۱٫pdf ۲۹۳٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۵۱۸۵_۱٫pdf ۱۴۴٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور ۱۱۱۵۱۸۶٫pdf ۲۹۳٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۲۲۰۰۳_۱۱۲۲۰۸۰_۱٫pdf ۱۲۷٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۵۲۰۱_۱۱۲۲۰۲۹_۱٫pdf ۱۲۸٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۱۱۰۴_۱۱۱۱۳۲۴_۱۱۱۵۱۳۷_۱۱۱۵۱۹۶_۱٫pdf ۲۹۹٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۵۰۸۲_۱۱۱۵۱۴۳_۱۱۱۵۱۹۱_۱۱۱۹۰۱۰_۱٫pdf ۲۵۱٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۲۲۰۰۳_۱٫pdf ۱۳۹٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۲۲۰۰۷_۱۱۲۲۰۷۹_۱۳۱۴۰۴۶_۱۳۲۰۰۴۲_۱٫pdf ۱۷۳٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۵۱۱۴_۱۱۱۵۱۴۶_۱۱۱۵۱۷۰_۱۱۱۵۱۹۵_۱٫pdf ۱۶۴٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۵۱۹۲_۱٫pdf ۱۷۲٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۲۲۰۱۸_۱۱۲۲۰۴۵_۱٫pdf ۱۶۰٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۲۲۰۰۱_۱٫pdf ۳۴۶٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۱۵۰۷۶_۱۱۱۵۱۳۹_۱۱۱۵۱۹۷_۱۱۱۹۰۰۹_۱۵۱۱۰۷۷_۱٫pdf ۲۶۴٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۲۲۰۰۵_۱٫pdf ۱۱۴٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91 92 پیام نور _۱۱۲۲۰۰۹_۱۳۱۳۰۴۳_۱۳۱۳۰۴۸_۱٫pdf ۱۸۵٫۶ KB Dec/11/2013

نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم ۹۱-۹۲ دانشگاه پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.

 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۰۱۵_۱۲۲۲۱۷۹_۱٫pdf ۱۱۱٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱۸۱۸۲_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf ۱۵۱٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۶۰۲۵_۱۲۱۶۴۴۳_۱۲۲۲۲۲۰_۱٫pdf ۱۱۲٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۰۳۵_۱٫pdf ۱۰۶٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۰۷۰_۱۲۲۲۰۷۶_۱۲۲۲۱۳۹_۱۲۲۲۲۲۳_۱۲۲۲۳۰۳_۱٫pdf ۱۵۶٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۱۰۱۵_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۴٫pdf ۱۷۳٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۰۰۱_۱۲۲۲۰۶۲_۱۲۲۲۰۷۰_۱۲۲۲۰۷۶_۱۲۲۲۱۳۹_۱۲۲۲۲۲۳_۱۲۲۲۳۰۳_۱٫pdf ۱۵۶٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۱۶۵_۱۲۲۲۱۹۴_۱۲۲۳۰۴۵_۱٫pdf ۱۴۰ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۰۳۸_۱٫pdf ۱۰۷٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۲۰۸_۱٫pdf ۱۲۷٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۲۰۶_۱۲۲۷۰۸۸_۱٫pdf ۱۱۵٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۱۰۰۶_۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳_۱۱۱۱۰۱۵_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۱٫pdf ۱۲۰٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۴٫pdf ۱۷۳٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۲۰۲_۱٫pdf ۱۰۸٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۱۵۳_۱۲۲۲۳۰۴_۱٫pdf ۱۲۱٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۱۰۳_۱۲۱۷۰۰۱_۱۲۱۷۰۹۵_۱۲۱۷۱۱۱_۱۲۲۲۱۴۳_۱۲۲۲۱۸۵_۱٫pdf ۱۲۷٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۵۰۰۱_۱۲۲۲۱۶۰_۱۲۲۲۲۰۴_۱۷۱۲۱۴۲_۱٫pdf ۱۵۳٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۰۰۱_۱۲۲۲۱۵۸_۱۲۲۲۳۰۸_۱٫pdf ۱۲۰٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۲۷۳_۱۲۲۲۳۲۲_۱۲۲۳۰۰۴_۱۲۲۳۰۰۵_۱۲۲۳۰۱۸_۱٫pdf ۱۱۶٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۳۴۷_۱٫pdf ۱۱۲٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۱۸_۱۲۱۱۲۶۵_۱۲۲۰۵۴۷_۱۲۲۲۱۵۹_۱٫pdf ۱۱۰ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۱۶۰_۱۲۲۲۲۰۴_۱۷۱۲۱۴۲_۱٫pdf ۱۶۵٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۱۱۰۴_۱۲۲۱۱۳۴_۱۲۲۲۲۰۰_۱٫pdf ۱۴۲٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۰۳۶_۱۲۲۲۱۷۱_۱٫pdf ۱۵۳٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۱۹۶_۴٫pdf ۱۷۳٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۰۶۵_۱٫pdf ۹۷٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۰۳۴_۱٫pdf ۱۰۵٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۳۱۸_۱٫pdf ۱۳۶٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۰۲۰_۱٫pdf ۱۰۵٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۰۳۰_۱٫pdf ۱۰۵٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۰۰۱_۱۲۲۲۳۰۸_۱٫pdf ۱۲۰٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۱۸۲_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf ۱۶۳٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۲۰۶_۱٫pdf ۱۱۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱۸۱۸۲_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf ۱۵۱٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۱۰۵_۱۲۲۲۰۰۱_۱۲۲۲۰۶۲_۱۲۲۲۰۷۰_۱۲۲۲۰۷۶_۱۲۲۲۱۳۹_۱۲۲۲۲۲۳_۱۲۲٫pdf ۱۵۶٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۲۱۹_۱٫pdf ۱۱۱٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۶۳۸۲_۱۲۲۲۱۹۲_۱۲۲۲۲۲۲_۱٫pdf ۱۲۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۱۰۰۶_۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳_۱۱۱۱۰۱۵_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۴٫pdf ۱۶۱٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۰۰۲_۱۲۲۲۱۶۳_۱۲۲۲۱۹۸_۱٫pdf ۱۲۲٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۰۶۲_۱۲۲۲۰۷۰_۱۲۲۲۰۷۶_۱۲۲۲۱۳۹_۱۲۲۲۲۲۳_۱۲۲۲۳۰۳_۱٫pdf ۱۵۶٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۰۱۳_۱۲۲۲۱۴۸_۱۲۲۲۱۹۳_۱٫pdf ۱۴۲٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۰۰۹_۱٫pdf ۹۰٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۰۱۸_۱۲۲۲۲۰۳_۱٫pdf ۱۳۹٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۰۳۱_۱٫pdf ۱۲۰٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۵۹_۱۲۱۴۱۰۵_۱۲۲۲۰۰۱_۱۲۲۲۰۶۲_۱۲۲۲۰۷۰_۱۲۲۲۰۷۶_۱۲۲۲۱۳۹_۱۲۳٫pdf ۱۵۶٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۶۲_۱۲۱۸۲۷۳_۱۲۲۲۳۲۲_۱۲۲۳۰۰۴_۱۲۲۳۰۰۵_۱۲۲۳۰۱۸_۱٫pdf ۱۰۴٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۳۱۴_۱۲۲۲۴۴۰_۱٫pdf ۱۰۷٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۲۱۲_۱٫pdf ۱۰۵٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۲۲۲۱۴۴-۱۲۲۲۰۰۸-۱۲۲۲۱۸۶-۱۲۲۲۳۰۷٫pdf ۱۰۸٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۰۰۲_۱٫pdf ۱۲۹٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf ۱۵۱٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۲۲۱_۱٫pdf ۱۴۵٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۱٫pdf ۱۳۲٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۱۹۶٫pdf ۱۷۳٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۷۰۰۲_۱۲۱۷۰۹۴_۱۲۲۲۱۵۳_۱۲۲۲۳۰۴_۱۴۱۱۳۴۵_۱٫pdf ۱۰۹٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۱۹۶_۱٫pdf ۱۳۲٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۰۱۰_۱٫pdf ۱۲۲٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۲۲۲۱۹۱_۱_۱۲۲۲۰۱۲_۱٫pdf ۱۱۰٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۰۰۲_۱۲۲۲۱۶۳_۱٫pdf ۱۳۴٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۰۷۲_۱٫pdf ۱۲۴٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳_۱۱۱۱۰۱۵_۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۱٫pdf ۱۳۲٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۲۲۲۰۱۹-۱۱۱۷۱۲۰٫pdf ۲۰۸٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۰۲۳_۱۲۲۲۱۹۹_۱٫pdf ۱۱۳٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۰۱۱_۱٫pdf ۱۰۹٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۰۲۳_۱۲۲۲۱۶۹_۱٫pdf ۱۰۶٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۰۰۶_۱٫pdf ۱۰۶٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۴۱۰۵_۱۲۲۲۰۰۱_۱۲۲۲۱۳۹_۱۲۲۲۲۲۳_۱۲۲۲۳۰۳_۱٫pdf ۱۵۶٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۰۳۷_۱٫pdf ۱۰۶٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۰۴۴_۱٫pdf ۱۲۹٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۰۰۴_۱۲۲۲۰۸۸_۱۲۲۲۳۰۲_۱٫pdf ۱۲۲٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۲۲۲۰۲۶٫pdf ۱۳۲٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۶۰۳۰_۱۲۲۲۲۱۷_۱٫pdf ۱۱۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۱۹۲_۱۲۲۲۲۲۲_۱٫pdf ۱۲۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۰۵۱_۱٫pdf ۱۲۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۰۴۱_۱۲۲۲۲۰۹_۱٫pdf ۱۲۷٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۰۷۶_۱۲۲۲۱۳۹_۱۲۲۲۲۲۳_۱۲۲۲۳۰۳_۱٫pdf ۱۵۶٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۲۱۵_۱٫pdf ۱۱۲٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۰۰۱_۱۲۲۲۱۵۸_۱۲۲۲۱۸۰_۱۲۲۲۳۰۸_۶٫pdf ۱۰۸٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۱۹۶__۱٫pdf ۱۳۲٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۰۶۴_۱٫pdf ۹۷٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۰۰۳_۱٫pdf ۱۱۰ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۱۷۶_۱۲۲۲۱۸۸_۱۲۳۴۰۲۷_۱۲۳۵۰۴۶_۱٫pdf ۱۱۲٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۰۰۱_۱۲۲۲۱۵۸_۱۲۲۲۱۸۰_۱۲۲۲۳۰۸_۱٫pdf ۱۰۸٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۱۹۸_۱٫pdf ۱۳۴٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۰۰۱_۱۲۲۲۰۶۲_۱۲۲۲۰۷۰_۱٫pdf ۱۵۶٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۷۰۹۴_۱۲۲۲۱۵۳_۱۲۲۲۳۰۴_۱۴۱۱۳۴۵_۱٫pdf ۱۲۱٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۲۲۲۱۷۴_۱۲۲۲۲۱۱_۱٫pdf ۱۰۵٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۳۰۴_۱۴۱۱۳۴۵_۱٫pdf ۱۲۱٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۰۲۹_۱۲۲۲۱۷۳_۱٫pdf ۱۰۸٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۵۹_۱۲۱۴۱۰۵_۱۲۲۲۰۰۱_۱۲۲۲۰۶۲_۱۲۲۲۰۷۰_۱۲۲۲۰۷۶_۱۲۲۲۱۳۹_۱۲۲٫pdf ۱۴۴٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۱۵۴_۱۲۲۲۱۹۵_۱٫pdf ۱۱۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۰۰۷_۱۲۲۲۰۷۵_۱۲۲۲۱۴۹_۱۲۲۲۱۹۲_۱۲۲۲۲۲۲_۱٫pdf ۱۲۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۳۰۸_۱٫pdf ۱۲۰٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۳۰۳_۱٫pdf ۱۵۶٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۲۱۶_۱٫pdf ۱۲۷٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۱۶۳_۱٫pdf ۱۳۴٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۴۰٫pdf ۱۷۳٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۱۶۰_۱۷۱۲۱۴۲_۱٫pdf ۱۶۵٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۰۳۳_۱٫pdf ۹۳٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۰۵۰_۱٫pdf ۱۵۵٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۰۴۹_۱٫pdf ۱۱۲٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۰۳۲_۱٫pdf ۱۰۷٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۱۵۸_۱۲۲۲۱۸۰_۱۲۲۲۳۰۸_۱٫pdf ۱۲۰٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۲۲۰۲۱_۱۲۲۲۱۴۷_۱۲۲۲۱۹۰_۱۲۲۲۳۱۵_۱٫pdf ۱۴۵٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۸۲۷۳_۱۲۲۲۳۲۲٫pdf ۱۱۶٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۱۰٫pdf ۱۳۲٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۶۳۸۲_۱۲۲۲۰۰۷_۱۲۲۲۰۷۵_۱۲۲۲۱۴۹_۱۲۲۲۱۹۲_۱۲۲۲۲۲۲_۱٫pdf ۱۱۱٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۶۳۸۲_۱۲۲۲۰۰۷_۱۲۲۲۱۹۲_۱۲۲۲۲۲۲_۱٫pdf ۱۲۴ KB Dec/11/2013

نمونه سوالات امتحانی رشته علوم سیاسی نیمسال دوم ۹۱-۹۲ دانشگاه پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.

 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم سیاسی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۲۳۱۰۲۱٫pdf ۱۰۸٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم سیاسی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۲۳۱۰۰۸٫pdf ۱۴۱٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم سیاسی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۰۳۸_۱٫pdf ۱۲۶٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم سیاسی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۲۳۱۰۲۸٫pdf ۱۱۰ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم سیاسی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۲۳۱۰۰۲٫pdf ۱۲۴٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم سیاسی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۲۳۱۰۱۴٫pdf ۱۰۹٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم سیاسی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۲۳۱۰۱۰٫pdf ۱۲۲٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم سیاسی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۲۲۳۰۰۹٫pdf ۹۶٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم سیاسی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۲۰۳۹_۱٫pdf ۸۹٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم سیاسی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۲۳۱۰۰۴٫pdf ۱۴۲٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم سیاسی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۲۳۱۰۰۷٫pdf ۹۲٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم سیاسی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۲۳۱۰۰۳٫pdf ۱۰۸٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم سیاسی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۲۲۳۰۱۳٫pdf ۹۸٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم سیاسی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۲۲۹۰۰۶٫pdf ۱۲۹٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم سیاسی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۲۳۱۰۱۲٫pdf ۱۰۶٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم سیاسی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۲۳۱۰۲۰٫pdf ۱۴۵٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم سیاسی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۲۲۳۰۱۵٫pdf ۹۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم سیاسی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۲۳۱۰۲۲٫pdf ۱۴۰٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم سیاسی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۲۳۱۰۰۹٫pdf ۱۰۶٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم سیاسی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۲۳۱۰۲۳٫pdf ۱۱۰٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم سیاسی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۲۳۱۰۱۱٫pdf ۱۲۲٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم سیاسی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۲۳۱۰۱۳٫pdf ۱۰۶٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته علوم سیاسی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۲۲۳۰۱۲٫pdf ۱۰۱٫۴ KB Dec/11/2013

نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم ۹۱-۹۲ دانشگاه پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.

 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۴۰_۱۲۱۱۳۲۲_۱۲۲۵۱۰۳_۱٫pdf ۱۵۷٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۹۸_۱۲۱۷۰۳۰_۱۲۱۷۱۰۷_۱۲۱۷۱۸۵_۱٫pdf ۱۴۲٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۶۹_۱۲۱۷۰۳۵_۱٫pdf ۱۲۰٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۲۶۷_۱۲۱۱۳۱۵_۱۲۱۱۳۳۰_۱۲۲۵۱۰۲_۱٫pdf ۱۲۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۵۲_۱۲۱۱۴۴۰_۱٫pdf ۱۲۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۶۴_۱۲۱۱۲۹۶_۱٫pdf ۱۱۷٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۴۷_۱۲۱۱۳۶۵_۱۲۱۱۳۸۶_۱۲۱۷۰۰۸_۱۲۱۷۰۹۶_۱۲۲۰۵۲۹_۱۲۲۰۵۴۱_۱٫pdf ۱۵۳٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۳۶_۱٫pdf ۱۵۱٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۶۳_۱٫pdf ۱۱۲٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۴۳_۱٫pdf ۱۰۸٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۰۸_۱۲۱۱۰۱۳_۱۲۱۱۰۸۷_۱۲۲۰۵۵۰_۱٫pdf ۱۲۷٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۸۵_۱٫pdf ۱۳۶٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۲۷_۱۲۱۷۰۵۱_۱٫pdf ۱۱۹٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۶۷_۱۲۱۷۰۱۵_۱٫pdf ۱۰۹٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۸۸_۱۲۱۳۱۱۲_۱٫pdf ۹۳٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۶۳_۱۲۱۱۲۹۸_۱٫pdf ۱۸۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۷۳_۱۲۱۱۳۰۴_۱٫pdf ۱۰۷٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۵۰۱۰_۱۱۱۵۰۱۴_۱۲۱۱۳۱۲_۱۲۱۱۳۵۴_۱۲۱۱۳۹۳_۱۱٫pdf ۱۵۴٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۰۸_۱۲۱۱۰۱۳_۱٫pdf ۱۴۰ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۵۰۱۴_۱۲۱۱۳۱۲_۱۲۱۱۳۹۳_۱٫pdf ۱۵۴٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور ۱۲۱۱۳۲۵٫pdf ۱۲۲٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۸۰_۱۲۱۷۰۲۶_۱۲۱۷۱۸۷_۱٫pdf ۱۰۷٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۲۶_۱٫pdf ۱۲۳٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۱۵_۱۲۱۱۲۶۴_۱٫pdf ۱۵۶٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۶۶_۱۲۱۱۳۰۰_۱۲۱۱۳۵۲_۱۲۱۱۴۴۰_۱٫pdf ۱۱۲٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۶۸_۱۲۱۱۴۰۴_۱٫pdf ۱۲۰٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۹۸_۱۲۱۷۰۳۰_۱۲۱۷۱۸۵_۱٫pdf ۱۵۴٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۹۳_.pdf ۱۴۰٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۵۰۱۴_۱۲۱۱۳۱۲_۱۲۱۱۳۵۴_۱۲۱۱۳۹۳_۱٫pdf ۱۵۴٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۷۰۰۴_۱۲۱۱۰۱۲_۱۲۱۱۲۹۲_۱۲۱۱۳۷۲_۱٫pdf ۱۴۶٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۷۸_۱٫pdf ۱۰۷٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۹۲_۱٫pdf ۱۳۶٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۷۰۰۴_۱۲۱۱۰۱۲۲_۱۲۱۱۳۷۲_۱٫pdf ۱۵۹٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۱۱۵_۱٫pdf ۱۳۰٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۷۰_۱۲۱۱۳۰۳_۱۲۱۱۳۵۳_۱٫pdf ۱۰۴٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۱۰_۱۴۱۱۳۴۴_۱٫pdf ۱۰۷٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۰۲_۱۲۱۷۰۴۱_۱۲۱۷۱۰۴_۱٫pdf ۹۲٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۱۰۲_۱٫pdf ۱۲۷٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۱۱_۱٫pdf ۱۳۸٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۱۸_۱۲۱۱۲۶۵_۱۲۲۰۵۴۷_۱۲۲۲۱۵۹_۱٫pdf ۱۱۰ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۱۵_۱۲۱۱۲۶۴_۱۲۲۰۵۳۲_۱۲۲۰۵۵۷_۱٫pdf ۱۵۶٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۹۰_۱٫pdf ۱۲۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۴۲_۱٫pdf ۱۲۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۵۸_۱۲۲۱۰۱۶_۱٫pdf ۱۱۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۶۲_۱٫pdf ۱۰۸٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۳۵_۱٫pdf ۱۰۵٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۸۶_۱۲۱۷۰۰۸_۱۲۱۷۰۹۶_۱۲۱۷۱۷۲_۱۲۲۰۵۲۹_۱۲۲۰۵۴۱_۱٫pdf ۱۵۳٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۸۰_۱۲۱۷۰۲۶_۱٫pdf ۱۲۰ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۶۱_۱٫pdf ۱۷۰٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۲۷_۱۲۱۷۰۲۸_۱۲۱۷۰۵۱_۱٫pdf ۱۰۷٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۱۱_۱٫pdf ۱۱۸٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۶۷_۱٫pdf ۱۲۱٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۴۷_۱٫pdf ۱۲۳٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۲۰_۱٫pdf ۱۱۸٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۰۵_۱٫pdf ۱۱۰٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۵۵_۱٫pdf ۱۳۶٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۲۳_۱۲۲۰۵۳۵_۱٫pdf ۱۴۷٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۹۴_۱٫pdf ۱۲۴٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۱۱_۱۴۱۱۳۴۲_۱٫pdf ۱۲۶٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۶۷_۱۲۱۱۳۵۱_۱٫pdf ۱۲۲٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۹۸_۱٫pdf ۱۵۴٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۲۲_۱۲۱۱۴۴۷_۱٫pdf ۱۳۶٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۶۰_۱۲۱۱۲۶۷_۱۲۱۱۳۱۵_۱۲۱۱۳۳۰_۱۲۱۱۴۰۳_۱۲۱۱۴۲۸_۱۲۲۰۴۹۶_۱۲۲٫pdf ۱۲۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۲۱۹۰_۱۲۱۱۰۲۱_۱۲۱۱۰۶۰_۱۲۱۱۲۶۷_۱۲۱۱۳۱۵_۱۲۱۱۳۳۰_۱۲۱۱۴۰۳_۱۲۱٫pdf ۱۲۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۱۳_۱۲۱۱۰۸۷_۱٫pdf ۱۴۰ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۹۳_۱٫pdf ۱۵۴٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۵۰_۱۲۱۷۱۰۳_۱٫pdf ۱۲۱٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۷۹_۱٫pdf ۱۰۸٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۲۰_۱۲۱۱۰۴۶_۱٫pdf ۱۰۶٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۶۵_۱۲۱۱۳۸۶_۱۲۱۷۰۰۸_۱۲۱۷۰۹۶_۱۲۱۷۱۷۲_۱۲۲۰۵۲۹_۱۲۲۰۵۴۱_۱٫pdf ۱۵۳٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۰۰_۱۲۱۱۳۵۲_۱۲۱۱۴۴۰_۱٫pdf ۱۲۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۲۹_۱٫pdf ۱۲۵٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۹۴_۱۲۱۱۴۲۷_۱٫pdf ۱۴۹٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۰۳_۱۲۱۱۳۵۳_۱٫pdf ۱۱۶٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۵۳_۱۲۱۱۴۳۸_۱٫pdf ۱۰۹٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۸۰_۱۲۱۱۲۹۷_۱۲۱۱۴۶۷_۱٫pdf ۱۴۱٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۰۷_۱۲۱۱۴۶۲_۱٫pdf ۱۱۲٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۷۷_۱۲۲۶۰۱۱_۱۷۱۲۱۲۲_۱۷۱۲۱۲۴_۱۸۱۰۰۰۸_۱۸۱۰۲۵۸_۱٫pdf ۱۱۸٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۵۹_۱۲۱۴۱۰۵_۱۲۲۲۰۰۱_۱۲۲۲۰۶۲_۱۲۲۲۰۷۰_۱۲۲۲۰۷۶_۱۲۲۲۱۳۹_۱۲۳٫pdf ۱۵۶٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۳۱_۱۲۱۱۰۹۴_۱۲۱۱۴۲۷_۱٫pdf ۱۳۷٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۱۴_۱٫pdf ۱۱۹٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۶۷_۱٫pdf ۱۳۴٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۲۴_۱٫pdf ۱۳۰٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۵۱_۱٫pdf ۱۰۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۹۹_۱٫pdf ۱۱۲٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۹۸_۱۲۱۷۰۲۹_۱۲۱۷۰۶۱_۱٫pdf ۱۳۱٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۰۶_۱٫pdf ۱۱۹٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۹۱_۱٫pdf ۱۳۴٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۶۸_۱۲۱۱۲۸۸_۱۲۱۱۴۰۴_۱٫pdf ۱۰۸٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۶۲_۱٫pdf ۱۲۴٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۶۳_۱۲۱۱۰۸۲_۱۲۱۱۲۹۸_۱٫pdf ۱۷۴٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۶۵_۱۲۱۱۳۸۶_۱۲۱۷۰۰۸_۱۲۲۰۵۴۱_۱٫pdf ۱۵۳٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۸۶_۱۲۱۷۰۰۸_۱۲۱۷۱۷۲_۱۲۲۰۵۲۹_۱۲۲۰۵۴۱_۱٫pdf ۱۵۳٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۰۱_۱٫pdf ۱۳۰٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۶۴_۱۲۱۷۱۸۲_۱٫pdf ۱۲۷٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۹۵_۱٫pdf ۱۰۵٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۱۵_۱۲۱۱۲۶۴_۱۲۱۱۳۱۳_۱۲۲۰۵۳۲_۱۲۲۰۵۵۷_۱٫pdf ۱۳۱٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۷۶_۱۲۱۷۰۵۲_۱٫pdf ۱۰۴٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۳۱_۱۲۱۱۴۲۷_۱٫pdf ۱۴۹٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۱۶_۱۲۱۱۲۸۹_۱٫pdf ۱۷۹٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۲۶_۱۲۱۱۰۴۷_۱٫pdf ۱۱۱٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۵۴_۱۲۱۱۳۹۳_۱٫pdf ۱۵۴٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۵۶_۱٫pdf ۱۲۵٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۸۵_۱۲۱۷۰۵۳_۱٫pdf ۱۲۴٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۵۱_۱٫pdf ۱۳۴٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۴۴_۱۲۱۱۰۵۷_۱۲۱۱۲۸۹_۱٫pdf ۱۷۹٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۲۵_۱۲۱۱۳۵۵_۱٫pdf ۱۲۴٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۷۰۰۴_۱۲۱۱۳۷۲_۱٫pdf ۱۵۹٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۵۳_۱٫pdf ۱۲۱٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۵۷_۱٫pdf ۱۵۱٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۳۶_۱٫pdf ۸۴٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۶۲_۱۲۱۱۳۹۴_۱٫pdf ۱۱۲٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۵۰۰۶_۱۲۱۱۳۶۴_۱۲۱۷۱۸۲_۱٫pdf ۱۱۵٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۷۶_۱۲۱۷۰۱۹_۱۲۱۷۰۵۲_۱٫pdf ۱۰۴٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۰۹_۱۲۱۱۳۴۷_۱۲۱۱۳۶۵_۱۲۱۱۳۸۶_۱۲۱۷۰۰۸_۱۲۱۷۰۹۶_۱۲۱۷۱۷۲_۱۲۳٫pdf ۱۵۳٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۴۰_۱۲۱۱۳۲۲_۱۲۱۱۳۹۶_۱۲۲۰۵۱۷_۱۲۲۵۱۰۳_۱٫pdf ۱۴۵٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۲۱۹۰_۱۲۱۱۲۶۷_۱۲۱۱۳۱۵_۱۲۱۱۳۳۰_۱۲۱۱۴۰۳_۱۲۱۱۴۲۸_۱۲۲۰۴۹۶_۱۲۲٫pdf ۱۲۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۸۰_۱۲۱۱۴۶۷_۱٫pdf ۱۴۱٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۴۱_۱٫pdf ۱۲۲٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۴۰_۱۲۱۱۳۲۲_۱۲۱۱۳۹۶_۱۲۲۰۵۱۷_۱۲۲۵۱۰۳_۱۱٫pdf ۱۵۷٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۸۲_۱۲۱۱۲۹۸_۱٫pdf ۱۸۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۸۴_۱۲۱۱۲۹۶_۱٫pdf ۱۱۷٫۹ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۴۰_۱۲۱۱۳۹۶_۱۲۲۰۵۱۷_۱۲۲۵۱۰۳_۱٫pdf ۱۵۷٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۱۰_۱٫pdf ۱۱۷٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۰۵_۱٫pdf ۱۲۲٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۰۴_۱٫pdf ۱۰۹٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۰۷_۱٫pdf ۱۳۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۴۲_۱۲۱۱۰۹۰_۱٫pdf ۱۰۸٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۶۹_۱٫pdf ۱۳۲٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۵۰_۱٫pdf ۱۲۱٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۱۰۳_۱۲۱۱۳۷۳_۱٫pdf ۱۰۷٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۳۶_۱۲۱۱۳۵۷_۱٫pdf ۱۳۹٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۲۱_۱۲۱۶۱۰۱_۱۲۱۶۳۸۱_۱٫pdf ۱۱۴٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۷۴__۱٫pdf ۱۱۹٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۱۲_۱۲۱۱۲۹۲_۱۲۱۱۳۷۲_۱٫pdf ۱۵۹٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۷۰_۱۲۱۱۳۰۳_۱٫pdf ۱۱۶٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۲۵_۱٫pdf ۱۳۶٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۴۸_۱٫pdf ۱۰۶٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۶۴_۱۲۱۱۰۸۴_۱۲۱۱۲۹۶_۱٫pdf ۱۰۵٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۱۱۵۰۱۰_۱۱۱۵۰۱۴_۱۲۱۱۳۱۲_۱۲۱۱۳۵۴_۱۲۱۱۳۹۳_۱٫pdf ۱۴۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۵۹_۱۲۱۴۱۰۵_۱۲۲۲۰۰۱_۱۲۲۲۰۶۲_۱۲۲۲۰۷۰_۱۲۲۲۰۷۶_۱۲۲۲۱۳۹_۱۲۲٫pdf ۱۴۴٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۰۷_۱٫pdf ۱۲۴٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۸۴_۱٫pdf ۱۰۸٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۱۶_۱۲۱۱۰۴۴_۱۲۱۱۰۵۷_۱۲۱۱۲۸۹_۱٫pdf ۱۶۷٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۴۷_۱۲۱۱۳۶۵_۱۲۱۱۳۸۶_۱۲۱۷۰۰۸_۱۲۱۷۰۹۶_۱۲۱۷۱۷۲_۱۲۲۰۵۲۹_۱۲۲٫pdf ۱۵۳٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۲۴_۱٫pdf ۱۰۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۱۵_۱۲۱۱۲۶۴_۱۲۱۱۳۱۳_۱۲۲۰۵۳۲_۱۲۲۰۵۵۷_۱۱٫pdf ۱۵۶٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۷۲_۱٫pdf ۱۵۹٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۹۳_۱۲۱۷۰۱۷_۱۲۱۷۰۶۰_۱٫pdf ۱۲۸٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۹۶_۱٫pdf ۱۲۰٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۲۲_۱۲۱۱۲۶۳_۱۲۱۱۴۴۷_۱٫pdf ۱۲۴٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۷۴_۱۲۱۱۳۰۶_۱٫pdf ۱۱۹٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۹۹_۱٫pdf ۱۰۷٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۱۵_۱۲۱۱۳۳۰_۱۲۱۱۴۰۳_۱۲۱۱۴۲۸_۱۲۲۰۴۹۶_۱۲۲۵۱۰۲_۱٫pdf ۱۲۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۲۱_۱۲۱۱۰۶۰_۱۲۱۱۲۶۷_۱۲۱۱۳۱۵_۱۲۱۱۳۳۰_۱۲۱۱۴۰۳_۱۲۱۱۴۲۸_۱۲۲٫pdf ۱۲۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۸۸_۱٫pdf ۱۰۵٫۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۲۸_۱٫pdf ۱۰۸٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۲۹_۱۲۱۱۳۵۶_۱٫pdf ۱۱۳٫۱ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۴۶_۱٫pdf ۱۱۸٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۲۶۷_۱۲۱۱۳۱۵_۱۲۱۱۳۳۰_۱۲۱۱۴۰۳_۱۲۱۱۴۲۸_۱۲۲۵۱۰۲_۱٫pdf ۱۲۲ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۰۹_۱۲۱۱۳۴۷_۱۲۱۱۳۶۵_۱۲۱۱۳۸۶_۱۲۱۷۰۰۸_۱۲۱۷۰۹۶_۱۲۱۷۱۷۲_۱۲۲٫pdf ۱۴۱٫۶ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۱۰_۱٫pdf ۱۱۹٫۷ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۲۶۴_۱۲۱۱۳۱۳_۱۲۲۰۵۳۲_۱۲۲۰۵۵۷_۱٫pdf ۱۵۶٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۱۰۱_۱٫pdf ۱۰۸٫۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۶۵_۱۲۱۱۰۸۰_۱۲۱۱۲۹۷_۱۲۱۱۴۶۷_۱٫pdf ۱۲۹٫۴ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۲۲_۱۲۱۱۳۹۶_۱۲۲۰۵۱۷_۱۲۲۵۱۰۳_۱٫pdf ۱۵۷٫۸ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۰۸_۱٫pdf ۱۱۷٫۳ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۱۳_۱۲۱۱۰۸۷_۱۲۲۰۵۵۰_۱٫pdf ۱۴۰ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۰۶۶_۱۲۱۱۳۰۰_۱۲۱۱۴۴۰_۱٫pdf ۱۲۵ KB Dec/11/2013
 نمونه سوالات امتحانی رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91 92 دانشگاه پیام نور _۱۲۱۱۳۵۳_۱٫pdf ۱۱۶٫۲ KB Dec/11/2013
 ۱۲۱۳۲۱۶-۱۲۱۳۲۱۰٫pdf          ۱۴
 ۱۲۳۳۰۳۲٫pdf                  ۱۴
 _۱۱۱۱۰۳۳_۱۱۱۱۰۹۰_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۱۱۵۰۰۶_۱۲۱۱۳۶۴_۱۲۱۷۱۸۲_... ۱۴
 _۱۱۱۷۰۰۴_۱۲۱۱۰۱۲_۱۲۱۱۲۹۲_... ۱۴
 _۱۱۱۸۰۳۵_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۱۰۰۴_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۱۰۰۵_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۱۰۰۷_۱۲۱۱۴۶۲_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۱۰۱۰_۱۴۱۱۳۴۴_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۱۰۱۶_۱۲۱۱۰۴۴_۱۲۱۱۰۵۷_... ۱۴
 _۱۲۱۱۰۲۲_۱۲۱۱۲۶۳_۱۲۱۱۴۴۷_... ۱۴
 _۱۲۱۱۰۲۵_۱۲۱۱۳۵۵_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۱۰۲۹_۱۲۱۱۳۵۶_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۱۰۳۱_۱۲۱۱۰۹۴_۱۲۱۱۴۲۷_... ۱۴
 _۱۲۱۱۰۳۶_۱۲۱۱۳۵۷_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۱۰۴۰_۱۲۱۱۳۲۲_۱۲۱۱۳۹۶_... ۱۴
 _۱۲۱۱۰۴۲_۱۲۱۱۰۹۰_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۱۰۴۳_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۱۰۴۸_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۱۰۵۰_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۱۰۵۱_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۱۰۵۳_۱۲۱۱۴۳۸_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۱۰۹۶_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۱۰۹۸_۱۲۱۷۰۲۹_۱۲۱۷۰۶۱_... ۱۴
 _۱۲۱۱۱۰۱_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۱۲۸۷_۱۲۱۷۰۰۷_۱۲۱۷۰۴۶_... ۱۴
 _۱۲۱۱۲۹۱_۱۲۱۷۰۳۱_۱۲۱۷۱۸۶_... ۱۴
 _۱۲۱۱۳۰۲_۱۲۱۷۰۴۱_۱۲۱۷۱۰۴_... ۱۴
 _۱۲۱۱۳۰۹_۱۲۱۱۳۴۷_۱۲۱۱۳۶۵_... ۱۴
 _۱۲۱۱۳۶۱_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۱۳۶۲_۱۲۱۱۳۹۴_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۱۳۶۳_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۱۳۶۷_۱۲۱۷۰۱۵_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۱۳۶۹_۱۲۱۷۰۳۵_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۱۳۹۸_۱۲۱۷۰۳۰_۱۲۱۷۱۰۷_... ۱۴
 _۱۲۱۱۴۰۵_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۱۴۰۸_۱۲۱۷۰۴۲_۱۲۱۷۰۹۸_... ۱۴
 _۱۲۱۱۴۰۹_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۲۲۵۶_۱۲۱۲۲۷۰_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۵۱۵۲_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۵۱۵۳_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۷۰۰۵_۱۲۱۷۰۵۶_۱۲۲۰۵۳۴_... ۱۴
 _۱۲۱۷۰۰۵_۱۲۱۷۰۵۶_۱۲۲۰۵۳۴_... ۱۴
 _۱۲۱۷۰۰۶_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۷۰۰۹_۱۲۱۷۱۰۵_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۷۰۱۲_۱۲۱۷۱۰۶_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۷۰۱۳_۱۲۱۷۰۶۶_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۷۰۱۸_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۷۰۲۰_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۷۰۲۳_۱۲۱۷۰۶۴_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۷۰۲۴_۱۲۱۷۱۸۴_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۷۰۲۷_۱۲۱۷۰۵۷_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۷۰۳۳_۱۲۱۷۰۶۲_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۷۰۳۷_۱۲۱۷۰۳۹_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۱۷۰۳۸_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۷۰۴۴_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۷۰۴۹_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۷۰۵۵_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۱۷۰۶۷_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۲۰۴۹۸_۱۲۳۳۰۳۳_۱٫pdf       ۱۴
 _۱۲۲۳۱۷۵_۱٫pdf               ۱۴
 _۱۲۲۹۱۲۸_۱٫pdf               ۱۴

 

 _۱۲۳۳۰۳۰_۱٫pdf               ۱۴

مطالب مرتبط


برچسب ها

, , , , , ,


نویسنده : admin
تاریخ ارسال : دوشنبه, ۲۹ مرداد , ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۲
کد مطلب : 397
بازدید : 589 views
دیدگاه های مطلب "دانلود نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم ۹۱-۹۲"

خرید بک لینک